Praha – Vláda projednala a schválila několik kroků, které mají usnadnit domácnostem i firmám v problémech s aktuálním dramatickým nárůstem ceny energií na trhu. Ministryně financí dostala od vlády za úkol připravit a vydat rozhodnutí, kterým dojde k prominutí daně z přidané hodnoty při dodání elektřiny a plynu, včetně přijatých úplat na dodání elektřiny a plynu, pokud povinnost přiznat daň nastane v listopadu nebo v prosinci 2021.

V současnosti jsou energie zatíženy daní ve výši 21 procent. Ministerstvo financí zároveň připraví do středy 20. října návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty tak, aby dodání elektřiny a plynu s účinností od 1. 1. 2022 bylo osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně.

Zároveň má ministryně financí uloženo vyzvat k příslušným konzultacím pro uplatnění snížené sazby daně z přidané hodnoty na dodání elektřiny a plynu Výbor pro DPH a požádat evropského komisaře pro hospodářství o dočasnou možnost aplikovat osvobození od daně z přidané hodnoty s nárokem na odpočet daně na dodání elektřiny a plynu tak, aby tento krok byl v souladu s evropskými směrnicemi.

Odběratelé elektřiny a plynu v České republice nebudou muset za listopad a prosinec platit daň z přidané hodnoty za odebrané energie. Domácnosti a další menší odběratelé elektřiny se spotřebou do tří megawatthodin navíc dostanou od státu finanční kompenzaci. O těchto krocích, které mají především občanům, ale i firmám pomoci překlenout současnou krizi s vysokými cenami energií, rozhodla vláda Andreje Babiše na zasedání v pondělí 18. října 2021.

Lidé stojí frontu u zákaznického centra Innogy v nákupním středisku City Park, Jihlava. (Z. Danková / ET ČR)

Novelizace zákona o podporovaných zdrojích energie na rok 2022

Vláda zároveň projednávala novelizaci nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2022. Změnou dojde ke zvýšení kompenzace části regulované ceny elektřiny související s provozní podporou obnovitelných a dalších podporovaných zdrojů energie, kterou hradí domácnosti v platbách za spotřebovanou elektřinu. Maximální kompenzace bude činit 1 485 korun a kompenzovat bude spotřebu do výše tří megawatthodin, což je hodnota průměrné spotřeby maloodběru domácností v loňském roce. K tomuto bodu se vláda vrátí na mimořádné schůzi ve středu.

Prodloužení prominutí daně na respirátory

Kabinet také uložil ministryni financí, aby vydala rozhodnutí, kterým se prodlouží dosud platné prominutí daně z přidané hodnoty na respirátory, filtrační polomasky a jejich příslušenství. Prominutí DPH se zatím vztahuje na zdanitelná plnění uskutečněná do 31. 10. 2021, novým rozhodnutím se rozhodné období prodlouží do 31. prosince. Důvodem je snaha zajistit nízké ceny ochranných prostředků na trhu i v závěru roku, protože epidemická situace s výskytem nemoci covid-19 je stále nepříznivá.

Hasiči i policisté dostanou přidáno

Vláda schválila rovněž navýšení objemu finančních prostředků na služební příjmy příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky pro rok 2021 tak, aby bylo možné pokrýt zvýšené mzdové náklady obou sborů, které vznikly v souvislosti s mimořádným nasazením policistů a hasičů po červnovém řádění tornáda na jižní Moravě. Na platy hasičů půjde o 20 milionů korun více, na platy policistů o téměř 26 milionů více, kompenzovány budou ze státního rozpočtu i mimořádné výdaje zasahujících jednotek Hasičského záchranného sboru ČR a sboru dobrovolných hasičů a škody a mimořádné výdaje a ztráty na majetku Správy státních hmotných rezerv.