Nová úprava opatření v souvislosti se sílící vlnou epidemie covid-19 v ČR

Na mimořádném jednání ve středu 20. října 2021 vláda Andreje Babiše schválila návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2022. Mimoto vláda projednala také změny v protiepidemických opatřeních, které připravilo Ministerstvo zdravotnictví. 

Od 25. října bude opět zavedena povinnost používat respirátor ve všech vnitřních prostorech budov včetně pracovišť až na stanovené výjimky, např. pro pedagogické pracovníky při výuce nebo pro zaměstnance, kteří budou na pracovišti sami.

Provozovatelé budou kontrolovat hosty

Od 1. listopadu pak bude platit, že provozovatelé restaurací, klubů, diskoték a dalších obdobných provozoven budou mít povinnost kontrolovat tzv. OTN (Ministerstvo zdravotnictví pro bezinfekčnost používá souhrnnou zkratku OTN), tedy zda má zákazník platný test, byl na očkování či má potvrzení o prodělání nemoci covid-19.

„Každému, kdo nemá platné očkování nebo negativní test na covid, majitel nesmí umožnit vstup či poskytnout službu,“ doplnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch pro denik.cz.

Návštěvnost restaurací se pravděpodobně sníží, tudíž restauratéři požadují, aby byly laboratorní testy nadále hrazeny zdravotní pojišťovnou, protože samotesty už nelze využívat.

Platnost testů zkrácena, bezplatnost zrušena

Dojde také ke zkrácení doby platnosti testů – antigenní test bude nově platit jen 24 hodin, PCR test 72 hodin.

Zároveň ministerstvo rozhodlo omezit úhradu preventivních testů na SARS-CoV-2. Nárok na bezplatné provedení testu (RAT antigenní test jednou za sedm dnů a dva PCR testy za kalendářní měsíc) budou mít nově jen osoby mladší 18 let, osoby, které se kvůli zdravotnímu stavu nemohou podrobit očkování, a osoby, které podstoupily alespoň jednu dávku očkování.

Dospělý jedinec si bude nucen od 1. listopadu testy uhradit sám.

Zároveň se ale zvyšuje věková hranice dětí, které se nemusejí prokazovat OTN, ze šesti na dvanáct let, a pokud se bude jednat o organizovanou sportovní soutěž, zvyšuje se tato věková hranice na 18 let.