Celostní pohled na město při plánování modro-zelené infrastruktury nabídne Mezinárodní konference o hospodaření s dešťovou vodou, pořádaná v Kongresovém centru Vavruška v Praze.

Na prostor města má každý z nás jiné nároky. Často se rozdrobí do tisíce malých požadavků, pro které není vidět celek. Při plánování modro-zelené infrastruktury je celostní pohled na město zcela zásadní.

Vytvořit funkční systém modro-zelené infrastruktury vyžaduje spolupráci mnoha oborů.

Jak se mění projekty hospodaření s vodou v čase, jakou roli hraje přechod města do volné krajiny nebo kam se mají obrátit domácnosti, obce a podniky pro finanční podporu? Na to budou odpovídat mluvčí z České republiky, Slovenska, Velké Británie a Spojených států amerických.

Kromě nových poznatků představí také řadu nových příkladů práce se srážkovou vodou v městském prostředí.

Více o konferenci naleznete zde.

Modro-zelená infrastruktura

Modro-zelená infrastruktura (MZI) je soubor na sebe navazujících technických a přírodě blízkých opatření, jimiž jsou města a obce schopná významně snižovat negativní dopady změny klimatu a zajistit tak pro své obyvatele bezpečné a zdravé životní prostředí.

Úkolem MZI je chránit území proti záplavám, snížením povrchového odtoku v místě, kam srážková voda dopadne a spolu s tím vytvářet pro sídelní zeleň takové podmínky, aby ji bylo možné využít ke zmírňování sucha, přehřívání staveb a jejím prostřednictvím byly poskytovány další cenné ekosystémové služby.

MZI je důmyslně propojený systém, který mění podobu staveb většiny stavebních oborů pro blahodárnější využívání srážkové vody a zeleně k účinné adaptaci měst a obcí na změnu klimatu, resp. k zajištění si jejich udržitelného rozvoje. Autor: Ing. Jiří Vítek