Minulý týden byla na stránkách medicínského časopisu The Lancet publikována studie Imperial College London. Na základě ročního pozorování došli vědci k závěru, že varianta delta wuchanského koronaviru se může snadno přenést z očkovaných osob na členy jejich domácnosti. Očkování je přesto dle tvůrců studie „cestou vpřed“.

„Prováděním opakovaných a častých odběrů vzorků od osob, které byly v kontaktu s nakaženými covidem-19, jsme zjistili, že očkované osoby se mohou nakazit a přenést infekci v rámci domácnosti, a to i na očkované členy domácnosti,“ uvedla v prohlášení dr. Anika Singanayagamová, spoluautorka studie.

Tato zjištění dle dr. Singanayagamové poskytují určitý náhled na to, proč varianta delta „stále způsobuje vysoký počet případů onemocnění covidem-19 … dokonce i v zemích s vysokou mírou proočkovanosti“.

Analyzováním vědci také zjistili, že virová nálož klesla rychleji u očkovaných osob než u neočkovaných.

Zároveň však zjištění ukazují, že maximální hladiny množství wuchanského koronaviru byly u očkovaných osob obdobné jako u neočkovaných osob. To může být podle tvůrců studie důvod, proč se varianta delta může šířit navzdory očkování.

Kvůli přenosu varianty delta mezi neočkovanými i očkovanými lidmi je dle dr. Ajita Lalvaniho, dalšího výzkumníka zapojeného do studie, nutné, aby se lidé nechali očkovat nebo si nechali vpíchnout dodatečnou dávku, aby se předešlo případným těžkým průběhům nemoci.

„Zjistili jsme, že náchylnost k infekci se zvýšila již během několika měsíců po druhé dávce vakcíny … takže ti, kterým byla nabídnuta dodatečná dávka, by ji měli dostat neprodleně,“ řekl Lalvani.

Studie se zúčastnilo 621 lidí. Bylo zjištěno, že z 205 členů domácností od osob, které byly infikovány deltou, bylo pozitivně testováno cca 38 % neočkovaných členů domácnosti a 25 % očkovaných členů domácnosti.

Ve výzkumu bylo také zjištěno, že imunita očkovaných začala klesat již tři měsíce po plném očkování.

„Zdá se, že existuje snaha zrušit termín ‚přirozená imunita‘, snaha o zastrašování tvrzením, že očkovaní se musí bát neočkovaných, a neochota přistupovat k veřejnosti jako k dospělým lidem …“

Někteří imunologové a lékaři v souvislosti s tlakem na očkování velké části populace tvrdí, že přirozená imunita potřebuje další výzkum a měla by být zohledněna při rozhodování o politice.

Steve Templeton, imunolog z lékařské fakulty Indiana University, napsal, že „klíčem k ukončení pandemie byl vždy imunitní systém“.

„Skutečnost, že se tolik lidí z infekce zotavilo a že u těchto osob byla jednoznačně prokázána silná, trvalá a ochranná imunita, by měla být považována za dobrou věc,“ uvedl v článku z 22. října a dodal, že „se zdá, že existuje snaha zrušit termín ‚přirozená imunita‘, snaha o zastrašování tvrzením, že očkovaní se musí bát neočkovaných, a neochota přistupovat k veřejnosti jako k dospělým lidem, kteří jsou schopni zpracovávat odlišné informace a rozhodovat o svém zdraví“.

Překlad původního článku: J. S.