Jana Novotná

1. 12. 2021

POZNÁMKA: Vědecká diskuse v této věci stále probíhá, a někdy je velice napjatá. Veřejnost si ale v každém případě zaslouží znát názory obou stran a nemělo by docházet k cenzuře nebo k blokování veřejné diskuse o této závažné problematice.  Milan Kajínek, šéfredaktor Epoch Times ČR


Zástupci praktických lékařů sepsali 28. listopadu Deklaraci lékařů k nátlaku na očkování, v níž shrnuli své obavy týkající se výzev představenstva České lékařské komory k celoplošnému očkování lidí či konkrétních profesních skupin v České republice proti onemocnění covid-19. V deklaraci rovněž vyjadřují nesouhlas s plošným očkováním dětí, a to kvůli rizikům, která podle nich převažují nad benefity, a kvůli nedostatku informací ohledně možných dlouhodobých nežádoucích účinků vakcín.

K původní deklaraci sepsané 11 lékaři se k 2. prosinci připojilo svým podpisem dalších 893 lékařů. Celkem deklaraci podepsalo více než 31 tisíc lidí.

Představenstvo České lékařské komory (ČLK) 20. listopadu schválilo stanovisko, v němž „podporuje přijetí takových legislativních změn, které v co nejkratší době umožní zavést v ČR povinné očkování proti nemoci covid-19 pro osoby starší 18 let“ a vyzývá „všechny lékaře, aby respektovali odborná doporučení, která ČLK zveřejňuje, zejména aby podporovali očkování a neškodili svým pacientům šířením nepodložených pochybností o účinnosti a bezpečnosti očkování“.

Podle autorů deklarace je nicméně ze zveřejněných dat zřejmé, že očkování nemá efekt na vytvoření kolektivní imunity. Lékaři a odborníci by měli jasně informovat o tom, před čím očkování může chránit a kde jsou jeho nedostatky, pro koho je vhodné a pro koho ne, dodávají autoři. Vzhledem k tomu, že je již známo, že i očkovaní lidé mohou šířit infekci, není podle tvůrců deklarace možné lidi nutit k očkování z důvodu ochrany bližních.

Přirozená imunita

Autoři rovněž upozorňují na potřebu zohlednit tzv. přirozenou imunitu, kterou si člověk vybuduje po prodělání onemocnění. „Současně víme, že pacienti, kteří v minulosti nákazu prodělali, neplní nemocnice, a očkování tedy u nich má přínos zcela minimální.“ „Ministerstvo zdravotnictví za podpory ČLK vyvíjí ohromný tlak na všechny neočkované, včetně těch, kteří nemoc prodělali a mnohdy mají přetrvávající vysoké titry protilátek. K tomu však neexistuje medicínské opodstatnění.“

„Pokud stát tvrdí, že epidemie ohrožuje chod nemocnic, a přitom se nijak nesnaží zamezit šíření infekce očkovanými, dopouští se záměrného šíření epidemie,“ upozorňují dále autoři deklarace.

Přestože se odborná obec většinou shoduje, že očkování výrazně pomáhá zamezit těžkému průběhu nemoci, není zcela jasné, nakolik vakcinace chrání před nákazou a případným šířením nemoci a jak dlouhá je ochrana po očkování. Na skutečnost, že účinnost vakcíny v čase klesá, začaly již některé státy reagovat zkrácením platnosti tzv. covid pasů na šest, případně devět měsíců po dokončeném očkování, a výzvami k přeočkování tzv. posilující dávkou.

Vakcinace dětí

Deklarace rovněž upozorňuje na to, že onemocnění covid-19 má u dětí a mladých zdravých lidí většinou lehký průběh, a proto by případná plošná vakcinace této věkové skupiny mohla přinést negativní důsledky, přičemž mezi nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky po očkování je „myokarditida, perikarditida, riziko mozkových příhod a jiných neurologických obtíží či poruch srážlivosti krve“.

„Hlášen je prudký nárůst podezření na úmrtí ve spojení s vakcinací za období 2020–2021 v americkém vládním systému VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System). To, co se již nyní ukazuje, však může být zatím jen pouhá špička ledovce.“

„O možných dlouhodobých nežádoucích účincích z podstaty krátkého používání těchto genetických vakcín není známo nic. Například skrytě proběhlé myokarditidy mohou být v čase příčinou rozvoje dilatační kardiomyopatie a srdečního selhání.“

Předběžná opatrnost

„V medicíně vždy platila zásada předběžné opatrnosti, primum non nocere. Místo zahájení seriózní odborné diskuse na dané téma je ústy dětských vakcinologů šířena pohádka o 100% bezpečnosti vakcinace dětí a mladistvých,“ uvádějí dále autoři deklarace.

Matematik Tomáš Fürst, spoluzakladatel Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS) uvedl pro server Parlamentní listy, že skutečný počet lidí v České republice, kteří měli po vakcinaci nežádoucí účinky, lze jen velmi obtížně odhadovat. „Vytvořili jsme totiž atmosféru, ve které nahlásit nežádoucí účinek je pomalu akt občanské statečnosti.“ Fürst odhaduje, že nahlášena je ve skutečnosti jen jedna setina nežádoucích účinků.

Ministerstvo zdravotnictví vakcinaci dětí podporuje. Děti od pěti let se budou moci v České republice očkovat v týdnu od 13. prosince, poté, co koncem listopadu očkování této věkové skupiny schválila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). „… přínosy (vakcíny) Comirnaty u dětí od pěti do 11 let převažují nad riziky, a to zejména u těch, jejichž stav zvyšuje nebezpečí těžkého průběhu covidu-19,“ uvedla agentura.

Očkování rizikových skupin

K problematice plošného očkování se vyjádřil v časopisu Reflex také přednosta Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK, FN Bulovka, profesor Jiří Beneš: „Rozdělování lidí na očkované a neočkované považuji za velmi nešťastné, protože staví proti sobě dvě skupiny občanů, vyvolává stavy vzájemné nevraživosti, a přitom nepostihuje podstatu problému. Ve skutečnosti by se lidé měli dělit spíše podle toho, jestli se chovají zodpovědně nebo ne, a tak bychom je měli posuzovat.“

„V některých situacích zodpovědnost splývá s rozhodnutím nechat se očkovat, ale není tomu tak vždy. Velmi podporuji očkování lidí patřících do rizikových skupin; bez tohoto opatření budeme mít vysokou smrtnost covidu a zahlcené nemocnice. Současně však velmi pochybuji o nutnosti očkovat mladé a zdravé občany nebo děti. Jim infekce s vysokou pravděpodobností neublíží, a jestliže ji prodělají, budou dlouhodobě imunní a nebudou působit jako roznašeči nákazy,“ uvádí prof. Beneš.


LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Hlava druhá, Lidská práva a základní svobody, Oddíl druhý: Článek 17

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.
(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. (zdroj)

Článek byl 2. 12. doplněn o aktuální informace o počtu podpisů.

Související články

Přečtěte si také

Jak strávit 24 hodin v Barceloně
Jak strávit 24 hodin v Barceloně

Máte-li na návštěvu hlavního města Katalánska jen jeden den, poradíme vám, jak poznat jeho vynikající kuchyni, architektonické ikony a bujarý pouliční život.

Ano, i vy můžete pěstovat růže – není to tak složité, jak si myslíte
Ano, i vy můžete pěstovat růže – není to tak složité, jak si myslíte

Odborníci na růže vyvracejí běžné mýty a odhalují tajemství bujných a zdravých květů.

Bývalá agentka tajné služby radí: 6 způsobů, jak naučit děti vyhýbat se nebezpečí
Bývalá agentka tajné služby radí: 6 způsobů, jak naučit děti vyhýbat se nebezpečí

Získejte cenné rady od bývalé agentky tajné služby, jak chránit svou rodinu a připravit děti na životní výzvy.

Kurkuma: Přírodní první pomoc při zánětech, bolestech, horečce a dalších potížích
Kurkuma: Přírodní první pomoc při zánětech, bolestech, horečce a dalších potížích

Kurkuma je koření, které pochází z oddenku rostliny Curcuma longa. Jako potravina i lék se bezpečně používá již více než 5 000 let.

Unijní lídři budou řešit nejvyšší posty v EU, nejspíš podpoří von der Leyenovou
Unijní lídři budou řešit nejvyšší posty v EU, nejspíš podpoří von der Leyenovou

Vzhledem k vítězství Evropské lidové strany (EPP) by měla funkci předsedkyně Evropské komise obhájit Ursula von der Leyenová.