Musíme znovu objevit věci, které fungují, věci, které jsou správné, věci, které jsou pravdivé.“

Hostem Jana Jekielka v pořadu American Thought Leaders na EpochTV byl Jeffrey Tucker, autor a zakladatel Brownstone Institute, organizace založené v reakci na lockdowny a povinné očkování s cílem „poskytnout vizi odlišného způsobu uvažování o svobodě, bezpečnosti a veřejném životě“.

Jeffrey, právě jsme strávili den v Brownstone Institute – na jeho zahajovací konferenci. Je to důležitý den.

Vycházíme z krize, která nemá v našich životech obdoby. Trvá už 21 měsíců a stále pokračuje.

Klademe si všechny tyto velké otázky: Jaký je náš vzájemný vztah? Jsme jen přenašeči patogenních chorob? Vzdáme se zcela myšlenky lidské důstojnosti? Podrobíme se myšlence, že někteří lidé jsou předurčeni k tomu, aby vládli světu rukou vědy, zatímco my ostatní budeme podrobení a poslušní?

Doufám, že Brownstone může poskytnout fórum, kde se o těchto věcech bude pravdivě a upřímně diskutovat.

Někteří lidé mají za to, že tou krizí je covid. Není to podle vás krize? Vždyť proto jsme zaváděli lockdowny?

Ve Spojených státech jsme měli epidemie nemocí v letech 68 a 69 a v letech 57 a 58. Na počátku čtyřicátých let jsme měli problém s dětskou obrnou, v roce 1929 s papouščí chřipkou a tak dále. Ale postupně jsme se v průběhu 20. století o infekčních chorobách dozvídali stále více.

Objevili jsme myšlenku kolektivní imunity a zjistili jsme, že způsob, jak se vypořádat s nemocemi, nespočívá v rozdělování společnosti na ohrožené a neohrožené, na čisté a nečisté.

V roce 2020 se něco pokazilo. Vydali jsme se zcela jinou cestou. Byl to velmi zvláštní vědecký experiment, který byl proveden téměř na celém lidstvu. Zacházeli s námi jako s laboratorními krysami.

Jedná se o nový divoký experiment v oblasti sociálního managementu pod rouškou kontroly virů. A nevyšlo to. Neexistuje žádný důkaz, že by se tím dosáhlo něčeho, co by zmírnilo špatné následky nemoci.

Experiment tedy selhal a veřejně se to příliš nepřiznává.

Demoralizace vychází z uvědomění, že vaše práva a svoboda mohou být v okamžiku odebrány a vy s tím nemůžete nic dělat.

Proto je všude tolik depresí, předávkování drogami, pití alkoholu a nárůst obezity a špatného zdravotního stavu. Je zde náhlé uvědomění, že vaše práva již nejsou zaručena, že všechno, čemu jste dříve věřili, už nemusí být pravda.

To je šok, tohle nošení roušek a odstupy, nebo kolik lidí můžete mít doma, nebo jestli vůbec můžete chodit do kostela.

Je to pro nás nový svět a musíme si položit otázku, zda jsme ochotni se s tím smířit.

Musíme se znovu zamyslet nad tím, jakými lidmi chceme být, v jaké společnosti chceme žít.

Toto je naše chvíle. Musíme jednat podle svého přesvědčení, což znamená, že se musíme rozhodnout, v co věříme.

Myslím si ale, že značná část společnosti možná ani nechápe, co tady říkáte.

Připomíná mi to výrok Ludwiga von Misese. Ten říká: „Když se civilizace řítí do záhuby, neexistuje bezpečný prostor pro všechny. Proto je povinností každého, aby se vrhl do intelektuálního boje za svobodu.“

Je to z roku 1923. Když jsem to kdysi četl, pomyslel jsem si, že je to trochu přehnané. Civilizace se řítí do záhuby? Ale no tak… to se přece nestane. No, měl pravdu. Jeho svět – Vídeň – se rozpadl a on musel v roce 1934 odejít.

Samozřejmě, když o takových věcech čteme, vždycky si myslíme, že jde o minulost. Nám se to přece nestane. Tou strašnou věcí, kterou jsme zjistili v posledních dvaceti měsících, je, že jsme toho schopni, a jsme schopni i horších věcí – jiných, ale potenciálně horších.

Věřili jsme, že máme ústavu, která nás chrání. Můžeme si přečíst Listinu práv a svobod a vnímat, že máme svobodu slova a svobodu vyznání.

Pak jsme se prakticky přes noc probudili do jiného světa, v němž jsme shora řízeni malou elitou, která určuje, zda mohu chodit do kostela, kolik lidí může být u mě doma, zda si mohu zajít na pivo, zda si mohu otevřít firmu, zda si mohu nechat vyčistit zuby.

Říkáte, že někteří lidé nemusí rozumět tomu, co říkám, a ano, to chápu. Částečně si myslím, že lidé jsou z toho tak šokovaní, že to popírají. Tento boj byl pro mnoho lidí psychologický. Pro mě určitě ano.

Nemohu si pomoci, ale napadá mě myšlenka platónské ušlechtilé lži nebo myšlenka, že lidé, kteří vytvářejí zákony, budou používat ušlechtilé lži k formování chování.

Udělali hroznou věc – zavřeli školy, zavřeli kostely, poslali zásahové jednotky do venkovských texaských barů, aby zatýkaly lidi za to, že si sedli na pivo. A jakmile do tohoto celopopulačního experimentu investovali tak velké prostředky, vyvstal problém. Protože je zde vládnoucí třída, která nehodlá přiznat chybu, začalo se lhát, a to lhaní dosud nepřestalo.

Žijeme ve světě lží. Naše mainstreamové noviny se jakoby staly pohádkáři. Máte titulky, které říkají, že pandemie způsobila řadu sebevražd. Ale pandemie ty sebevraždy nezpůsobila. Sebevraždy způsobily lockdowny.

Více pravdy najdete ve zprávách Substacku než v deníku The Washington Post.

A v této zemi máme vládnoucí elity, které nemyslí na obecné blaho celé populace – dělníků, menšin, chudých.

Nevztahuje se to [lockdowny] na lidi, kteří s tím přicházejí do přímého styku, jako jsou lidé, kteří rozvážejí zboží, policie, hasiči, dělníci.

Podívejte se, co jim teď děláme. Postavili jsme je do první linie, aby čelili patogenu. Většina lidí v těchto třídních strukturách byli dvacet měsíců „v terénu“, zatímco my ostatní jsme seděli v pyžamu a papučích a pracovali přes Zoom. A pak, nakonec, haló, máme vakcínu. Říkáme jim, aby se nechali očkovat, i když mají přirozenou imunitu.

Trestáme je, a když se nechtějí nechat očkovat, vyhodíme je z práce. Je to nehoráznost. Zdravotní sestry, které měsíce ošetřovaly pacienty s koronavirem, vědí, jak funguje přirozená imunita. Byly vystavené viru, čelily mu kvůli profesionální povinnosti, protože to považovaly za správnou věc.

A po dvaceti měsících vás vyhodí… Nechte se očkovat, jinak přijdete o práci…

Každý má svou teorii, proč se to děje. Jsou v tom angažované velké farmaceutické společnosti, vláda usilující o větší moc, to všechno je pravda. Ale je tu ještě něco jiného a myslím, že to pramení z nedostatku úcty k lidské svobodě a právům jednotlivce.

A právě tohle je úkolem lidí, které propojujete v Brownstonu, je to tak?

Ano. Ale vím, co se Brownstonu stane. Půjdou po nás. Brownstone bude charakterizován jako pravičácká libertariánská organizace. A tak v tomto rozhovoru rovnou říkám, že to není pravda.

Právě teď si prostě musíme vzpomenout na to, co vybudovalo tuto moderní éru, co nás ukovalo, co nás učinilo prosperujícími. Co nám umožnilo cítit se jako důstojní jedinci, co nám přineslo mír. Na základě čeho já vidím hodnotu v tobě a ty vidíš hodnotu ve mně a máme motivaci vzájemně chránit svá práva?

Musíme znovu objevit věci, které fungují, věci, které jsou správné, věci, které jsou pravdivé. Musíme si pamatovat a pochopit, že posledních 20 měsíců bylo katastrofou.

Musíme si přiznat, že to nefungovalo. Bylo to nemorální a po celém světě se rozšířila chudoba a utrpení.

Jde o lidská práva, snahu o rovnost a společenský systém, v němž v sobě navzájem nacházíme důstojnost, nejen nemoc, ale důstojnost. Myslím, že právě tam musíme dospět, a bude to dlouhý boj, ale musíme se tam dostat.

Rozhovor byl při překladu zkrácen a upraven pro lepší srozumitelnost.

Překlad původního článku: J. S.