PRAHA – Dnes proběhla tisková konference se zástupci různých profesí, kteří vyzývají ministra zdravotnictví ke zrušení vyhlášky o povinném očkování proti nemoci covid-19. Na místě promluvili nejenom lékaři a vědci, ale také policista, hasič, sociální pracovnice nebo poručice armády ČR.

Cílem konference bylo podle organizátorů vyjádřit obavy nad dopadem chystaného propouštění členů Integrovaného záchranného systému kvůli tomu, že nejsou očkovaní. Hovořilo se také o vědecké a právní neopodstatněnosti zavádění povinného očkování, které by podle mluvčích, kteří na konferenci vystoupili, mělo zůstat dobrovolné.

Pokud množství zaměstnanců IZS nátlak na vakcinaci odmítne a budou přinuceni k odchodu ze zaměstnání, může spolu s vynuceným odchodem profesionálů reálně dojít k ohrožení základních funkcí státu.

Akci pořádala Iniciativa 21, která zveřejnila společnou deklaraci členů Integrovaného záchranného systému (IZS) a ozbrojených sil České republiky proti povinnému očkování. Deklaraci podesalo 4 693 členů IZS a ozbrojených sil ČR. (zdroj)

V rámci této deklarace vyzývají vládu k okamžitému zrušení vyhlášky č. 466 / 2021 Sb. ze 7. prosince 2021, která zavádí povinné očkování proti nemoci covid-19 pro občany starší šedesáti let a vybrané profese.

Petici podpořilo více než 14 tisíc lidí.

Záznam proslovů účastníků konference zveřejní Iniciativa 21 na svých stránkách zde.

Na tiskové konferenci vystoupili: Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., epidemiolog a vakcinolog. MUDr. Jana Gandalovičová, kardiolog. MUDr. Mgr. Jan Brodníček, praktický lékař. RNDr. Zuzana Krátká, PhD., imunolog. PhDr. Daniel Štach, psycholog. JUDr. Jindřich Rajchl, právník. Bc. Eva Peterková, zdravotní sestra. pplk. Mgr. Marek Kopecký, Policie ČR. Tomáš Němec, Hasičský záchranný sbor. Por. Martina Koďousková, Armáda ČR.

„Nejsem odpůrce očkování jako takového, ale nesouhlasím s touto kampaní,“ říká jeden z původních signatářů deklarace, Jakub Hlavsa ze Zdravotnické záchranné služby. „Nechci další nesmyslná opatření a nařízení, ale rozumné kroky, které povedou k navrácení do normálního života.“ Více zde…

Záznam tiskové konference