Dnes jsem se rozhodla něco napsat o hudbě. Nápad jsem dostala těsně před Vánocemi, při čtení tiskové zprávy německé vlády, že kulturní instituce mohou i nadále zůstat otevřené a nebudou muset znovu zavírat operní a koncertní sály, divadla a kina, jako tomu bylo během loňského lockdownu. To je něco příjemného.

Náš svět je zjevně nemocný. Mnoho lidí však netrpí nemocí covid-19, ale úzkostí, osamělostí a depresí, že?

Na účinné léky proti koronaviru si asi ještě dlouho počkáme, ale vždy nám může prospět budovat si silný imunitní systém a zdravý životní styl. Jaké faktory pomáhají vybudovat silný imunitní systém? Jejich seznam by mohl být velice dlouhý, ale teď se zkusme zaměřit na otázku, jaký vliv má na zdraví člověka hudba.

Jaký byl například účel hudby ve staré Číně, tisíce let zpátky, před nástupem komunismu a dnešní epidemie? Používala se k léčení.

Tato skutečnost byla před tisíci lety zapsána do čínského znakového písma. Každý znak má svůj osobitý význam, a i jednotlivé složky znaku nesou určitý význam.

Vysvětlení částí znaku pro hudbu

Čínský znak pro pojem „hudba“ má celkem čtyři různé části.

Dvě části vlevo nahoře a vpravo znamenají hedvábné nitě. Ve staré Číně se struny hudebních nástrojů obvykle vyráběly z hedvábných nití. Některé struny byly vyráběny z hovězích šlach.

Prostřední část je znakem pro bílou barvu. Podle učení o pěti prvcích je bílá barva spojena s prvkem kovu. Jeho tvar připomíná kovové trsátko, kterým se na strunných nástrojích vybrnkávají tóny.

Značka dole znamená dřevo. Zde symbolizuje stojan, který podpírá hudební nástroj.

Původní funkcí hudby v Číně tedy bylo léčení. Spojení mezi hudbou a léčitelstvím je zřetelně znázorněno také ve znaku pro medicínu. Spodní část tohoto znaku již známe. To je symbol hudby.

Yao – léčivý prostředek, medicína, lék, medikament. (Epoch Times)

Čáry nad znakem pro hudbu symbolizují trávu, což zde představuje léčivé byliny. Je známo, že nejznámější a nejlepší lékaři léčili své pacienty pomocí hudby. V nejstarším základním díle čínské medicíny, „Knize vnitřního lékařství Žlutého císaře“, jsou popsány základní principy takové hudební terapie.

Základem teorie jak léčit člověka hudbou, je teorie o pěti prvcích. Pojďme tuto teorii krátce rozebrat.

Prastará čínská věda, lékařství i stavitelství – všechny se opírají o teorie rozvinuté na základě existence dvou protichůdných sil jin a jang – teorie Taoismu. Ve světě a v každodenním životě existují a působí tyto dvě protichůdné síly, které se navzájem zrozují a potlačují, ovlivňují přírodní cykly a tělesné procesy.

Takzvaná teorie pěti prvků hovoří o existenci prvků, které jsou vzájemně propojeny v uzavřeném koloběhu a platí mezi nimi, že se navzájem podporují i potlačují. Koloběh vzájemného zrozování a potlačování se potom projevuje na změnách v přírodě a v lidském těle.

Nejvyšší moudrostí potom bylo pro staré čínské mudrce udržet tyto síly ve vzájemné rovnováze.

Zobrazení vzájemného působení Pěti prvků, jejich podporování a oslabování. (Epoch Times)

Těchto pět základních prvků se nachází ve všem, co existuje na zemi, včetně lidského těla. Na každé ruce máme pět prstů a na každé noze pět prstů, lidé mají pět smyslů: zrak, čich, chuť, hmat a sluch, a tedy pět smyslových orgánů: oči, nos, jazyk, kůži a uši.

Podle čínské medicíny má člověk pět jinových orgánů: srdce, játra, plíce, ledviny a slezinu a každý z nich odpovídá jednomu z pěti prvků. Například srdce je přiřazeno živlu ohně a slezina a žaludek živlu země. Pokud je některý orgán nebo meridián v těle příliš silný nebo příliš slabý, tělo se dostává do nerovnováhy a člověk onemocní.

Lékaři ve staré Číně používali hudbu ke zklidnění nervů pacientů a k navrácení jejich mysli a těla do stavu harmonie.

Jak to funguje?

Prastará čínská tradice vždy věřila, že hudba se má odvíjet z teorie pěti prvků. (NTD Television)

Čínská hudba je založena na prastarém čínském pětitónovém systému. Těchto pět tónů je klasifikováno jako: Shang, Chueh, Yue, Chih, Keng a každý tón odpovídá jednomu prvku.

Každý z těchto tónů rezonuje s některým s pěti vnitřními orgány: srdce, játra, plíce, ledviny a slezina. Jejich funkce ovlivňuje pět smyslových orgánů ústa, nos, oči, uši a jazyk.

Kterýkoli z těchto pěti tónů může ovlivňovat vnitřní orgány člověka a posloužit jako regulační mechanismus procesů v lidském těle. Hudba může podpořit metabolismus, otevřít myšlenkové procesy a zklidnit srdce.

Pět základních tónů – pět nálad

Zvuk pěti základních tónů způsobuje odlišné reakce v lidském těle.

Například melodie, založené na tónu Keng, jsou vnímány jako impozantní a podporují činnost sleziny. Častým poslechem takovéto hudby se člověk může stát více tolerantním a laskavým.

Melodie tónů Shang jsou těžké, jakoby kovové a neochvějné. Tato hudba ovlivňuje plíce a může v posluchači probudit čestné a přátelské chování.

Hudba, vystavěná na tónech Chueh, ovlivňuje játra. Nasloucháním této hudbě se člověk stane dobrosrdečným a smířlivým.

Hudba tónů Chih je vysoce emocionální, jako oheň. Bude-li ji člověk často poslouchat, stane se velkorysým.

Nakonec zbývají melancholické tóny Yue, které jsou jako klidně plynoucí voda. Mají příznivý vliv na ledviny a jejich poslechem se člověk stane vyrovnaným a jemným.

Jak praví staré čínské přísloví: „vážný, ale ne zarmoucený“ a „spokojený, ale ne příliš nadšený“. Právě tento stav se čínská hudba snaží posluchači přinést. Nezáleží na tom, jaké emoce hudba vyjadřuje, pokud dosahuje extrému, může poškodit tělo a tok energie v něm. Proto je hlavním cílem nastolení rovnováhy a harmonie.

Účinky hudby

Ne každá hudba má pozitivní účinky. Různá hudba má na posluchače různé účinky. Japonský badatel Masaru Emoto se léta zabýval studiem vibrací a akustických vlivů na vodní krystaly. Zjistil, že ve vodě se odráží jak významový a emocionální náboj slov, tak i typ vysílané hudby. Více zde…

Ve vodě se vytvořily rovnoměrné, pravidelně tvarované, nádherné krystaly, když se k vodě pronášela slova jako: láska, pravda, odpuštění, vznešenost.

Naopak ve vodě, k níž se promlouvalo slovy jako: nenávist, zlo, hněv a podobně, se vytvářely chaotické, nepravidelné a zdeformované krystaly. Podobně disharmonické a chaotické krystalické formy se objevily například po akustickém vlivu heavy metalové hudby nebo hard rocku.

Naproti tomu krystalová struktura vody po akustickém vlivu klasické hudby od autorů, jako jsou Mozart nebo Bach, byla stejně jasná, krásná a dokonalá jako při pronášení láskyplných slov.

Dobrá hudba nejenom že přináší potěšení, ale je také dobrou prevencí pro zdravý imunitní systém. Ale pozor na destruktivní povahu některé hudby. Zkrátka záleží na tom, co posloucháme.

Hudební skladby, které mají na lidi pozitivní účinky, se ve staré Číně nazývaly „zvuky ctnosti“.

Nejlepší skladatelé ve staré Číně byli vždy velkými znalci učení o pěti živlech. Existují dnes nějací čínští umělci, kteří mají rozsáhlé znalosti tradiční čínské kultury a umí psát hudbu, kterou mohou inspirovat nejen čínské posluchače, ale také se dotknout srdcí lidí různých národů?

Nedávno jsem četla rozhovor s čínským lékařem. Jason Liou z Kalifornie se specializuje na muzikoterapii. Mluvil o tom, jak může hudba pomoci lidem překonat úzkost a depresi.

A hovořil o své vlastní zkušenosti s návštěvou představení newyorského souboru Shen Yun Performing Arts. Řekl, že cítí, jak mu v těle koluje silná energie, jako by se mu najednou otevřely všechny meridiány. Když po představení vyšel z divadla, cítil se prý, jako by mu bylo zase dvacet let. Mám podobné zkušenosti jako tento čínský lékař a znám ten pocit.


Shen Yun Symphony Orchestra