Epoch Inspirace

18. 1. 2022

Požehnání za cudnost: Příběhy z historie a současnosti

Starý čínský aforismus říká, že chlípnost, chtíč nebo smyslnost jsou nejhorší hřích. Jak se říká, na počátku každého skutku je myšlenka. A tedy i pouhá jedna myšlenka může vést ctnostné muže a ženy, aby si začali vytvářet nejrůznějším představy, které je mohou později motivovat k činům.

Podle učení buddhismu může vést chlípné chování k nahromadění karmy (neboli hříchů), což následně vytvoří v životě člověka různá neštěstí. Naproti tomu ctnostné chování přináší do života lidí štěstí.

Aby se mohl muž nebo žena stát ctnostným, musí znát, co to jsou ctnosti, mít vůli se jimi řídit a naučit se ovládat svoji mysl. Tomu se říká ovládání těla a mysli, a k tomu slouží mnohá cvičení a meditace známá po tisíciletí, která pomáhají člověku stát se pánem své mysli a dosáhnout sebekontroly. Tedy bodu, kdy duše ovládá mysl a tělo, a nikoliv tělo a mysl ovládají vědomí člověka.

Socha císaře Wen-čchanga Wanga ve městě Taoyuan na Tchaj-wanu. (Strive172/CC BY-SA 3.0)

Významný čínský mudrc Lao-c‘ řekl: „Ten, kdo zná druhé, je chytrý. Ten, kdo zná sám sebe, je moudrý. Ten, který přemáhá druhé, je silný. Ten, kdo přemáhá sám sebe, je mocný.“

Císař Wen-čchang Wang, který žil ve třístém století našeho letopočtu, byl známý tím, že se řídil učením taoismu. Věřil, že činy a myšlenky každého člověka na zemi pozorují nebeské bytosti, které jeho činy po zásluze hodnotí a odměňují nebo trestají.

„Nebesa trestají zhýralce s největší naléhavostí. Lidé se toho nebojí, protože žijí v nevědomosti a nejsou schopni rozeznávat souvislosti [mezi příčinou a následkem]. Pokud se však člověk oddává nemravnostem, kdykoli ho může postihnout neštěstí,“ varoval císař Wen-čchang své pokolení a budoucí generace.

Proč by ale měly být sebekontrola, morální závazky nebo snaha o ctnostné chování lepší, než se řídit náhlými impulzy mysli, život bez zábran a bez potřeby rozdělovat činy na dobré a špatné?

Když celá společnost postaví fyzické touhy nad charakterové ctnosti, možná začne člověk hledat štěstí v hromadění věcí a naplňování fyzických tužeb. Ve společnosti se rozšíří pornografie, protože lidé budou hledat prostor pro naplnění svých tužeb, a mezilidské vztahy se budou stále méně řídit etickými principy, které se stanou překážkou pro chtíč a smyslnost.

Jeden běžný člověk, dnešní následovník starých mravů, který věří v to, že ctnosti přinášejí člověku do života štěstí, napsal: „Je opravdu žalostné vidět, co dnes ovlivňuje mladé generace, a jak mnoho lidí kvůli své posedlosti penězi a ženami ztrácí své postavení, ničí si pověst a život.“

Vzpomíná také na učení čínského mudrce Konfucia, který prohlásil, že gentleman musí být opatrný ve třech oblastech a jednou z těchto tří oblastí je právě otázka chtíče neboli smyslnosti.

„Když je člověk mladý a jeho krev a duch se ještě neusadily, musí se mít na pozoru, aby nepropadl chtíči,“ radil Konfucius a připomínal dívkám a chlapcům, aby si „vážili ctností více než svého těla“. Tím měl pravděpodobně na mysli, aby morální hodnoty jako jsou věrnost, manželství a ctnost nadřadili nad fyzické tužby.

Ve staré Číně, ve staré Evropě, ale i dnes se k sobě někteří lidé chovají s upřímnou úctou a zdvořilostí. Zvláště přísní na sebe byli staří Číňané (samozřejmě ne úplně všichni), pokud šlo o vzájemné vztahy mezi muži a ženami.

Článek byl sepsán na základě článku autora Čching-čou.


Následující příběhy, jsou několika příklady snah lidí o ctnostné chování:

Příběh císaře Žen-cunga z dynastie Sung

Moudrá rada pro mladou vdovu

Jak si Fej Šu udržel charakter a nabídl pomoc

Příčina a následek, vše, co uděláme, je zaznamenáno v podsvětí

Odměna úřadem za odmítnutí nevěry

Stařec pod měsícem

Zkouška ctnosti bohatého muže: Staré příběhy o ctnosti

Požehnání za cudnost: Pár vytvořený nebesy

Může vést cudnost ke štěstí?

Související články

Přečtěte si také

Odborníci poukazují na selhání New York Times ve zpravodajství o Izraeli
Odborníci poukazují na selhání New York Times ve zpravodajství o Izraeli

Dlouhodobá neobjektivita novin při informování o Izraeli a židovských otázkách se podle odborníků zhoršila s přílivem mladých uvědomělých „woke“...

Nové vzdělávací programy vytvářejí aktivisté a neziskovky financované miliardáři a bankou
Nové vzdělávací programy vytvářejí aktivisté a neziskovky financované miliardáři a bankou

Co se tedy mají žáci naučit a kdo revizi vzdělávacích programů dlouhodobě připravoval? Bylo to ministerstvo školství nebo již moc výkonnou ovládají neziskovky? Kdo to všechno platí? Na tyto otázky odpovídám v následující analýze.

„Hlavy z písku ven!“ Archa 21 otevírá post-covidový diskurz
„Hlavy z písku ven!“ Archa 21 otevírá post-covidový diskurz

Tým Archy 21 pořádal setkání známých osobností a veřejnosti, které má být „první z řady akcí k občanskému poučení a posílení z covidové krize“. Řečníci zavzpomínali na tehdejší události...

Zásobování energií budoucnosti: Jaderná fúze dosahuje teplot slunečního jádra
Zásobování energií budoucnosti: Jaderná fúze dosahuje teplot slunečního jádra

Jaderná fúze je považována za ideální způsob výroby energie, ale navzdory velkému počtu výzkumných projektů se zdá, že její realizace je vzdálena ještě 50 let. Současný průlom je také charakterizován tím, že „je před námi ještě hodně práce“.

„Alarmující“. Nikotin užívá polovina mladých do 24 let. Roste obliba elektronických cigaret a nikotinových sáčků
„Alarmující“. Nikotin užívá polovina mladých do 24 let. Roste obliba elektronických cigaret a nikotinových sáčků

Nikotin užívá třetina Čechů starších 15 let, přičemž mezi mladými ve věku 15–24 let jde o 50 procent osob. Stabilně roste také oblíbenost ochucených elektronických cigaret a nikotinových sáčků. Vyplývá to z průzkumu NAUTA, který každoročně uveřejňuje Státní zdravotní ústav.