Ústavní soud Slovenské republiky rozhodl ve prospěch návrhu veřejné ochránkyně práv Slovenské republiky a konstatoval, že významná část slovenského zákona o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví není v souladu s ústavou Slovenské republiky, a stejně tak některá karanténní opatření.

Na základě nálezu Ústavního soudu Slovenské republiky (zdroj) z 31. prosince 2021 došlo k úpravě napadených článků příslušného zákona č. 355/2007. Soud konstatoval jejich nesoulad s ústavou Slovenské republiky (pdf) a Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv (pdf).

Na nález Ústavního soudu jako první upozornil Martin Hrnčiar na stránkách konzervativního deníku Postoj zde.

Nález je významný zejména kvůli tomu, že se o tento zákon opírají nejrůznější nařízení a rozhodnutí slovenských orgánů a úřadů po dobu pandemie covidu-19.

„Ústavní soud odebral možnost nařídit karanténu, karanténu osobám podezřelým z nákazy, protože jde o zásah do osobních svobod,“ komentoval nález Hrnčiar. „Zachoval možnost izolace v domácím zařízení, ale pouze pro osoby nemocné nebo podezřelé z nákazy.“

V praxi to podle Hrnčiara znamená, že ministerstvo, Státní zdravotní ústav ani hlavní hygienik nemohou občana poslat do izolace nebo karantény jen proto, že překročil hranice a není očkovaný.

„Neočkovaný neznamená nemocný, nakažlivý nebo podezřelý, i když se nás o tom někteří politici a média snaží denně přesvědčit,“ uvádí Hrnčiar.

Ivan Fiačan, předseda Ústavního soudu (ÚS) Slovenské republiky, na tiskovém brífinku k meritornímu rozhodnutí o návrhu Veřejného ochránce práv Slovenské republiky na vyslovení nesouladu některých ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví, týkajících se zejména rozsahu oprávnění orgánů ochrany veřejného zdraví nařizovat opatření k předcházení nemocem a ohrožení veřejného zdraví v souvislosti s izolací a karanténou, v Košicích dne 8. prosince 2021. (TASR / Profimedia)
Ivan Fiačan, předseda Ústavního soudu, v Košicích 8. prosince 2021. (TASR / Profimedia)

Z nálezu Ústavního soudu tak můžeme dovozovat, že nařízení týkající se očkování a s ním spojená izolace byly po dobu tři čtvrtě roku nezákonné. Zdá se, že se jedná o závažnou skutečnost, přesto o nálezu média na Slovensku nikterak významně neinformovala.

Ústavní soud odebral ministerstvu a ÚVZ možnost vydávat další opatření, neboť podle soudu „zákon nemůže zmocnit výkonnou moc k vydání nižšího předpisu, který by určoval meze základních práv a svobod“.

„Ústava svěřuje pravomoc určovat meze základních práv a svobod (za účelem zachování podstaty ústavnosti těchto práv a svobod) pouze zákonodárci,“ uvedl soud, čímž konstatoval, že o takových nařízeních může rozhodovat výlučně parlament.

Do této doby vydávala příkazy ministerstvu zdravotnictví a hlavnímu hygienikovi k omezování ústavních práv a svobod slovenská vláda, a na základě nich vydávaly tyto úřady další nařízení, což byl dle Ústavního soudu nezákonný postup.

Úplné a aktuální znění zákona po změnách Ústavního soudu můžete nahlédnout zde.

Nález Ústavního soudu spustil diskusi nad provozem projektu eHranica provozovaného slovenským ministerstvem zdravotnictví.