Nicholas Dolinger

V ArizoněTexasu se povedlo obnovit zaměstnanost na původní úroveň před pandemií a zařadily se tak v tomto ohledu po bok států Idaho a Utah.

Nejnovější celostátní údaje z Texasu ukazují, že k listopadu 2021 bylo ve státě o 28 000 pracovních míst více než v únoru 2020. Arizona má 5 000, Idaho 14 500 a Utah 61 000 nových pracovních míst navíc.

Dle Adama Kaminse, ekonoma Moody’s Analytics, se při současném trendu asi třetina amerických států vrátí do poloviny letošního roku na stejné množství pracovních míst doby před pandemií. Tyto státy, většinou republikánsky orientované a soustředěné v americkém vnitrozemí, těží z řady demografických a ekonomických trendů, které přitahují lidi a jejich kapitál z pobřežních států do regionů Středozápadu, Skalistých hor a Jihozápadu.

Naopak, obnova ekonomik mnoha pobřežích států se zbrzdila a bohaté státy na severovýchodě a na pacifickém pobřeží jsou zatíženy vysokými životními náklady, rostoucí kriminalitou a zatěžujícími omezeními spojenými s koronavirovými restrikcemi.

Demografové předpovídají odliv obyvatelstva z pobřežích států do amerického vnitrozemí již několik let, ale v důsledku probíhající pandemie a jejích následků se tento proces značně urychlil. Arizona, Texas, Idaho a Utah si jsou podobné v tom, že mají relativně volnější pandemická omezení, která zbrzdila dopad viru na ekonomiku těchto států.

„Arizona se rychle vrátila na svůj dřívější vrchol zaměstnanosti, protože ve srovnání s celým národem jsme se nepropadli tak hluboko,“ řekl deníku The Wall Street Journal ekonom Arizonské univerzity George Hammond. „Jedním z hlavních důvodů je to, že v Arizoně nebyly příliš restriktivní karantény.“

Z údajů Úřadu pro sčítání lidu vyplývá, že v období od července 2020 do července 2021 vede Texas v celkovém přírůstku obyvatelstva s čistým přírůstkem 310 000 nových obyvatel. Ve stejnou dobu Arizona, Idaho, Montana a Utah vedou s největším procentuálním nárůstem počtu obyvatel.

I přes post-pandemický úspěch se tyto státy potýkají s mnoha stejnými problémy jako národní ekonomika. V rychle rostoucích městech, jako je Phoenix a Dallas, vyvolal příliv obyvatel z pobřeží stavební boom, ale firmy mají potíže uspokojit poptávku při stále trvajícím nedostatku pracovních sil. Ani tyto státy nebyly ušetřeny rostoucí inflace či problémů v dodavatelských řetězcích, které se projevují zejména ve vzdálenějších centrech amerického vnitrozemí. Nicméně, růst pracovních míst v těchto státech pokračuje, a zejména jejich města jsou dobře připravena čelit budoucím hospodářským potížím, protože jejich ekonomiky nadále prosperují.

Překlad a redakční zkrácení původního článku: J. S.