Český lékař MUDr. David Frej, který se zaměřuje na holistickou a funkční medicínu, komentuje zjištění publikovaná v prestižním vědeckém časopisu British Medical Journal 2. října 2021 [1]. (zdroj)

Tato zjištění se týkají klíčové studie firmy Pfizer zveřejněné ve vědeckém časopise New England Journal of Medicine [2] (zdroj). Na základě této studie bylo použití vakcíny schváleno v nouzovém režimu a bylo zahájeno plošné očkování dospělých. Později následovala studie provedená na dětech a očkování bylo rozšířeno i na ně.

Podrobná zjištění publikovaná v British Medical Journal jsme českém jazyce publikovali zde.

MUDr. Frej dále komentuje nové studie, které mají vést ke schválení očkování dětí proti onemocnění covid-19. Pozastavuje se také nad přístupem novinářů, zejména velkých médií, která podle Freje „neustále propagují pouze jeden názor, že jediná cesta je očkování“.

Reakce společnosti Pfizer

Česká redakce deníku The Epoch Times požádala českou centrálu společnosti Pfizer o komentář k obsahu studie.

Zástupkyně Pfizeru paní Lenka Kaška 21. ledna 2022 odpověděla: „Možná jste si vědom omezení vycházejících ze zákona o regulaci reklamy, která nám umožňují podávat informace týkající se našich produktů pouze reaktivně, na základě konkrétního dotazu. Pokud se Váš dotaz opravdu týká pouze našeho názoru na výše uvedenou prezentaci, potom Vás mohu obecně informovat, že se k prezentacím a názorům třetích stran nevyjadřujeme.“


Poznámky:

[1] Thacker P D. Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial BMJ 2021; 375 :n2635 doi:10.1136/bmj.n2635 

[2] Polack FP et al. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine. N Engl J Med. 2020 Dec 31;383(27):2603-2615. doi: 10.1056/NEJMoa2034577. Epub 2020 Dec 10. PMID: 33301246; PMCID: PMC7745181.