TÉMA: Diskuse o protiepidemických opatřeních

Doktorka MUDr. Iva Hermanová, která pracuje v soukromé ambulantní praxi v oblasti gynekologie a porodnictví, hovořila o dopadech onemocnění covid-19 a o dopadech vakcinace proti tomuto onemocnění (pdf). V gynekologické praxi její pacientky vykazovaly krvácení z rodidel, objevily se ovariální nebo prsní cysty a další komplikace.

Gynekoložka, která vystoupila na odborné konferenci nazvané Covid-19, dopad na jednotlivce a společnost v globalizovaném světě (záznam), popisovala dopady vakcinace proti SARS-CoV-2 a covid-19 v oblasti gynekologické i širším klinickém obrazu. Upozornila také na psychologické dopady nátlaku na vakcinaci u svých pacientek.

Mezi závažné reakce, které u svých pacientek pozorovala po vakcinaci, patřila také „zamlklá těhotenství“, tedy potraty.

Přednáška: MUDr. Iva Hermanová | Dopady onemocnění covid-19 a vakcinace v gynekologické praxi

Autorem videa je nadační fond Svědomí národa. (zdroj)

MUDr. Iva Hermanová

Absolventka LF Masarykovy univerzity v Brně. Po absolutoriu pracovala ve FN Brno, Nemocnici Ivančice a Nemocnici Milosrdných bratří v Brně. Od roku 2014 má vlastní ambulantní praxi.

Doktorka MUDr. Iva Hermanová na konferenci Covid-19, dopad na jednotlivce a společnost v globalizovaném světě, v Praze 27. ledna 2022. (Milan Kajínek | Epoch Times)