Významná farmaceutická společnost propustila tento týden ze svých řad mnoho zaměstnanců, kteří odmítli očkování vakcínou proti covidu-19. Syneos Health je globální farmaceutická outsourcingová společnost s přibližně 28 tisíci zaměstnanci ve více než 110 zemích. Uzavírá smlouvy s farmaceutickými giganty, včetně Johnson & Johnson/Janssen, výrobcem jedné z vakcín proti covidu-19.

Společnost J & J sice zaměstnává farmaceutické zástupce, ale zároveň uzavírá smlouvy se společností Syneos Health, která jí poskytuje další farmaceutické zástupce. Každý zástupce společnosti Syneos je spárován s jedním zástupcem společnosti J & J a společně prodávají léky lékařům a dalším poskytovatelům zdravotní péče.

„Je to úplně ta stejná práce, úplně stejní zákazníci, úplně stejné vykazování výdajů. Všechno je stejné, jen jsme zaměstnáni u různých zaměstnavatelů. A přesto, my jsme nuceni nechat se očkovat, a oni ne. Říkají nám, že je to proto, že nemůžeme dělat svou práci, ale můj kolega z firmy Janssen může být neočkovaný, mít výjimku, a přesto dělat úplně stejnou práci,“ svěřil se jeden z bývalých obchodníků Syneosu deníku The Epoch Times.

Dva nedávno propuštění zástupci Syneosu hovořili s deníkem The Epoch Times pod podmínkou zachování mlčenlivosti, protože dokončují svůj odchod ze společnosti a zároveň si hledají novou práci.

Uvedli, že společnost J & J umožňuje svým zaměstnancům využít trvalé zdravotní a náboženské výjimky z povinného očkování, díky čemuž si svou práci mohou udržet, zatímco výjimky společnosti Syneos byly pouze dočasné.

Zaměstnanci, kteří požádali o výjimky z očkování, dostali 9. prosince od společnosti Syneos dopis, kde firma oznámila možnost čerpání dočasné výjimky a zároveň upozornila, že tato výjimka se skončí 31. ledna 2022. Kdo se do té doby nenechá očkovat, bude propuštěn. Mezitím zaměstnanci nesměli vstoupit do žádné budovy společnosti Syneos v USA, až na Floridu, kde stát společnostem značně ztížil zavádění povinného očkování a dalších pandemických omezení.

Společnost Syneos nereagovala na žádost o komentář k tomuto článku a neuvedla počet zaměstnanců, kterých se propouštění týká. Bývalí zaměstnanci uvedli, že hromadné propouštění se týkalo celé společnosti, včetně poboček v zahraničí.

Proč se rozhodli neočkovat

Obchodní zástupci farmaceutické společnosti Syneos, z nichž mnozí mají přírodovědné nebo zdravotnické vzdělání, absolvují po přijetí do zaměstnání dvouměsíční farmaceutickou školu. Zde se učí vědecké poznatky o lécích, které prodávají. Neprodávali sice vakcíny proti covidu, ale mají praktické znalosti o léčivých přípravcích.

„Řada z nás očkování zpochybňovala, protože neprošlo řádnými studiemi bezpečnosti a účinnosti, které jsou tradičně vyžadovány u všech léků. A protože pracujeme ve zdravotnictví, součástí naší práce je diskutovat o bezpečnosti a účinnosti našich výrobků i výrobků našich konkurentů s lékaři, asistenty lékařů a zdravotními sestrami. Protože u těchto injekcí na covid nebyly k dispozici žádné údaje o bezpečnosti a účinnosti, mnozí z nás chtěli počkat,“ vysvětlil našemu deníku jeden z bývalých zaměstnanců firmy Syneos.

Tito zaměstnanci nevnímali injekce jako něco špatného, jen chtěli získat více údajů, než se rozhodnou. Mnoho lidí si naopak očkovací látku dalo vpíchnout, aniž by o ní pochybovali.

„Vláda řekla, udělejte to, je to ve vašem nejlepším zájmu a můžete se vrátit do normálního života. S odstupem času jsme viděli, že to samozřejmě nejsou skutečné vakcíny, které vás naočkují a poskytnou vám imunitu. A existuje spousta zpráv o tom – i lidé, které známe osobně – kterým tato očkování ublížila, takže je mezi námi velké procento těch, kteří je nikdy nedostali. A jak údajů stále přibývalo, nehodlali jsme se už očkovat,“ řekl jeden z bývalých zaměstnanců.

Někteří již covid-19 měli a důvěřovali svému imunitnímu systému, jiní měli náboženské pohnutky. „Bůh nám dal imunitní systém a už prokázal, že náš přirozený imunitní systém funguje, takže není důvod brát experimentální lék,“ nechal se slyšet jeden z bývalých zaměstnanců.

Jiný bývalý pracovník Syneosu říká, že jde o to nežít ve strachu. „Vím, že covid připravil lidi o život stejně jako chřipka, zápal plic a další viry. Ale nebudu si píchat injekce něčeho, o čem nejsou dlouhodobá data. Není mi příjemné být pokusným králíkem pro farmaceutické společnosti a covid má tak vysoké procento přežití, že to nemám zapotřebí.“

„Tolik lidí prostě žije ve strachu a žije tím, co jim říkají média, a je jen škoda, že si více lidí neudělá čas na nějaký skutečný výzkum. Míra přežití je hodně vysoká a já jsem zdravý, takže prostě nemám důvod se bát,“ uvedl muž.

Zdroj.