Enrico Trigoso

10. 2. 2022

Tři američtí vojenští lékaři zveřejnili dokumenty, které ukazují „prudký nárůst počtu onemocnění“ od zavedení povinného očkování proti covidu-19 v ozbrojených silách USA, sdělila deníku The Epoch Times advokátka pro lidská práva paní Leigh Dundasová. Lékaři uvádějí, že dokumenty získali od Ministerstva obrany USA.

Na Dundasovou se nedávno obrátili dr. Samuel Sigoloff a dále letecký chirurg speciálních sil podplukovník Peter Chambers a specialistka na lékařství v oblasti letectví a kosmonautiky, podplukovnice Theresa Longová.

Tito lékaři předali Dundasové zmiňované dokumenty a advokátka je nedávno představila na veřejném slyšení. Na tomto slyšení, které uspořádal republikánský senátor Ron Johnson a probíhalo po dobu pěti hodin, vystoupila Dundasová spolu s advokátem Thomasem Renzem.

Renz sdělil deníku The Epoch Times některá čísla týkající se zdravotních poruch uvedených v údajích americké armády. Zmiňovaní lékaři (informátoři), které Renz zastupuje, mu dokumenty poskytli „pod přísahou“ a tedy jsou ochotni nést právní odpovědnost za předložené informace a garantují jejich pravost pod hrozbou „trestného činu křivé přísahy“, uvedl Renz během slyšení.

Renz dále sdělil senátoru Johnsonovi, že hodlá tyto informace předložit soudu.

Ministerstvo obrany na obvinění lékařů odpovědělo, že údaje Zdravotnické a epidemiologické databáze ozbrojených sil (Defense Medical Epidemiology Database, DMED) z let 2016 až 2020, které tito informátoři přednesli, jsou chybné a neúplné a v současné době se přezkoumávají.

„Oddělení dohledu ozbrojených sil (Armed Forces Surveillance Division, AFSD) ministerstva obrany provedlo kompletní revizi údajů obsažených v databázi DMED a zjistilo, že údaje za roky 2016–2020 jsou nesprávné,“ sdělil deníku The Epoch Times mluvčí ministerstva obrany major Charlie Dietz.

DMED je webový nástroj pro vyhledávání záznamů o personálu aktivních složek a zdravotních událostech obsažených v systému lékařského dohledu ministerstva obrany (DMSS).

„Porovnáním databáze DMED se zdrojovými údaji obsaženými v systému DMSS bylo zjištěno, že celkový počet lékařských diagnóz z let 2016–2020, které byly přístupné v DMED, představoval pouze malý zlomek skutečných lékařských diagnóz za tyto roky. Naproti tomu celkový počet lékařských diagnóz za rok 2021 byl v DMED aktuální. Srovnání roku 2021 s roky 2016–2020 vedlo k tomu, že se v roce 2021 objevil výrazně zvýšený výskyt všech lékařských diagnóz, a to z důvodu nedostatečně hlášených údajů za roky 2016–2020. Oddělení dohledu ozbrojených sil vyřadilo DMED z provozu, aby identifikovalo a opravilo příčinu poškození dat,“ uvedl Dietz.

Na to advokát Renz reagoval následujícím prohlášením: „Ministerstvo obrany sdělilo, že údaje DMED z let 2016–2020 jsou nesprávné. To je absurdní. Ročně vynakládáme miliony dolarů na DMED a lidi, kteří tuto databázi monitorují. DMED je jednou z předních epidemiologických databází na světě. Přesnost této databáze je zásadní, protože se používá ke sledování zdravotních problémů našich vojáků.“

„Ministerstvo obrany by nás rádo přesvědčilo, že databáze DMED byla v letech 2016–2020 chybná, ale pak byla v roce 2021 zázračně opravena, přestože si nevšimli, že je chybná, dokud jsme na to neupozornili v naší výpovědi před senátorem Johnsonem. Dále se po nás chce, abychom věřili, že v roce 2020, tedy v roce, o kterém tvrdí, že je to největší pandemie od roku 1918, a navzdory tomu, že je zdokumentováno, že CDC tuto databázi také sledovalo, si nikdo nevšiml chyby v podobě více než 20 milionů kódů zranění/nemocí ročně,“ řekl Renz deníku The Epoch Times.

„Ministerstvo obrany a Bidenova administrativa byly upozorněny na to, že musí tyto záznamy uchovávat a že se to musí vyšetřit,“ řekl senátor Ron Johnson během pětihodinového slyšení ve Washingtonu.

„Renz mě také informoval, že některé údaje DMED, které ukazují registrované diagnózy myokarditidy, byly z databáze odstraněny. V návaznosti na obvinění, že údaje DMED byly podloudným způsobem pozměněny, jsem vám 24. ledna okamžitě napsal dopis, v němž jsem vás požádal o uchování všech záznamů, které se vztahují k DMED, nebo které byly DMED hlášeny. Dosud jsem neobdržel zprávu, zda jste této žádosti vyhověl,“ napsal Johnson v dopise (pdf) ministrovi obrany USA panu Lloydu Austinovi.

Lékařské údaje

Dundasová sdělila deníku The Epoch Times, že „v lednu 2021 zavedli vakcínu, nařídili vakcínu pro příslušníky americké armády. A jen za prvních 10 měsíců tohoto očkovacího roku vyskočil počet případů úzkostí z 37 000 předcházejících případů na 931 791 případů. Byl to nárůst o více než 2 400 procent“.

Dále uvedla, že výskyt rakoviny prsu byl „poměrně šablonovitý“ a před zavedením povinného očkování se v průběhu pěti let každý rok pohyboval v rozmezí od 500 do 900 případů.

„Prvních deset měsíců v roce 2021 bylo na úrovni 4068 případů. Opět šlo o nárůst zhruba o 450 procent.“

„Ženská neplodnost, 2 200 případů ročně, ve špatném roce to bylo 2 300 případů ročně, prvních 10 měsíců 2021 po vakcíně to bylo 10 713 případů.“

Dokonce i nemoci, které dosud nebyly s vakcínami spojovány, zaznamenaly dramatický nárůst.

„Rakovina jícnu v americké armádě. Velmi, velmi minimální. 25 nebo 26 případů, ve špatném roce možná 39 případů. Vyskočila na 200 a více případů,“ zmínila Dundasová.

„Akutní myokarditida nastala v lednu ve 176 případech, ale teď to kleslo v podstatě na 70,“ pokračovala.

„Bellova obrna, v průměru 400 případů ročně, za prvních 10 měsíců roku 2021 přes 1300 případů. Kognitivní problémy šly hodně nahoru, změněný duševní stav šel také hodně nahoru. Vrozené mužské malformace se zdvojnásobily.“

„HIV: 400 případů v průměru [ročně] a nyní více než 2 400 případů za prvních 10 měsíců.“

Potraty

Podle dokumentů whistleblowerů se počet potratů v armádě v prvních třech čtvrtletích roku 2020 pohyboval na úrovni 1 400 až 1 500 případů ročně a během prvních 10 měsíců roku 2021 se zvýšil na více než 4 000.

Redaktoři deníku The Epoch Times oslovili dr. Christiane Northrupovou, certifikovanou porodnici-gynekoložku s více než 30letou praxí a bývalou prezidentku Americké asociace celostní medicíny.

Podle ní je obzvláště alarmující nárůst potratů.

„Tady je to, co jsme zjišťovali – počínaje dubnem 2021. My všichni ze skupiny pěti lékařů, tedy dr. Lee Merritt, dr. Carrie Madejová, dr. Sherri Tenpennyová, dr. Larry Palevsky a já. Z celé země jsme slýchali příběhy o ženách, které zažily abnormální krvácení, potraty a porody mrtvých dětí, a to jen proto, že byly v blízkosti lidí, kteří nedávno byli na injekci,“ řekla Northrupová deníku The Epoch Times.

„Všichni jsme se sešli a řekli jsme si: Počkejte chvíli. Musíme to prostudovat,“ pokračovala Northrupová.

„Lidé, které znám a pohybují se v tomto oboru, zjišťovali, že všechny tyto ženy měly problémy. Dostávala jsem spoustu osobních telefonátů: ,Co mám dělat?‘ … velmi nás to znepokojovalo.“

Michael Yeadon, bývalý viceprezident společnosti Pfizer a hlavní vědecký pracovník pro výzkum alergií a dýchacích cest, a dr. Wolfgang Wodarg vydali návrh (pdf) na zahájení administrativního řízení pro potvrzení několika jejich zjištění ohledně vakcín proti covidu-19.

„Podrobně jsme popsali řadu mechanistických toxikologických obav, které byly podle nás odůvodněné, pokud a dokud se neprokáže, že se tyto problémy nevyskytují,“ řekl Yeadon deníku The Epoch Times.

„Mezi nimi bylo i to, že nepříznivé dopady na početí a schopnost udržet těhotenství byly předvídatelné,“ dodal.

„Je důležité poznamenat, že žádná z těchto látek na genové bázi neměla dokončenou takzvanou ,reprodukční toxikologii‘. O více než rok později tato série testů na zvířatech stále nebyla provedena. Takže neexistoval a dosud neexistuje žádný soubor údajů, který by potvrzoval bezpečnost (vakcín) v těhotenství nebo před početím.“

Jeden z lékařů (informátorů), dr. Pete Constantine Chambers, vykonává lékařskou praxi již 25 let, z toho 16 let sloužil jako letecký chirurg přidělený ke speciálním operacím.

„Tyhle otázky mě trápí,“ řekl Chambers deníku The Epoch Times prostřednictvím e-mailu.

„1) Co se stane s mými vojáky z povolání? 2) Kolik jich bude? U kolika vojáků a letců dojde k nežádoucím reakcím, z nichž některé budou mít za následek postižení nebo nedej bože smrt?“

„Někdo by mohl poskytovatele, informátory, jako jsem já, nazvat ,antivaxerem‘. Nic není dále od pravdy,“ poznamenal Chambers.

„Od ledna jsem plně očkován. Důvěřoval jsem svým vládním a lékařským představitelům. Nechal jsem si aplikovat všechny vakcíny, které mi armáda dala, od té doby, co jsem se stal vojínem v roce 1983. I u mě však došlo k nežádoucím reakcím a v současné době jsem v péči lékařských specialistů, kteří zkoumají příznaky a symptomy po druhé vakcíně a také zlověstný nález na magnetické rezonanci mozku.“

„Miluji naši zemi, náš stát a hrdiny, se kterými a pro které pracuji. Věřím, že všichni Američané stojí za ty oběti, které přinášíme, abychom byli v bezpečí. Jako poskytovatel také věřím v první sloku Hippokratovy přísahy: ,Především neškodit‘.“


Čeká reakce

Na dokumenty, které ukazují „prudký nárůst počtu onemocnění“ od zavedení povinného očkování proti covidu-19 v ozbrojených silách USA, reagovala 28. ledna 2022 česká občanská platforma Iniciativa 21, která sdružuje lékaře, právníky, vědce a zástupce dalších profesí. (zdroj)

MUDr. Jana Gandalovičová, kardioložka a členka platformy Iniciativa 21, sdružující lékaře a další odborníky, kteří nesouhlasí s povinným očkováním či plošným očkováním dětí, k informacím zveřejněným vojenskými lékaři řekla:

„Udávaný šokující nárůst nežádoucích účinků ve spojení s očkováním proti covid-19 mezi americkými vojáky je v korelaci se shromažďovanými údaji ve všech světových databázích hlášení nežádoucích účinků – VAERS, Yellow Card, Vigiaccess, EudraVigilance, včetně nebývalého exponenciálního nárůstu podezření na úmrtí v souvislosti s aplikací mRNA vakcín.“

„Zvláště znepokojivý je nárůst myokarditid jako nežádoucího účinku právě v populaci mladých zdravých mužů. Ty se mohou projevit prudkou bolestí na hrudi, ztrátou vědomí či náhlou smrtí. Je na čase, aby všichni zodpovědní činitelé a politici přestali strkat hlavy do písku a tvářit se, že problém neexistuje.  Existuje a pokud se nebude řešit, může to stát mnoho zmařených lidských životů. V současném stavu vědeckého poznání je vymáhání vakcinace proti covid-19 u mladých zdravých lidí neospraveditelné,“ dodala MUDr. Gandalovičová.

JUDr. Jindřich Rajchl, advokát a člen Iniciativy 21, se zamýšlí nad právními aspekty americké kauzy:

„Z pohledu právníka a advokáta považuji tvrzení Thomase Renze za velmi silné. Nikdo v USA nepodepíše místopřísežné prohlášení u soudu (affidavit) pod hrozbou stíhání pro spáchání trestného činu křivé přísahy (perjury) bez toho, aniž by si uvědomoval možné právní důsledky svého jednání.“

Lékaři svým prohlášením podle Rajchla upozorňují na zásadní problém, který nelze přehlížet, a data, která pocházejí z armádní databáze, mohou sloužit jako doklad o výsledcích obecného nasazení mRNA vakcín:

„Z tohoto pohledu jsem přesvědčen, že tvrzení těchto vojenských lékařů není možné brát na lehkou váhu a lehkomyslně jej odmítnout coby dezinformaci nebo hoax. Naopak považuji v tuto chvíli za naprostou nutnost, aby se příslušné orgány těmito předloženými fakty začaly naprosto prioritně zabývat. S ohledem na to, že příslušníci armády USA byli jednou z prvních očkovaných skupin, lze tato data považovat za první relevantní studii v obecném nasazení mRNA vakcín.“

Rajchl také doporučuje zcela ukončit očkování u nerizikových skupin a mladých lidí do 18 let:

„Do doby ověření těchto dat bych důrazně doporučoval okamžité zastavení vakcinace u nerizikových skupin a dokonce naprostý zákaz vakcinace osob mladších 18 let. Pokud by se totiž potvrdila pravdivost tvrzení těchto lékařů, tak by už nyní byly škody napáchané uspěchaným nasazením nové vakcinační technologie zcela závratné. S ohledem na princip předběžné opatrnosti a lékařské zásady primum non nocere (v první řadě je neškodit) by pokračování ve vakcinaci dospívajících bylo naprosto šíleným hazardem s jejich budoucími životy,“ dodal JUDr. Rajchl.

původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložila a o reakce českých odborníků doplnila J. S.

Související články

Přečtěte si také

Jak jste to dokázali? Modlili jsme se. Nejoblíbenější světový vůdce o vítězství nad gangy
Jak jste to dokázali? Modlili jsme se. Nejoblíbenější světový vůdce o vítězství nad gangy

Tucker Carlson v rozhovoru s Nayibem Bukelem konstatuje, že pokud se malá a chudá země jako Salvador dokázala bez mezinárodní pomoci zbavit násilí a organizovaného zločinu, dokáže to i každý jiný stát.

Fotografie Mléčné dráhy roku 2024 přináší ty nejoslnivější fotografie naší galaxie – každý snímek má příběh k vyprávění
Fotografie Mléčné dráhy roku 2024 přináší ty nejoslnivější fotografie naší galaxie – každý snímek má příběh k vyprávění

Nejlepší snímky Mléčné dráhy pořízené po celém světě.

Indické volby jsou vítězstvím, vítězstvím a zase vítězstvím na celé čáře
Indické volby jsou vítězstvím, vítězstvím a zase vítězstvím na celé čáře

Dlouholeté klišé říká, že každé tvrzení o Indii je pravdivé, ale stejně tak je pravdivý i opak.

Fanoušci cestující do Německa na Euro by měli počítat se zdržením na hranicích
Fanoušci cestující do Německa na Euro by měli počítat se zdržením na hranicích

Čeští fanoušci by měli počítat se zdržením kvůli přísnějším kontrolám německé policie na hranicích - na dálnicích, silnicích i ve vlacích.

Za 77 tanků Leopard 2A8 by měla česká vláda zaplatit 52 miliard, oznámil Fiala
Za 77 tanků Leopard 2A8 by měla česká vláda zaplatit 52 miliard, oznámil Fiala

Vláda dnes udělala další krok k jejich nákupu, rozhodla o přistoupení k dohodě o společném pořízení tanků s dalšími evropskými zeměmi v čele s Německem.