Komentář

Na Mnichovské bezpečnostní konferenci 18. února byl Bill Gates požádán, aby zhodnotil, jak jsme na tom s bojem proti pandemii. Odpověděl: „Bohužel, samotný virus, zejména jeho varianta zvaná omikron, je určitým typem vakcíny. To znamená, že vytváří imunitu jak z B-buněk, tak z T-buněk.“

Možná si pan Gates přečetl můj článek z 5. ledna s názvem „Omikron může pomoci ukončit pandemii ještě tuto zimu“? Jsem rád, že se mnou souhlasí v tom, že omikron je jako účinná vakcína, která pomáhá ukončit pandemii.

Jako zkušený vakcinolog, který stál v roce 2003 v čele projektu vakcíny proti původnímu SARS, jsem si byl vzhledem k vlastnostem omikronu po jeho objevení koncem loňského roku docela jistý, když jsem předpovídal, jakým směrem se bude pandemie ubírat. Ale vědomí, že nejslavnější světový influencer se na ni dívá stejně, mě docela uspokojuje.

Proč ale pan Gates řekl „bohužel“?

Musím přiznat, že jsem svůj článek psal se smíšenými pocity. Na jednu stranu jsem byl nadšený, protože jsem věděl, že po dlouhých dvou letech může omikron poskytnout východisko z pandemie. Na druhou stranu byl stále poměrně virulentní a mnoho lidí mohlo zemřít, když se šířil světem.

Možná byl pan Gates, jehož nadace financovala vývoj a distribuci vakcín proti covidu-19 po celém světě, smutný z případných úmrtí?

Nezdá se, že by tomu tak bylo, protože pokračoval: „[Omikron] odvedl lepší práci, jak si prorazit cestu ke světové populaci, než my s vakcínami. … To znamená, že šance na vážné onemocnění – které je spojeno hlavně s věkem a s obezitou nebo cukrovkou – tato rizika jsou nyní dramaticky snížena díky vystavení této infekci.“

Vzhledem k tomu, že snížení rizika je pro lidstvo dobré a je třeba si ho přát, co je na tom smutného? Byl Gates smutný, protože omikron porazil vakcíny v oblasti tvorby ochranné imunity, čímž zabránil schopnosti covidu se šířit – což znamená, že v budoucnu nebude potřeba žádných vakcín proti covidu?

Pokud vakcíny dosáhnou sterilizační imunity, je to skvělé. Pokud ne, a místo toho pandemii ukončí přirozeně se vyskytující omikron, je to skvělé stejně tak.

Nejde tu o soutěž, ale o to, co přinese kýžený výsledek – tedy pokud si úspěchu vakcín neceníte více než ukončení pandemie.

Vakcíny, vakcíny a zase vakcíny

Nemělo by mě to však překvapovat, protože poslední dva roky slýchám stále stejnou písničku.

Téměř od začátku pandemie posloucháme, že jediným východiskem z pandemie je očkování. Vakcíny byly vyvinuty velmi rychle a jejich nouzové použití bylo uspíšeno. Měli jsme očkovací kampaně a kliniky, a zanedlouho se přidaly i posilující dávky. Pak přišlo povinné očkování, a to i u lidí, kteří získali přirozenou imunitu, a následovalo očkování dětí.

Mezitím pokračovalo umlčování jakýchkoli negativních informací o vakcínách, včetně jejich bezpečnosti.

Nyní Gates vyhlíží další pandemii a ještě rychlejší vývoj a zavádění vakcín: „Příště bychom se měli pokusit, aby to – místo dvou let – bylo spíše šest měsíců. … Tentokrát nám to trvalo mnohem déle, než mělo,“ řekl na mnichovské konferenci.

Po celou dobu šlo především o vakcíny a méně o nemoc. Jako bývalý vědec zabývající se vakcínami bych měl být rád, že se vakcíny dostaly do centra pozornosti celého světa. Ale nejsem, protože je mi jasné, že vakcíny nejsou cílem – jsou pouze prostředkem, který má lidstvu pomoci překonat pandemii.

Prostředek by se nikdy neměl stát cílem.

Když se ukázalo, že covid se nepodařilo porazit očkováním, a místo toho jej zdolal omikron, pan Gates to považoval za smutné. Lidé promarnili velkou příležitost ukázat, že jsme skutečnými pány světa.

Lidský boj proti přírodě

Historie lidstva je historií přežití v drsných přírodních podmínkách. Někteří ve snaze přežít objevili, jak žít v míru a harmonii s přírodou, zatímco jiní, kteří bojovali a zvítězili, se považovali za vítěze nad přírodou. Mao Ce-tung proslul výrokem: „Bojovat proti nebi, proti zemi a proti lidem je nesmírně radostné a naplňující.“

Podle Maa a jeho soudruhů musí lidé při boji s přírodními katastrofami zvítězit, a to přesvědčivým způsobem, díky své chytrosti a vytrvalosti. Nebylo by úplným vítězstvím, kdyby se lidem dostalo pomoci od přírody, která by naopak přinesla ostudu všem zúčastněným.

Když jsem vyrůstal v komunistické Číně, věřil jsem, že věda a technický pokrok, pod vedením Maova učení, mohou poskytnout řešení všech problémů, s nimiž se lidstvo může potýkat.

Od mládí jsem zbožňoval vědce, takže jsem se velmi pilně učil. V brutálně konkurenčních čínských státních přijímacích zkouškách na vysoké školy jsem v mé provincii dosáhl třetího místa mezi zhruba 100 000 absolventy středních škol. V roce 1983 jsem pak byl přijat na nově otevřenou katedru genetiky a genetického inženýrství na Fudanské univerzitě. Tuto univerzitu nedlouho předtím založil genetik Dr. C. C. Tan, chráněnec nositele Nobelovy ceny Thomase Morgana, který objevil roli chromozomů v dědičnosti.

Jako mladý muž, kterému vymyli mozek doktrínou komunismu, jsem snil o tom, že genové inženýrství vyřeší všechny problémy světa, jako jsou nemoci, nedostatek potravin, ekologické katastrofy atd. Myslel jsem si, že když příroda způsobuje lidem tolik problémů, je na geneticích, jako jsem já, aby přírodu změnili tím, že geny všech tvorů zkonstruují tak, aby byly přesně takové, jaké bychom je my lidé chtěli mít.

Říkejte si tomu arogance, naivita nebo hloupost, já tomu opravdu věřil, stejně jako miliony dalších mladých lidí v tehdejší komunistické Číně.

Geneticky upravené děti

Když v listopadu 2018 čínský vědec Che Ťien-kchuej oznámil, že vytvořil první geneticky upravené děti na světě, Lulu a Nanu, uvědomil jsem si, že tenhle šílený vědec jsem mohl být já, kdybych zůstal v Číně. Nyní je Lulu a Naně pět let a mají celý život před sebou. Nedokážu si představit, jak se v budoucnu vyrovnají s tím, že je někdo geneticky upravil.

Komunismus ve spojení s vyspělou technologií vytvořil typy lidských bytostí, které na Zemi nikdy předtím neexistovaly. Kromě nás, obyčejných lidí, kteří zde existovali po tisíce let, jsou tu nyní lidé jako Che Ťien-kchuej se svými „božskými“ schopnostmi konstruovat lidské bytosti, a jsou tu geneticky upravení lidé jako Lulu a Nana.

Chaos bude novou normou, pokud věci jako genetické inženýrství nebo jaderná technologie nebudou přísně regulovány.

Výzkum gain-of-function

V roce 2014 se ve Spojených státech vedla debata o laboratorním výzkumu, který zvyšuje virulenci, snadnost šíření a rozsah hostitelů nebezpečných patogenů – známém jako výzkum na zesílení funkce viru (gain-of-function, GOF). Debatu vyvolalo vytvoření chimérického koronaviru, který poskytl netopýřímu koronaviru další funkci infikování lidí (zní to povědomě, ale je to něco jiného než SARS-CoV-2, jak ho známe). Mnoho vědců tvrdilo, že výzkum GOF je příliš riskantní. V důsledku toho byl v říjnu 2014 ve Spojených státech zakázán.

V jiných zemích, zejména v Číně, však tento výzkum pokračoval. Když můžete upravovat děti, můžete upravovat i viry.

Měl výzkum GOF něco společného se vznikem viru SARS-CoV-2, který si po celém světě vyžádal pět milionů obětí? Jednoznačnou odpověď zatím nemáme. Pokud ano, možná právě dosáhl nového vrcholu vědeckého úspěchu. Jsem si jist, že pan Gates by byl opět smutný, kdyby se to prokázalo, navzdory vědeckému úspěchu.

Vědecký výzkum se musí řídit nejvyššími morálními zásadami a musí být dostatečně kontrolován, aby nedošlo ke katastrofám způsobeným lidmi, jako je tomu u jaderných technologií nebo genetického inženýrství.

Člověk a příroda jako jeden celek

V Kanadě, kde žiji a kde neexistuje žádný tlak ze strany vlády, jsem se mohl zamyslet nad svým osobním pohledem na svět a provést změny na základě vlastního svědomí. Vlastně až po příchodu do Kanady jsem našel své kořeny v tradiční čínské kultuře. Myšlenka, že člověk a příroda jsou jeden harmonický celek, jak věřili staří Číňané, dává větší smysl než bojovná mentalita, kterou mě naučil komunistický systém. Naučil jsem se vážit si přírody a přijímat vše, co mi přichystá.

Když se objeví ohniska infekčních nemocí, měli bychom najít způsob, jak se s nimi vyrovnat, jak to lidé dělali po tisíce let. Dnes máme vyspělé technologie, které nám umožňují lépe se orientovat v situaci, a také vakcíny a léčiva. Měli bychom však také vyzkoušet meditaci a další celostní přístupy, abychom zlepšili svůj imunitní systém a hledali harmonii s okolím.

Zdá se, že pan Gates a mnozí další jemu podobní dosud nenašli smír s přírodou. S využitím svých peněz a moci chtějí dosáhnout naprostého vítězství ve válce proti přírodě.

Pro pana Gatese mám radu, a to tu, že lidé by naopak měli s přírodou spolupracovat a nalézt s ní harmonii. Nebojujme s přírodou. Možná tu a tam nějaký boj vyhrajeme, ale ve válce proti přírodě nikdy nezvítězíme. Omikron významně napomohl lidským snahám o ukončení pandemie, takže je na místě vyjádřit svou vděčnost, poděkovat matce přírodě za tento dar a jít vesele dál.

Joe Wang, Ph.D., byl v roce 2003 vedoucím vědeckým pracovníkem projektu vakcíny proti SARS společnosti Sanofi Pasteur. Nyní je prezidentem kanadské televizní stanice New Tang Dynasty TV, mediálního partnera deníku The Epoch Times.

Názory vyjádřené v tomto článku jsou názory autora a nemusí nutně odrážet názory The Epoch Times. Přeloženo z angličtiny.