Německý advokát JUDr. Reiner Füllmich v minulosti vyhrál velké soudní procesy ve sporu s Die Deutsche Bank nebo v právním sporu se společností Volkswagen. Nedávno inicioval ojedinělý projekt mezinárodního formátu, který se věnoval shromažďování podkladů pro podání žaloby ve věci „pandemie onemocnění covid-19“.

Po téměř ročních přípravách spustila mezinárodní skupina advokátů, koordinovaná právě Reinerem Füllmichem, lidový soudní proces, v němž jeden žalobce zastupuje množství subjektů, kteří z různých úhlů pohledu dokumentují svojí svědeckou výpovědí potenciální kriminální čin.

Jedním z hlavních důvodů uspořádání tohoto tribunálu byla podle Reinera Füllmicha skutečnost, že soudy nejsou v současné době ochotny žalobu tohoto formátu přijmout a opakovaně ji odmítají s odvoláním na údajné „procesní chyby“.

Po vzoru takzvané Velké poroty (angl.: Grand jury), vznikl záznam lidového trestního vyšetřování, které trvalo šest dní. Podle autorů projektu, mezi něž patří i portugalský soudce Rui Fonseca E Castro, má tento lidový soud veřejnosti předložit „všechny dostupné důkazy o dosavadních zločinech“ údajně spáchaných v rámci pandemie onemocnění covid-19.

Zmiňovanou Velkou porotu má tedy tvořit světová veřejnost, a diváci procesu (veřejnost) mají sami posoudit předkládané důkazy a vynést konečný verdikt. Hlavní stránky projektu naleznete na grand-jury.net.

Shromážděné důkazy a záznamy slyšení mají být v budoucnosti v ucelené podobě předloženy mezinárodnímu soudnímu tribunálu k objektivnímu posouzení.

„Řízení má vytvořit povědomí o faktickém zhroucení současného systému a jeho institucí,“ uvádějí autoři projektu s upozorněním, že považují za nutné „nejprve zastavit opatření“ zavedená pod vlivem nadnárodních společností, farmaceutických lobby, vládních činitelů a navázaných oficiálních institucí.

Následně „je nutné nastartovat svůj vlastní nový systém zdravotnictví, školství, ekonomiky a soudnictví, aby byla obnovena demokracie a právní stát na základě našich ústav,“ uvádějí autoři projektu.

Jedním z klíčových bodů slyšení bylo vyhlášení „pandemie covidu-19“ na základě množství PCR pozitivních případů, nikoliv na počtech skutečně nemocných pacientů. Všechna diskutovaná témata a body slyšení (např.: kdo na celé věci profitoval, jaký byl účel t´éto akce, jak byly využity vlády a mainstreamová média a kdo celou akci řídil…) naleznete v archivu záznamů níže.


JUDr. Reiner Füllmich

JUDr. Reiner Füllmich. (fuellmich.com)

Narodil se a vyrostl v Brémách v Německu. Zaměřuje se na bankovní a burzovní právo, mezinárodní právo, soukromé a lékařské právo.

Studoval práva na Georg-August University v Göttingenu a v Los Angeles. Pracoval mimo jiné jako odborný asistent na právnické fakultě Univerzity Georga Augusta v Göttingenu, kde získal doktorát.

Před založením advokátní kanceláře Dr. Fuellmich v roce 1993 pracoval v podnikovém bankovnictví v Deutsche Bank v Německu a Japonsku.

Publikoval řadu článků a knih v oblasti bankovního práva, medicínského práva a mezinárodního práva soukromého. Působil jako profesor a přednášející na univerzitách v Německu a Estonsku. Více zde…


Advokátní skupina v pozadí projektu

Screenshot ze záznamu 3. dne soudního slyšení v rámci projektu Velká porota (Grand jury). (Milan Kajínek | Epoch Times)

Advokátka Virginie de Araujo Recchia (Francie)
Soudce Rui Fonseca E Castro (Portugalsko)
Advokátka Claire Deeks (Nový Zéland)
Advokátka Viviane Fischer (Německo)
Advokát Dr. Reiner Fuellmich (Německo)
Advokátka N. Ana Garner (USA)
Advokátka Dr. Renate Holzeisen (Itálie)
Advokát Tony Nikolic (Austrálie)
Advokát Dipali Ojha (Indie)
Advokát Dexter L-J. Ryneveldt (Adv.) (Jihoafrická republika)
Advokátka Deana Sacks (USA)
Advokát Michael Swinwood (Kanada)

Spolupracující obhájci lidských práv a právní aktivisté

Tjaša Vuzem (Slovinsko)
Dr. Cristiane Grieb (Kanada)
Leslie Manookian (USA)

Zdroj: Tisková zpráva (pdf)


Záznam slyšení Velké poroty

Lidový soudní tribunál probíhal od 5. do 26. února 2022. Stránky projektu Grand Jury (zde), Záznamy ze slyšení (zde), Dr. Reiner Füllmich (zde).

Velká porota (1. den) – Zahajovací prohlášení (anglicky)

Velká porota (2. den) – Historické souvislosti (anglicky)

Velká porota (3. den) – PCR testy (anglicky)

Velká porota (4. den) – Injekce a psychologická válka (anglicky)

Velká porota (5. den) – Ekonomická a finanční destrukce (anglicky)

Velká porota (6. den) – Eugenicismus & přehled (anglicky)