SR – Lesoochranářské uskupení VLK se snaží plnit svou hlavní misi, záchranu přirozených lesů na Slovensku, s maximálním nasazením a soustředěním, i když to skutečně není v současné době jednoduché.

Od června 2021 se vlk stal na Slovensku celoročně chráněným druhem. Tímto byla završena třicetiletá aktivita VLK-a, která zastavila zbytečné zabíjení této šelmy. Podle spolku vlk přináší naší společnosti podstatně více užitků než škod.

Uskupení předkládá krátký přehled dosažených úspěchů na cestě za skutečnou ochranou přírody na Slovensku od roku 2021 po současnost:
 
Medvědi – v roce 2021 nebyl žádný medvěd zastřelen v regulačním lovu, přičemž se VLK snaží dosáhnout takové podmínky, aby docházelo k minimalizaci počtu konfliktů mezi medvědy a člověkem. Zde patří především zastavení přikrmování zvěře v blízkosti obcí a v chráněných územích zvlášť, zamezení přístupu medvědů ke komunálnímu odpadu v obcích. Pokud používáte Facebook, můžete na toto téma sledovat skupinu McMedveď – McMedveď | Facebook. 

V srpnu 2021 díky dlouholeté práci spolku na rezervacích UNESCO schválila vláda vyhlášení přírodní rezervace Velký Bukovec, která má 270 hektarů v bezzásahovém režimu.

Poznámka: všechny rozlohy dále uváděných rezervací se budou týkat pouze skutečně chráněné rozlohy, bez lovu, těžby, jízdy motorovými vozidly a stříkání chemických látek.

V srpnu 2021 VLK podal hromadnou připomínku k vyhlášení přírodní rezervace Vydrica kvůli tomu, aby v ní byl umožněn volný pěší pohyb lidí. Od února 2022 je 450 ha této rezervace bezzásahovým územím s volným pohybem pěších návštěvníků.

medvěd
Medvěd hnědý s lososem. (volné dílo)

V říjnu 2021 předal VLK 105 081 podpisů petice Za skutečnou ochranu přírody do Národní rady, která uznala 103 782 podpisů a 14. března bude v NR SR projednávání této petice. Je to největší petice zabývající se ochranou přírody v historii Slovenska, která splnila zákonné podmínky pro projednávání v Národní radě.

Poznámka: vůbec největší enviropeticí byla petice Stop uranu. Celková rozloha rezervací s bezzásahovou ochranou přírodních procesů dosažená prací VLKa je taková: Vlčí: 21,24 ha + 101,79 ha, Ryse: 30,49 ha, Roháčí: 17,4 ha, Suchá dolina: 160 ha, Udava: 391, 98 ha, Kyjov: 397,4 ha, Bisce: 28,01 ha, Borsukov vrch: 146,79 ha, Vihorlatský prales: 1571 ha, Rydošová: 56,27 ha, Vydrica: 450,31 ha.

Uskupení připravilo návrh na vyhlášení nové rezervace Salamandria na Čergově.

Jelikož neustále pokračuje kácení v našich lesích bez povolení k poškozování chráněných druhů živočichů a rostlin, podává VLK neustálé stížnosti na Slovenskou inspekci životního prostředí. Jelikož ani jedno porušení zákona nedokázala inspekce vyřešit, podalo uskupení stížnost na Slovensko v Evropské komisi a bude tento problém řešit na Evropském soudním dvoře.

Celkově ochránci podali podněty kvůli porušení ochrany chráněných druhů živočichů a rostlin ve 13 územích evropského významu a ve 12 ptačích územích. Týká se to rozlohy 710 545 hektarů, 83 druhů živočichů a rostlin a 56 druhů ptáků.

Neustále pracují  na obnově značení našich rezervací, na geodetickém zaměřování nově přikoupených lesů a na řešení podnětů přicházejících z celého Slovenska na podezřelé kácení stromů nejen v lesích.
 
V nejbližším období mají za hlavní cíl dosažení vyhlášení 10 % území Slovenska za bezzásahové území bez lovu, těžby dřeva, jízdy motorových vozidel a používání chemických látek, ale s volným pohybem lidí.

Proto připravují na vyhlášení další rezervace a především kupují lesy v akci Kup si svůj strom na rozšíření první lesní soukromé rezervace v Evropě, Vlčí v Čergovském pohoří.

Žijeme v těžkých časech, které vyžadují spoustu energie a zodpovědnosti. Spolek může pracovat jen díky podpoře lidí, ať už morální, finanční nebo osobní.

Více na:

Lesoochranárske zoskupenie VLK – skutočná ochrana prírody (wolf.sk)

www.vsetkoprenic.sk
www.wolf.sk
biomasaker.wolf.sk
vlci.wolf.sk
ticha.wolf.sk
cergov.wolf.sk