České právníky a významného epidemiologa znepokojuje situace svobody slova, která se podle nich znatelně zhoršila během epidemie onemocnění covid-19 a dále se vyhrocuje během rusko-ukrajinského konfliktu.

„Plošná opatření a celý covid je v podstatě zástěrkou pro to, aby se postupně ukrajovaly osobní svobody jednotlivých občanů České republiky, a aby se osobní svobody dávaly jako nějaký benefit za splněné červené puntíky,“ říká epidemiolog profesor Jiří Beran, který společně právníkem Tomášem Nielsenem a advokátem Jindřichem Rajchlem spustili takzvanou Chartu 22, která má dle nich napomoci „obnovit vládu práva a vrátit se ke vzájemnému respektu“. Na tiskové konferenci 10. března 2022 představili hlavní motivy pro spuštění charty a vyzvali veřejnost, aby se k ní připojila.

„Řada běžných si občanů vůbec neuvědomuje, jak jsou osobní svobody postupně ubírány,“ upozorňuje profesor Beran a apeloval na občany, aby se pokusili vnímat velké probíhající společenské změny, a to zejména v oblasti svobodné diskuse, svobody slova a svobody myšlení.

„První rok jsem byl v zajetí nějakých odborných představ, měl jsem pocit, že se tady objevilo nové onemocnění,“ komentoval profesor Beran vládní omezení vydávaná během vyhlášené epidemie covidu-19 a dodal, že „teprve po roce jsem prozřel, že ta plošná opatření a celý covid je v podstatě zástěrkou pro to, aby se postupně ukrajovaly osobní svobody jednotlivých občanů České republiky, a aby se osobní svobody dávaly jako nějaký benefit za splněné červené puntíky“.

Profesor Beran v minulosti opakovaně vysvětloval, že nepopírá existenci viru SARS-CoV-2, ani existenci onemocnění covid-19, pouze z vědeckého hlediska nesouhlasí se způsoby, jakými se k řešení situace přistupuje. Nyní dodává, že byla epidemie zneužita k vedlejším účelům. Jako vakcinolog a člověk, který je zaměstnán v oboru vakcinologickém, přirozeně nemůže být z logiky věci ani takzvaným „antivaxerem“.

„Situace je nesmírně komplikovaná, protože si řada běžných občanů vůbec neuvědomuje, jak jsou osobní svobody postupně ubírány,“ dodává Beran.

Vyjádření vlastního názoru může být předmětem kritiky, ale nikdy nesmí být předmětem perzekuce, diskriminace či dehonestace ze strany státní moci či veřejnoprávních médií,“ – Charta 22

Spoluautor Charty 22, právník a předseda Institutu práva a občanských svobod Pro Libertate JUDr. Tomáš Nielsen na tiskové konferenci řekl médiím, že podle jeho nejlepších znalostí v současné době žijeme v situaci, která vykazuje znaky totalitní moci.

„Žijeme pod vládou jedné jediné ideologie, která je navíc zaštítěna jednou skupinou jakýchsi pseudoodborníků, kteří jsou v řadě případů přímo nebo nepřímo navázáni na farmaceutický průmysl,“ komentoval situaci očkovacích kampaní a vládních nařízení vydávaných během „koronavirové krize“ Nielsen. „To znamená, že žijeme v době, která se podle mého názoru skutečně velmi blíží, nebo vykazuje znaky totalitní moci, a proti tomu my jako právníci musíme vystoupit.”

Advokát JUDr. Jindřich Rajchl na stejné tiskové konferenci hovořil o omezování odlišných názorů.

„V momentě, kdy covid přestával už vyvolávat strach, tak nastoupil rusko-ukrajinský konflikt a ta snaha o omezování odlišného názoru… řečeno takovým tím automobilovým termínem, řekl bych že jsme se posunuli, přeřadili jsme z trojky na čtyřku,“ sdělil JUDr. Rajchl médiím.

Advokát vysvětloval, že dle jeho mínění není možné se vymezovat proti totalitním režimům a zároveň jako vláda v praxi využívat totalitní přístupy a řešení.

Autoři Charty 22 na tiskové konferenci 10. března 2022 představili hlavní motivy pro spuštění charty a vyzvali veřejnost, aby se k ní připojila. (Se svolením Charty 22)
Autoři Charty 22 na tiskové konferenci 10. března 2022 představili hlavní motivy pro spuštění charty a vyzvali veřejnost, aby se k ní připojila. (Se svolením Charty 22)

„Můžeme si o tom konfliktu myslet cokoliv. Můžeme si myslet, že některé názory, které jsou prezentovány různými médii, jsou nepravdivé, můžeme si dokonce myslet, že jsou odpudivé a opovrženíhodné, ale ani to nám nedává právo je blokovat z veřejného prostoru. V momentě, kdy se tak stane, tak sklouzáváme na plochu států, proti kterými se opakovaně veřejně vymezujeme,“ uvedl Rajchl na vrub případu zablokování osmi webů správcem registru domén.

Situaci 1. března 2022 komentovala také Společnost pro obranu svobody slova, která v návaznosti na zablokování domén vydala analýzu mapující, kdo konkrétně o blokaci rozhodl nebo na jakém právním základě k rozhodnutí došlo. Některé ze zablokovaných webů jsou dlouhodobě hodnoceny jako dezinformační nebo proruské. Více zde…

„Ačkoliv mnozí politici prohlašují, že jsme ve válce, v ČR dosud nebyl vyhlášen válečný stav, stav ohrožení ani nouzový stav, bez nichž si těžko představit dočasné omezení ústavních práv českých občanů,“ komentuje situaci Společnost pro obranu svobody slova. „Zatím ani není patrné, že by se jej vláda v nejbližší době vyhlásit chystala. V takovém případě jsou ale státní složky povinny postupovat prostředky odpovídajícími současnému právnímu stavu na území ČR, což je mír. Zvolený postup ale jako by naznačoval, že existuje i „hybridní mír“, ve kterém stát jedná tak trochu po válečném způsobu.“

Video: Záznam tiskové konference Charty 22 (10. března 2022)

Hlavní myšlenky Charty 22

Charta se odvolává na Ústavu, jako nejvyšší zákon České republiky, a také na Listinu základních práv a svobod.

V textu této Charty její autoři uvádějí, že „právo na zachování lidské důstojnosti je nejvýznamnějším právem občana demokratického právního státu“.

„Vyjádření vlastního názoru může být předmětem kritiky, ale nikdy nesmí být předmětem perzekuce, diskriminace či dehonestace ze strany státní moci či veřejnoprávních médií,“ pokračuje text Chraty, který dále zmiňuje následující body:

Charta reaguje na omezování školství. „Právo na vzdělání je zásadní podmínkou udržení hodnotového systému naší současné civilizace.“

Nebo na vydávání nařízení k povinnému očkování. „Zásah do tělesné integrity bez souhlasu dotčeného člověka i jakýkoliv nátlak na takový zásah je nepřípustný.“

„Lidé, kteří se v rámci výkonu veřejné moci stanou původci regulací omezujících práva a svobody občanů této země, musí nést osobní odpovědnost za zneužití své pozice,“ dodává Charta k odpovědnosti vládních činitelů.

„Při přezkumu zásahu státní moci se musí vždy uplatnit zásada in dubio pro libertate – v pochybnosti je třeba se přiklonit na stranu občana.“

„Ochrana soukromí patří k základům humanismu. V demokratickém právním státu je zaručena. Obzvlášť v současném světě vědy, techniky, technologií a informačních médií si právo na soukromí zasluhuje důslednou a účinnou ochranu, a to i ve vztahu k procesu digitalizace veřejné moci. Informační technologie nesmějí být užity v neprospěch práva na soukromí.“

„Právo svobodně opustit svou zemi a svobodně se do ní navrátit musí být zaručeno.“ Více zde…

Epidemiolog profesor Jiří Beran dále apeloval na občany, aby se pokusili vidět probíhající velké společenské změny a postavili se jim. „Já cítím, že v současné chvíli je potřeba se tomuto tlaku nějakým způsobem postavit, je potřeba se mu vzepřít a je potřeba říci, že osobní práva a svobody jsou pro nás nedotknutelné a neměly by nám být dávány za odměnu.“

Související články

Přečtěte si také

Trump zraněn při zjevném pokusu o atentát. Jeden návštěvník akce a střelec zemřeli
Trump zraněn při zjevném pokusu o atentát. Jeden návštěvník akce a střelec zemřeli

Trump byl lehce postřelen do ucha. Strážci zákona uvedli, že se Trump zřejmě stal terčem atentátu.

4 stoické principy, jak obstát ve světě
4 stoické principy, jak obstát ve světě

Senecovy dopisy inspirovaly miliony lidí, aby si vypěstovali vyrovnanost a žili skvělý život uprostřed trápení a nejistot.

Příroda klade bariéry rizikovým virům, zatímco čínské laboratoře je prolamují
Příroda klade bariéry rizikovým virům, zatímco čínské laboratoře je prolamují

Zatímco vědci usilují o zlepšení lidského zdraví a blahobytu, výzkum zisku funkce by mohl způsobit více škody než užitku. Mnoho virů v přírodě je vysoce smrtelných, nicméně člověka nakazit nemohou. Strach nastává, až když tyto viry prolomí druhovou bariéru.

Můžete se vitaminem B12 předávkovat?
Můžete se vitaminem B12 předávkovat?

Je nezbytný pro zdravou funkci mozku a nervů, a protože se v rostlinné stravě téměř nevyskytuje, na jeho dostatečný příjem by si měli dávat pozor zejména vegani a vegetariáni.

Čínská armáda může být silná reálně jen na papíře
Čínská armáda může být silná reálně jen na papíře

Navzdory cílům Xi Jinpinga modernizovat Lidovou osvobozeneckou armádu a vyzvat Spojené státy na souboj o pozici nejvyšší vojenské mocnosti na světě je čínský režim pravděpodobně jen „tygrem na papíře“.