TÉMA: Diskuse o protiepidemických opatřeních

Mikrobioložka a viroložka MUDr. Hana Zelená, Ph.D. se v přednášce na první české konferenci o covidu-19 věnovala otázce měření protilátek, které označila za spolehlivější důkaz o proběhlé infekci a následné imunitní odpovědi na onemocnění covid-19 než test PCR.

Podle doktorky Zelené není pouhá pozitivita PCR tak spolehlivým ukazatelem toho, že pacient prošel onemocněním a vytvořil si protilátky. Protilátky podle doktorky Zelené prokazují proběhlou imunitní reakci na infekci.

V praxi dosud ministerstvo zdravotnictví postupovalo tak, že ten, kdo byl v minulosti diagnostikován jako PCR pozitivní, obdržel zvláštní status (jako bezinfekční a ) a nebyla na něho uvalena omezení návštěvy stravovacích a dalších zařízení.

Z výzkumu, který prezentovala MUDr. Hana Zelená, vyplývá, že testování citlivější metodou VNT lze spolehlivě detekovat neutralizační protilátky u některých osob po prodělání infekce, i když zároveň mají negativní výsledek IgG imunochemickou metodou (EIA, CLIA).

Přednáška MUDr. Zelené o protilátkách (27. ledna 2022)

Video vytvořil 27. ledna 2022 nadační fond Svědomí národa.

Prezentace MUDr. Zelené je ke stažení zde.

Upozornění: Autorská práva k prezentaci náleží výhradně autorovi prezentace. Prezentaci je možno využít k osobním vzdělávacím účelům. Šíření prezentace či jejích částí bez výslovného souhlasu autora je zakázáno, stejně jako jakékoli úpravy či narušení integrity prezentace.


MUDr. Hana Zelená, Ph.D.

Absolventka 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, držitelka atestace z neurologie a z lékařské mikrobiologie, držitelka titulu Ph.D. v oboru epidemiologie na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové.

Dále je také: Vedoucí Oddělení virologie a zástupce vedoucího Centra klinických laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Vedoucí Národní referenční laboratoře pro arboviry. Vedoucí Laboratoře pro vysoce rizikové patogeny BSL3. Konzultantka Antibiotického střediska ZÚ se sídlem v Ostravě. Členka Národního institutu pro zvládání pandemie (NIZP). Členka Rady expertů pro sestavení podmínek testování, přípravy a průběhu přesunu sportovců na ZOH v Pekingu 2022. Reprezentantka ČR v EVD-LabNet (Emerging Viruses Laboratory Network – Evropská Laboratorní expertní skupina pro importované a nově se objevujících virové infekce v rámci  ECDC). Členka Společnosti pro lékařskou mikrobiologii (SLM JEP). Členka Centra bayesovské inference 4BIN. Předsedkyně a zakládající členka Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků. (zdroj)