TÉMA: Diskuse o protiepidemických opatřeních

Odborná konference nazvaná CoronaDuel 2022 poskytla vhled do myšlení lékařů a expertů, kteří ovlivňují opatření vydávaná vládou v rámci takzvané „koronavirové krize“. Konference se konala 4. března 2022 v Praze. Pořadatelé vyzvali ministra zdravotnictví, aby na konferenci vyslal své špičkové odborníky, o jejichž odborná stanoviska se vláda opírá, a zároveň do diskuse nominovali další české odborníky s oponentním názorem.

Každému mluvčímu byl vyhrazen prostor 15 minut, aby mohl bez přerušování odpovědět na předem známou otázku. Konference se podle pořadatelů zaměřila na celkem „pět zásadních otázek“.

Program v úvodu a závěru doplnily přednášky několika dalších odborníků.

Ministr Vlastimil Válek na konferenci nakonec žádné experty nevyslal.

„Názoroví oponenti se na konferenci CoronaDuel navzdory výzvám a zajištěným férovým podmínkám nedostavili,“ uvádějí organizátoři konference.

Proč ministr na konferenci nikoho nevyslal? „Účast zaměstnanců Ministerstva zdravotnictví na konferencích a dalších externích akcích je vždy odvislá od priorit jejich pracovního programu a vytížení,“ od pověděl na dotaz deníku The Epoch Times tiskový mluvčí ministerstva zdravotnictví Mgr. Ondřej Jakob 22. března 2022.

„Naivně jsme si mysleli, že tito lidé budou ochotni diskutovat,“ uvedl MUDr. Miroslav Havrda, který na konferenci reprezentoval členy České lékařské komory (ČLK), kteří mají „jiný názor na řešení koronavirové otázky než prezident ČLK Milan Kubek“.

Postoje dotyčných vládních poradců se pořadatelé rozhodli rekapitulovat sestřihem záznamů jejich veřejných vystoupení, během nichž své názory prezentovali.

TIP: Jednotlivé příspěvky přednášené na konferenci

„Mysleli jsme si, že tito se tito lidé budou chovat slušně, kolegiálně a odborně. My jsme připraveni. Umíme své názory podložit odbornými pracemi a dokumenty, umíme je zdůvodnit a umíme si je obhájit,“ řekl MUDr. Miroslav Havrda a dodal, že „není možné jen tak otočit stránku a dělat, že se nic nestalo“.

Havrda dále uvedl, že mlčení lidí, kteří jsou reálně spoluzodpovědní za vydávání vládních opatření, není přijatelné. „Mysleli jsme si, že tito lidé se nebojí diskuse a jsou ochotni diskutovat. Jsou ochotni svoje názory zdůvodnit, a to i před jinými odborníky, kteří vystoupí jako odborní oponenti.“

Videozáznam odborné konference Coronaduel 2022

Úvodní slovo, MUDr. Miroslav Havrda.

Videozáznam celé konference naleznete zde.


Níže jmenovaní odborníci, o jejichž odborná stanoviska se vláda opírá v otázkách řešení onemocnění covid-19, se nedostavili a jejich stanoviska byla prezentována prostřednictvím videozáznamů:

MUDr. Milan Kubek, profesor Roman Chlíbek, profesor Václav Hořejší, profesor Zdeněk Hel, docent Rastislav Maďar, profesor Jaroslav Flégr, viroložka RNDr. Ruth Tachezy, náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková a další.

Své oponentní odborné názory na konferenci představili následující lidé: Mikrobioložka a viroložka MUDr. Hana Zelená, Ph.D., Imunolog, vakcinolog a farmakolog prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc., MUDr. Vít Mareček, Imunolog RNDr. Jiří Šinkora, Ph.D., MUDr. Vladimír Čížek, MVDr. Jiří Urbánek, MBA, bývalý stratég prodeje ve farmaceutickém průmyslu, prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. A MUDr. Miroslav Havrda.

Konferenci pořádala Paralelní lékařská komora, tedy řádní členové České lékařské komory, kteří mají „jiný názor na řešení koronavirové otázky než prezident ČLK Milan Kubek“. Organizátorem a mediálním partnerem akce je nadační fond Svědomí národa.

Článek byl 22. března 2022 doplněn o reakci ministerstva zdravotnictví a seznam odborných oponentů.