Ať už se jedná o očkování, plošné očkování nebo zatím jen povinné očkování od 60 let věku, tyto otázky se v Německu ukazují jako kontroverznější než kterékoliv jiné. Většina argumentů je zaměřena na ochranu zdraví a základních svobod. Do již tak vyhrocené debaty se pomalu začíná zapojovat i aspekt vedlejších, nežádoucích účinků vakcín.

Německá redakce deníku The Epoch Times uskutečnila interview s německou právničkou Viviane Fischerovou, která je zakládající členkou mimoparlamentního výboru Corona-Ausschusses, který se věnuje „nezávislé, transparentní a na důkazech založené analýze“ vládou nařízených opatření během koronavirové krize.

Viviane Fischerová je také autorkou téměř 90-minutového dokumentu nazvaného Očkovaní – Teď mluvíme my (v německém originále: Geimpft – Jetzt reden wir), v němž hovoří s německými občany, kteří po očkování vakcínou proti onemocnění covid-19 utrpěli značné zdravotní potíže.

Snímek je k vidění mimo jiné na serveru Odyssey. Od zveřejnění naplatformě Telegram jej vidělo více než 750 000 uživatelů.

„Při natáčení dokumentárního filmu jsme navštívili lidi, kteří po očkování trpí zdravotními potížemi. Vyprávěli nám své příběhy a my jsme je odkázali na lékaře, kteří jsou ochotni se na jejich stížnosti podívat nezaujatě,“ uvádějí oficiální stránky dokumentárního snímku.

Podle autorů dokumentu se mnozí lidé neodvažují mluvit o vedlejších účincích, kterými po vakcinaci trpí. „Jiní o nich mluví, ale nenacházejí pomoc, v níž doufali u svých lékařů, v rodině nebo u přátel. Místo toho se jim říká, že si svou bolest vymýšlejí, že je to náhoda, že jsou sobečtí, pokud nezatnou zuby,“ uvádějí autoři snímku.

Viviane Fischerová současnou situaci vnímá tak, že k „léčbě některých poškození způsobených očkováním je stále zapotřebí výzkum, a zároveň je možné mnohá jiná poškození zmírnit, dokonce i vyléčit, pokud je poskytnuta lékařská pomoc“.

K „nápravě situace“ je však dle autorů snímku možné dojít „pouze tehdy, budou-li lidé moci po očkování svobodně hovořit o svých zdravotních problémech, pokud se jim dostane potřebné pomoci a pokud vědci budou vědět, jakým směrem mají bádat“ ohledně negativních účinků vakcín.

Rozhovor s Viviane Fischerovou

Paní Fischerová, jaký je nyní váš názor na vedlejší účinky očkování proti onemocnění covid-19?

Zpočátku se objevovaly teorie o tom, jaké problémy by mohly nastat. Zejména kvůli spike proteinu, bílkovině, která se očkováním dostává přímo do krevního oběhu, na rozdíl od viru, který je obvykle eliminován imunitní obranou v plicích. Na toto téma se objevilo mnoho myšlenek.

Mnohá z těchto negativních hodnocení se nyní skutečně naplňují. Zdá se, že [spike protein] ovlivňuje především imunitní systém, ale lidé mají také další nejrůznější vedlejší účinky. Dochází k opětovnému výskytu virů, například herpesu, který v těle normálně spí. To pak vede ke vzniku pásového oparu.

U některých zhoršuje již existující problémy. Například relapsy RS (roztroušené sklerózy: popis). Mnozí uvádějí neurologické problémy a také poruchy, jako je brnění nohou, takže nemohou správně chodit. Nejzávažnější jsou však obvykle ty, které postihují srdce.

Vidíme také, jak je ukázáno ve filmu, že u nemocných došlo k rychlému růstu nádoru. Samozřejmě nebylo prokázáno, zda je to skutečně způsobeno očkováním. Ale i z jiných míst slýcháme, že u lidí, kteří prodělali rakovinu, se náhle objeví recidiva.

Vyskytly se tyto nežádoucí účinky u velkého počtu pacientů, nebo se jedná spíše o „ojedinělé případy“ a „vzácné nežádoucí účinky“, jak to nazývají mnohá média a politici?

Ne, to si vůbec nemyslím. Před naší cestou po Německu, kde jsme hovořili s postiženými lidmi, kteří měli po očkování potíže, jsme provedli průzkum. Viděli jsme, že je tu neuvěřitelné množství lidí. Existují svépomocné skupiny, kde se někdy sejde i 10 000 lidí.

Z popisů nejrůznějších lidí také vidíme, že každý zná někoho, kdo měl mezitím více či méně závažné vedlejší účinky. Objevují se také zprávy o ztrátách v rodině nebo mezi přáteli. Jedná se tedy o skutečně rozšířený jev. To, co nám říkají úřady, rozhodně není pravda.

Institut Paula Ehrlicha ve své bezpečnostní zprávě ze 7. února 2022 uvedl více než 244 000 případů podezření na nežádoucí účinky vakcíny proti covidu-19. 19 400 z nich bylo klasifikováno jako závažné, z toho 2 255 mělo za následek smrt. Tři procenta mají trvalé poškození, 31 procentům se zdraví v době pohovoru nevrátilo. Jak se díváte na tyto údaje?

Je třeba předpokládat, že se jedná pouze o zlomek hlášených podezření na nežádoucí účinky. Je známo, že v těchto registrech nežádoucích účinků je obvykle hlášen pouze zlomek. Takže maximálně 10 % případů je vůbec zaznamenáno, protože v některých případech o tom lidé ani nevědí a zapomenou to nahlásit.

Předpokládám, že počet nenahlášených případů může být ještě vyšší, protože toto téma je extrémně tabuizované. Mnoho postižených si všimlo, že je lékaři neberou vážně, když přijdou se stížnostmi bezprostředně po očkování. Často se jim říká, že je to psychosomatické nebo že jde o náhodu.

A lékaři se někdy bojí k tomuto tématu přistoupit nebo se okamžitě brání. Je to samozřejmě také proto, že se na těch procesech sami podílejí, sami očkují a stojí za očkováním. Pak by to tak být nemělo, protože mnozí v tom vidí cestu ke svobodě. A pak přijde jeden člověk, který má problémy. To je prostě nepříjemné.

Určitý náznak poskytuje publikace BKK Provita (zdroj). Je zde 10,9 milionu pojištěnců, z nichž více než 2,5 milionu se léčilo kvůli vedlejším účinkům. Pokud se tato čísla extrapolují na celý rok a na německou populaci, je pravděpodobné, že 2,5-3 miliony lidí v Německu podstoupily lékařské ošetření kvůli vedlejším účinkům očkování. [1] Myslíte si, že je to reálné číslo, nebo je toto číslo ještě vyšší?

Těžko říci. Na jedné straně se vždy říkalo, že jsou zde pojištěni lidé, kteří vždy dbali na své zdraví. Na druhou stranu si myslím, že pokud někdo jde k lékaři kvůli vedlejším účinkům, musí k tomu mít již značný zdravotní tlak. Jinak byste zůstali týden v posteli.

Problémů vidíme opravdu značné množství. To je však jen několik měsíců nebo týdnů po očkování. Nevíme, co se objeví v příštích dvou letech. Neexistují žádné dlouhodobé studie.

Zejména vývoj v oblasti rakoviny je skutečně podnětný. Mnoho lékařů, zejména v gynekologii, má pacientky s náhlým rychlým rozvojem rakoviny prsu. To je opravdu obrovský problém, který by měl být pečlivě prozkoumán.

Pokud jsou vedlejší účinky očkování stále tabuizovaným tématem, co by se muselo ve společnosti změnit, aby se situace uvolnila?

Je to velmi politováníhodné, protože pro mnoho lidí, kteří jsou již ve špatném zdravotním stavu, to znamená další utrpení. V mnoha případech nemohou postižení pracovat vůbec. Od očkování jsou tedy na nemocenské dovolené.

Myslím, že je důležité upozornit na to, že to může mít souvislost. Je velmi, velmi důležité, aby se lidé nenechali umlčet. Náš film a také film MDR a ARD jistě přispěly ke zvýšení povědomí o této problematice. Je velmi důležité, aby se nenašel někdo, kdo chce zničit narativ „svoboda díky očkování“, ale někdo, kdo měl [po očkování] opravdu problémy, kdo chtěl projevit „solidaritu“ a přidat se, nebo kdo považoval za nutné nechat se očkovat.

Nesmí se stát, že se po této závažné výjimečné situaci budeme nyní řítit do pandemie „poškození očkováním“, a to navíc nepřipraveni. Ve chvíli, když se lidé přestanou blíže sledovat, co se vlastně děje, nejsou potom ani schopni přijmout protiopatření. To považuji za opravdu katastrofální.

Relativně na začátku krize jsem také hovořila s veřejným ochráncem práv (ombudsmanem) a ptala jsem se, jak se federální vláda připravuje na případ, že by s těmito přípravky vznikly značné zdravotní problémy. K mému zděšení mi ten člověk řekl, že je přesvědčen, že to bude v pořádku a že v tuto chvíli se v tomto směru žádná opatření nepřijímají.

Čtete mezi řádky současných událostí ponaučení, že se musíme naučit zcela zpochybnit své jednání a přemýšlet zcela jiným směrem, co se týče přijatých opatření?

Rozhodně. Myslím, že se na věc musíme dívat realisticky. K tomuto očkování se váže takový nimbus, že by mohlo být cestou ke svobodě. Samozřejmě je důležité porovnat to s realitou. Mezitím víme, že [prvotní] očkování už nemá v podstatě žádný účinek, a proto se v Izraeli již čeká na čtvrté očkování, druhé posilující očkování.

Tehdy, v době prasečí chřipky, zemřelo na následky užívání přípravku [který měl poskytovat ochranu proti onemocnění] tuším 50 lidí a jeho užívání bylo okamžitě zastaveno. Proto se rychle zjistilo, že jeho užívání nelze dále tlačit dopředu.

Zde vidíme značný počet onemocnění hodných zkoumání, která se vyskytla po očkování. Dále pak náhlá a nečekaná úmrtí mnoha mladých lidí, zejména v oblasti sportu. Musíme se na to podívat blíže.

Jaké možnosti mají poškození z hlediska hledání odpovědnosti za negativní reakce přípravku?

Záleží také na rozsahu informací. Pokud bylo možné učinit informované rozhodnutí, protože například byly poskytnuty dostatečné informace o všech vedlejších účincích této léčby, pak pacient nese velkou část odpovědnosti sám tím, že smlouvu podepíše.

Víme však, že tato vysvětlení nebo informační listy jsou plné chyb. Na vedlejší účinky nebylo vždy jasně poukázáno. Z mnoha případů neznáme žádný, kde by informace byly úplné a lege artis (tzn. zdravotní služby poskytnuté na náležité odborné úrovni: popis). Jinými slovy, pacienti nedali svůj souhlas s plným vědomím možných vedlejších účinků a nedostatečné účinnosti vakcín.

V zásadě tedy může existovat nárok na náhradu škody, a to i vůči lékaři, očkovacímu centru, případně i výrobci. Druhá možnost, protože vidíme, že šarže [vakcín] jsou různé. Na webové stránce howbadismybatch.com můžete uvést číslo své šarže, a to i mimo USA. Pak se můžete podívat, kolik lidí už na tuto dávku onemocnělo nebo dokonce zemřelo.

Samozřejmě je vždy důležité prokázat příčinnou souvislost. Pokud se u vás vyskytnou nežádoucí účinky, měli byste je také rychle zdokumentovat a nechat si provést příslušná vyšetření. Tímto způsobem můžete později uplatnit nárok na náhradu škody.

Bylo by možné uplatnit nárok na náhradu škody i vůči německému státu?

Ano, v zásadě je to možné. Neměli byste si však dělat iluze, protože některé částky jsou omezené. Takže nedostanete tolik, kolik byste mohli dostat od jiných subjektů.

Rozhovor vedl Alexander Zwieschowski. Písemná část byla upravena pro lepší srozumitelnost.

Z původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila G. K.


Poznámky:

[1] Podkladem pro naše hodnocení jsou údaje o vyúčtování od lékařů. Náš vzorek pochází z anonymizovaných údajů podnikových fondů zdravotního pojištění (zdroj). Vzorek zahrnuje 10 937 716 pojištěnců. Zatím máme k dispozici údaje o vyúčtování lékařů za první polovinu roku 2021 a přibližně polovinu za třetí čtvrtletí roku 2021.

Náš dotaz obsahuje platné kódy ICD pro nežádoucí účinky očkování. Toto hodnocení ukázalo, ačkoli ještě nemáme k dispozici kompletní údaje za rok 2021, že na základě dostupných údajů již předpokládáme 216 695 léčených případů nežádoucích účinků po očkování vakcínou Corona z tohoto vzorku.

Pokud se tato čísla extrapolují na celý rok a na německou populaci, je pravděpodobné, že 2,5-3 miliony lidí v Německu podstoupilo lékařské ošetření kvůli vedlejším účinkům očkování po vakcinaci Corona.

Považujeme to za významný poplašný signál, který je třeba vzít v úvahu při dalším používání vakcín. Podle našeho názoru lze tyto údaje poměrně snadno a v krátké době ověřit tím, že požádáme ostatní typy zdravotních pojišťoven (ZPŠ, náhradní zdravotní pojišťovny atd.) o odpovídající vyhodnocení údajů, které mají k dispozici.

Extrapolováno na počet očkovaných osob v Německu to znamená, že přibližně 4-5 % očkovaných osob bylo ošetřeno lékařem kvůli vedlejším účinkům vakcíny.

Související články

Přečtěte si také

Bývalí senátoři opět navrhli trestnost propagace komunistické ideologie
Bývalí senátoři opět navrhli trestnost propagace komunistické ideologie

Zařadit propagaci komunistické ideologie mezi trestné činy opět navrhli bývalí senátoři Martin Mejstřík a Jaromír Štětina, kteří s podobnou snahou v letech 2006 a 2008 neuspěli.

Netanjahu předložil první oficiální plán Izraele na poválečné uspořádání v Gaze
Netanjahu předložil první oficiální plán Izraele na poválečné uspořádání v Gaze

Počítá s izraelskou bezpečnostní kontrolou nad tímto palestinským územím, jež dosud ovládá radikální hnutí Hamás, a s civilní samosprávou prostřednictvím nezávislých palestinských zástupců.

Donald Trump podle očekávání vyhrál republikánské primárky v Jižní Karolíně
Donald Trump podle očekávání vyhrál republikánské primárky v Jižní Karolíně

Donald Trump podle očekávání vyhrál republikánské primárky v Jižní Karolíně, a přiblížil se tak zase o něco republikánské nominaci na prezidenta.

Češi vloni spotřebovali o 4,1 % méně elektřiny, může za to i počasí
Češi vloni spotřebovali o 4,1 % méně elektřiny, může za to i počasí

Čistá (netto) spotřeba elektřiny dosáhla celkové hodnoty 57,8 TWh, což je nejméně za 14 let, uvedl Energetický regulační úřad ve své tiskové zprávě. Meziročně se spotřeba snížila o 4,1 %. Výroba elektřiny vloni klesla takřka o 10 procent.

Mozek zamilovaných: Nová studie odhaluje, proč nás láska může ovládnout
Mozek zamilovaných: Nová studie odhaluje, proč nás láska může ovládnout

Láska zanechává v mozku chemický otisk, který je poháněn dopaminem – dokonce i myšlenka na toho, koho...