Iniciativa 21

26. 4. 2022

Iniciativa 21 dnes podala vládnímu zmocněnci pro dezinformace a premiérovi oficiální podnět k prošetření dezinformačních výroků s celospolečensky závažným, rizikovým dopadem. Opakovaně je šíří ministr zdravotnictví Vlastimil Válek zejména v souvislosti s očkováním proti nemoci covid-19. Ministr například nedávno prohlásil: „Stále umírá zbytečně spousta lidí na covid. Jsou to bez výjimky lidé bez očkování, část má těžký průběh, část je na JIP.“

Podobné dezinformační výroky týkající se významu očkování jako ochrany před smrtí, příp. před těžkým průběhem covidu, pronášel už dříve a rovněž v posledních dnech (1). Svými lživými výroky tak opakovaně mystifikuje členy vlády, odborníky, média i veřejnost. Na místě je otázka, zda svým konáním nenaplnil skutkovou podstatu trestného činu šíření poplašné zprávy (2).

Zmocněnec vlády pro boj s dezinformacemi  Michal Klíma dnes obdržel oficiální podnět k prošetření výroků, které by mohly být dezinformací, misinformací či propagandou https://iniciativa21.cz/25-04/ (3). Na vědomí jej dostal i Petr Fiala a sám Vlastimil Válek. Podnět konfrontuje ministrovy výroky s realitou oficiálních údajů ÚZISu. Uvádí, že ministr uvádí občany v omyl a klamání, a to jako veřejná autorita, jak vyplývá z jeho akademického i politického postavení. Nepravdivé informace z úst člena vlády podkopávají autoritu jeho i celé vlády a mohou i zpochybňovat naše státní zřízení nebo dokonce celý demokratický systém.

Iniciativa 21 svým podnětem reaguje na zesilující vládní tažení proti dezinformacím. Na svém novém webu www.branmecesko.cz  vláda přímo vyzývá občany k udavačství: „Nahlásit dezinformace není práskačství,“ čteme na webu v návodu „Jak bojovat – vyvracet lži a pomáhat je jednodušší, než si myslíte.“ (4)

Ministrovo tvrzení, že BEZ VÝJIMKY umírají jen neočkovaní lidé, je zcela v rozporu se snadno zjistitelnou realitou. Data a statistiky organizace přímo zřízené Válkovým ministerstvem, Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), vypovídají o téměř 700 lidech zemřelých od února na covid-19 dokonce po třech dávkách očkování.  

Na Válkovy lži reagoval biostatistik doc. RNDr. Arnošt Komárek, člen analytické skupiny poradního sboru Národního institutu pro zvládání pandemie (NIZP) na ministerstvu zdravotnictví: „Pane ministře, čistě pro vaši informaci, již nejméně od začátku letošního února se na JIP českých a moravských nemocnic nacházel přibližně shodný počet očkovaných a neočkovaných pacientů. Počínaje 20. březnem 2022 počet očkovaných mírně převažuje nad počtem neočkovaných.“

„Pane ministře, vězte, že již v březnu nám zemřelo o trochu více očkovaných než neočkovaných a v dubnu mají zemřelí očkovaní poměrně viditelnou převahu (viz tabulka). Vězte, že i třikrát očkovaní umírají na covid-19 (nebo s covid-19). V průběhu února, března a začátkem dubna zemřelo 320, 277, resp. 68 osob s třemi dávkami. Tito lidé podle vás, pane ministře, nezemřeli? Pane ministře, netuším, zda tyto lži vypouštíte úmyslně či z nevědomosti, a přiznám se, že nevím, která z těchto možností je horší.“ (5)

Sám premiér nezůstává s dezinformacemi pozadu, ač nejsou tak snadno prokazatelné jako u ministra. Jisté ovšem je, že věci sporné vydává za nesporné a ze své vrcholné politické pozice manipuluje míněním a rozhodováním národa. Premiér se např. nechal slyšet: „Musím říci, že intenzita průběhu onemocnění covidem mne nepříjemně překvapila. Jsem plně očkovaný a nedokážu si představit, jaké by to bylo bez toho.“ (6)

Premiér Petr Fiala (ODS), 12. dubna 2022. (Vlada.cz)

Jaké by to bylo bez toho? Spolehlivě zodpovědět tuto otázku by mohla pouze zaslepená studie, jak zmiňuje lékař Šimon Reich, který se klinickým studiím věnuje a zpochybňuje premiérův výrok: „Bylo by potřeba prospektivní vysoce kvalitní studie, která by u dvou srovnatelných skupin očkovaných a neočkovaných dlouhodobě sledovala objektivní parametry. Taková studie, pokud je mi známo, neběží a vsadím se s kýmkoliv, že ani nepoběží.” (7)

Poslední nezávislá fakta z Británie, Nového Zélandu a Austrálie shodně ukazují, že trojnásobně očkovaní lidé jsou více náchylní k infekci covid-19 včetně nutnosti hospitalizace i následnému úmrtí než neočkovaní (8). K podobnému trendu v ČR dospěli  analýzou dat ÚZIS i čeští nezávislí experti: pravděpodobnost nákazy je vyšší u očkovaných než neočkovaných. Od začátku dubna 2022 už mezi hospitalizovanými pacienty jasně převládá počet očkovaných (9). Navíc vědci upozorňují na indicie možného poklesu imunityv souvislosti s opakovanými aplikacemi genetických vakcín (10).

Dezinformace či účelové zamlčování nebo zkreslování nepříjemných skutečností a jiné formy masové manipulace jsou rozšířené celosvětově.  Rochelle Walensky, ředitelka CDC (Center for Disease Control v USA), jedné z nejvlivnějších organizací řídících “boj s pandemií”, přiznala, že ohledně vakcín proti onemocnění covid-19 byli „příliš málo opatrní a příliš optimističtí“ (11). Přitom R. Wallensky a další úředníci z CDC a FDA jsou právě těmi experty, kterým tolik věří naši odborníci i další, jež určují strategii protiepidemických opatření v naší zemi (12).

CDC bezpochyby už dříve věděla, že s očkováním není vše v pořádku, nicméně víra v bezpečnost a účinnost vakcín proti covidu je tak pevná, že se rozhodla údaje raději neposkytovat. O tom, že CDC data neuvolňuje, informoval New York Times letos 22. února (13). V článku The C.D.C. isn’t publishing large portions of the Covid data it collects. se mimo jiné píše, že více než rok CDC shromažďovala údaje o hospitalizacích způsobených nemocí covid-19 a členila je podle věku, rasy i toho, zda byli pacienti očkováni. Většina dat ale neopustila půdu CDC.

Teprve letos v únoru CDC uvolnila první údaje o efektivnosti boosteru u dospělých mladších 65 let, avšak zcela přitom vynechala věkovou skupinu 18-49 let. V komentáři pro NY Times mluvčí CDC řekla, že agentura zadržela některé informace: „Protože v podstatě ještě nejsou připraveny ke zveřejnění.“ (14) Dále mluvčí uvedla obavu CDC, že by veřejnost mohla některé informace špatně interpretovat. Údaje tak nebyly poskytnuty ani odborné veřejnosti, u níž jsou obavy ze zkreslení irelevantní.

Podobnou rétoriku používá i ředitel ÚZIS Ladislav Dušek. Ten přímo zpochybňoval zveřejňování údajů jako takových: „Když tahle data někdo nekontrolovaně pustí do veřejného prostoru, tak je úplně otevře. Bez interpretace.“ Zveřejňování dat je prý zodpovědné za snížení zájmu o očkování (15).

V článku publikovaném na webu SMIS nazvaném Soumrak šamanů žádá renomovaný matematik RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. o zveřejnění informací a uvádí: „Data, která ÚZIS shromažďuje, nepatří jeho řediteli. Patří nám, neboť jsme si jejich sběr zaplatili z daní. To úplně poslední, co k jejich porozumění potřebujeme, jsou „interpretace“ ředitelem Duškem. Znovu a s veškerou vážností žádám ÚZIS, aby v anonymizované podobě neprodleně zveřejnil veškerá data, která během epidemie sesbíral.“ (16)

Žádá tak přesně totéž, co šéfredaktoři prestižního časopisu British Medical Journal (BMJ). Loňský listopadový editorial BMJ uvádí, že nedostatek dobrého výzkumu je tragédií nemoci covid-19 (17). V lednu vychází opět v BMJ editorial šéfredaktorů s konstatováním, že data by měla být plně a okamžitě k dispozici k veřejné kontrole. Přitom uvolnění dat firmy Pfizer bránil i americký státní regulátor FDA (Food and Drug Agency). Až soudní rozhodnutí z letošního ledna zavazuje FDA poskytnout měsíčně 55 000 stran dokumentace o očkování (původně FDA navrhovala 500 stran měsíčně, takto by zveřejňování trvalo desítky let) (18).

Ministerstvo zdravotnictví šíří dezinformace a klame občany od začátku šíření nákazy covidem před více než dvěma roky až dodnes a podílí se tak zásadním způsobem na selhání státu v medicíně i ve společnosti celkově. Přestože se jednalo a jedná o zcela zásadní dezinformace ze stranu státu s obrovským dopadem do všech oblastí života a přestože doba, kdy skutečnost vyšla najevo, nebyla nikdy delší než několik málo měsíců, ministerstvo zdravotnictví, potažmo stát, nikdy svou odpovědnost oficiálně nepřipustilo. Stručný přehled a video rekapitulaci vládních dezinformací najdete níže (19).

Téma dezinformací versus skutečnosti zásadně souvisí s otázkou kvalifikace i odpovědnosti za ověřování faktů. Ani zde nezakládá postup vlády v jejím „boji“ s dezinformacemi na důvěryhodnosti (20).


Poznámky:

(1) Některé veřejné výroky ministra Válka konfrontované odpovídajícími údaji ÚZISu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wtm77ft94N-3Qx0HPCwvRQjYRVqx92WiJhsUqCrwRnc/edit#gid=0

(2)§ 357 Šíření poplašné zprávy http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-10-dil-6-paragraf-357

(3) Podnět k prošetření výroků, které by mohly být dezinformací, misinformací či propagandou: https://iniciativa21.cz/25-04/

(4) Vláda v soudružském tykání na svém webu sděluje: „Možná ti není příjemné někoho „nahlašovat“, uvědom si ale, že lži ve veřejném prostoru jsou nebezpečné. Na dezinformace upozorni standardním způsobem na dané sociální síti, trestné činy neváhej nahlásit Policii ČR.“ www.branmecesko.cz

(5)  Pane ministře, dezinterpretovat data se musí umět… – Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků | SMIS (smis-lab.cz)

(6) Petr Fiala – Příspěvky | Facebook

(7) Fiala: Kdybych nebyl očkovaný, bylo by mi hůř. Opravdu? | Reflex.cz

Časopis Reflex výrok premiéra výstižně okomentoval: „Proto pane premiére, pokud tři dávky vakcíny nechrání před nákazou ani před nepříjemným průběhem onemocnění, a dokonce v ojedinělých případech ani před smrtí, nebyl by logický závěr spíš ten, že vakcína nefunguje? Proč si myslet, že bez vakcíny by byl průběh nutně horší, když zkušenosti mnohých neočkovaných tomu neodpovídají? Premiér by neměl šířit nepodložené informace.“

(8) COVID-19 WEEKLY SURVEILLANCE IN NSWCOVID-19 vaccine weekly surveillance reports (weeks 39 to 16, 2021 to 2022)

(9) https://smis-lab.cz/2022/04/12/chrani-nas-ockovani-pred-infekci-a-tezkym-prubehem-covid-19/

(10) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027869152200206X?via%3Dihub&fbclid=IwAR3rTuRjukL5ukH-jJdcaAfpjAFiD_5RDnw5FoHZDnNIGVfj7qy5sW4VjMg

(11)„So I think we had perhaps too little caution and too much optimism“

(12) Podcast: Success stories and challenges from the COVID-19 pandemic – Washington University School of   Medicine in St. Louis (wustl.edu)

(13) The C.D.C. isn’t publishing large portions of the Covid data it collects. – The New York Times (nytimes.com)Report: CDC Not Publishing Large Amounts of COVID-19 Data (webmd.com)

(14) “Because basically, at the end of the day, it’s not yet ready for prime time.“, zdroj viz předchozí poznámka

(15) Zneužití koronavirových dat snížilo zájem o očkování, míní Dušek – iDNES.cz

(16) Soumrak šamanů – Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků | SMIS (smis-lab.cz)

(17)  Public health measures for covid-19 | The BMJCovid-19 vaccines and treatments: we must have raw data, now | The BMJ

(18) Data se  postupně uveřejňují na: Public Health and Medical Professionals for Transparency – Public Health and Medical Professionals for Transparency (phmpt.org)

(19) Výběr zásadních dezinformací šířených MZd a vládou během dvou let nákazy:

·        očkovaný se nemůže nakazit

·        očkovaný nemůže nemoc rozšiřovat

·        imunita po očkování je lepší než po prodělání nemoci

·        naočkováním cca 2/3 populace se dosáhne kolektivní imunity

·        očkování je dobrovolné (po riziku ztráty velkého počtu pracovníků klíčových státních profesí nová vláda povinnost očkování profesních skupin zrušila)       

·        očkování dětí není v plánu

·        covid pasy vedoucí k diskriminaci neočkovaných nebudou existovat     

·        na covid umírají bez výjimky neočkovaní 

·        těžký průběh covidu mají a pacienti na odděleních JIP jsou velkou většinou neočkovaní

Videozáznam shrnující dezinformační výroky politiků: https://nastub.cz/w/kNyw2GMMnp2tifJ2d6Jkbt

Dezinformace MZd přehledně zveřejnilo už v lednu a naposledy včera sdružení SMIS: https://smis-lab.cz/2022/01/25/kdo-je-tady-dezinformator/

(20) Např. vládní web pro „boj“ s dezinformacemi www.branmecesko.cz uvádí mezi partnerskými organizacemi stránky www.manipulatori.cz. Jan Cemper, zakladatel a předseda spolku, jenž provozuje tento web a je vydavatelem jeho obsahu, je nejčastějším autorem článků na tomto webu. Jeho články se dotýkají všech sfér života od medicíny po politiku, aniž by autor měl jakékoli formální vzdělání či jinak získanou odbornost. Co je však ještě závažnější, je skutečnost, že sám šíří nepravdy. Více o tom v podnětu Iniciativy 21

Přečtěte si také

Jak strávit 24 hodin v Barceloně
Jak strávit 24 hodin v Barceloně

Máte-li na návštěvu hlavního města Katalánska jen jeden den, poradíme vám, jak poznat jeho vynikající kuchyni, architektonické ikony a bujarý pouliční život.

Ano, i vy můžete pěstovat růže – není to tak složité, jak si myslíte
Ano, i vy můžete pěstovat růže – není to tak složité, jak si myslíte

Odborníci na růže vyvracejí běžné mýty a odhalují tajemství bujných a zdravých květů.

Bývalá agentka tajné služby radí: šest způsobů, jak naučit děti vyhýbat se nebezpečí
Bývalá agentka tajné služby radí: šest způsobů, jak naučit děti vyhýbat se nebezpečí

Získejte cenné rady od bývalé agentky tajné služby, jak chránit svou rodinu a připravit děti na životní výzvy.

Kurkuma: Přírodní první pomoc při zánětech, bolestech, horečce a dalších potížích
Kurkuma: Přírodní první pomoc při zánětech, bolestech, horečce a dalších potížích

Kurkuma je koření, které pochází z oddenku rostliny Curcuma longa. Jako potravina i lék se bezpečně používá již více než 5 000 let.

Unijní lídři budou řešit nejvyšší posty v EU, nejspíš podpoří von der Leyenovou
Unijní lídři budou řešit nejvyšší posty v EU, nejspíš podpoří von der Leyenovou

Vzhledem k vítězství Evropské lidové strany (EPP) by měla funkci předsedkyně Evropské komise obhájit Ursula von der Leyenová.