Milan Kajínek

27. 4. 2022

TÉMA: Diskuse o protiepidemických opatřeních

Mluvčí společenství Charta 2022, které se zasazuje za to, aby vládní epidemická opatření respektovala Všeobecnou deklaraci lidských práv (znění deklarace), uvádějí, že se chtějí zapojit do přípravy novel právních předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Ministerstvo zdravotnictví podle nich v současné době spolupracuje na novele „se stejnými lidmi, kteří řešili pandemii“. Tato řešení byla dle Charty realizována „zcela nekoncepčně a nahodile, bez skutečně odborného přístupu a bez odborné diskuse“.

Lidé, kteří vládní opatření vymýšleli, byli dle Charty „často ve zcela evidentním střetu zájmů“.

„Veškerá opatření byla připravována pouze za podpory úzce názorově vyhraněné skupiny osob, zejména iniciativy MeSES, Iniciativy Sníh a České vakcinologické společnosti, pracovníky ministerstva bez dostatečného respektování právních předpisů i věcné stránky problematiky,“ uvádějí mluvčí Charty prof. MUDr. Jiří Beran CSc., JUDr. Tomáš Nielsen a JUDr. Jindřich Rajchl.

Desítky mimořádných vládních opatření k řešení „koronavirové krize“ byly u Nejvyššího správního soudu buď zrušeny nebo označeny za nezákonné [1], což dle Charty ukazuje na to, že skupina vytvářející nařízení dlouhodobě nerespektuje platné zákony.

Předchozí vláda Andreje Babiše dle mluvčích Charty ve svém postupu „zcela ignorovala zásadní aspekty regulace, jakými jsou: požadavky ústavního pořádku České republiky včetně mezinárodních smluv, psychologické a ekonomické aspekty regulace a zásady epidemiologie, virologie a imunologie“.

„Nesmíme dovolit, aby docházelo k dalšímu ohrožení práv a svobod občanů,“ říkají mluvčí Charty s odkazem na výsledky soudních sporů o nezákonnost vládních opatření.

Investigativní novinářka Markéta Dobiášová zveřejnila v časopisu Reflex (zdroj) neveřejnou nahrávku, na které český premiér Andrej Babiš úkoluje šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška, hlavní hygieničku Pavlu Svrčinovou a 14 šéfů krajských hygienických stanic.

Nahrávka dle Reflexu „dokazuje, že celou dobu řídí pandemii sám premiér, nabádá úředníky k tomu, aby obcházeli právo i ústavu a strašili lidi“.

Reflex uvedl, že originál nahrávky má redakce v archivu, ale nemohla jej zveřejnit kvůli ochraně informačních zdrojů. Nahrávky zveřejnila prostřednictvím dramatizace, v níž čtou herci doslovný přepis z jednání premiéra. Více…

„Jednou z hlavních příčin neakceptace většiny opatření ministerstva zdravotnictví či vlády České republiky byla skutečnost, že zaváděná opatření byla prosazována pouze na základě doporučení jedné skupiny odborníků sdílejících totožný názor, aniž by oponenti této jediné linie byli vyslyšeni či dokonce přizváni k diskusi nad smysluplností, efektivitou a zhodnocením dopadů těchto opatření,“ uvádí advokát JUDr. Jindřich Rajchl, mluvčí Charty 2022.

V případě, že bude takový dialog i nadále odmítán, nastane dle Rajchla „totožná situace, kdy u většiny veřejnosti opět převládne zcela oprávněně pocit, že vládě nejde o hledání nejlepšího řešení, nýbrž o prosazení své agendy za každou cenu“.

Rajchl míní, že nabídka Charty k odborné konzultaci s předními experty na jednotlivé oblasti, jichž se tato problematika dotýká, „může nejen přispět k optimalizaci přijímaných opatření“, ale také ke „zklidnění situace u české veřejnosti“.

Mluvčí charty 2022 také upozorňují na to, že současná vláda „spolupracuje se stejnými lidmi a nadále odmítá vést širší diskusi s jinými odborníky“.

Byly zřízeny pracovní skupiny Národního institutu pro zvládání pandemie (NIZP), které jsou dle Charty „bez výjimky vedeny opět stejnou skupinou ,odborníků‘, čímž efektivně došlo k potlačení názorů lidí, kteří sice členy NIZP jsou, ale zastávají jiný názor než vedení skupin“.

„V době působení pana profesora Rašky byl Státní zdravotní ústav (SZÚ) prestižní institucí, která se plně vyrovnala německému Institutu Roberta Kocha (RKI). Minulé vlády SZÚ decimovaly na několik jednotlivých odborníků, z nichž podstatná většina nebyla především zpočátku zapojena do boje s epidemií. Nevytvářejme nové ad hoc struktury a posilujme ekonomicky a odborně již existující SZÚ. Je to běh na dlouhou trať, ale vyplatí se,“ říká profesor MUDr. Jiří Beran, CSc., mluvčí Charty 2022.

Další mluvčí Charty 2022 JUDr. Tomáš Nielsen, upozorňuje na to, že dojde-li ke změnám na základě „doporučení těch lidí, kteří jsou za dosavadní žalostné výsledky ve zvládání epidemie zodpovědní, hrozí další ohrožení práv a svobod občanů a zakotvení protiepidemických postupů, které se prokázaly jako diskriminační, neúčinné, nesmyslné a pro zdraví občanů navíc často škodlivé“.

„Chceme, aby změny zákonů vycházely z odborné diskuse a respektovaly Ústavu a Listinu základních práv a svobod. Současní poradci vlády, ti samí, kteří radili i vládě Andreje Babiše, zjevně naše cíle nesdílí,“ říká Nielsen. „Zájem o spolupráci s naší skupinou už projevili někteří senátoři. Naše názory tak budou během schvalování zákonů slyšet, i když vláda naši nabídku nevyužije.“

S cílem podpořit snahu o úpravu právních předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví i zdravotnictví jako takového, oznámila Charta 2022 vytvoření multioborové odborné skupiny lidí, „kteří se v posledních dvou letech otázkou epidemie intenzivně zabývali“.

Jedná se o členy institutu Pro Libertate, Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (Smis) a další experty.

Po předsedovi vlády Petru Fialovi mluvčí Charty 2022 požadují, aby tato skupina byla zapojena do jednání o změnách v systému českého zdravotnictví včetně ochrany veřejného zdraví.


Poznámky:

[1] „Květnová povinnost roušek byla nezákonná, rozhodl soud.“ (zdroj) „Soud otevřel restaurace a kulturu pro neočkované.“ (zdroj) „Už zhruba dvě desítky vládních protiepidemických opatření soudy zrušily nebo je označily jako nezákonné.“ (zdroj)

Související články

Přečtěte si také

Jak jste to dokázali? Modlili jsme se. Nejoblíbenější světový vůdce o vítězství nad gangy
Jak jste to dokázali? Modlili jsme se. Nejoblíbenější světový vůdce o vítězství nad gangy

Tucker Carlson v rozhovoru s Nayibem Bukelem konstatuje, že pokud se malá a chudá země jako Salvador dokázala bez mezinárodní pomoci zbavit násilí a organizovaného zločinu, dokáže to i každý jiný stát.

Fotografie Mléčné dráhy roku 2024 přináší ty nejoslnivější fotografie naší galaxie – každý snímek má příběh k vyprávění
Fotografie Mléčné dráhy roku 2024 přináší ty nejoslnivější fotografie naší galaxie – každý snímek má příběh k vyprávění

Nejlepší snímky Mléčné dráhy pořízené po celém světě.

Indické volby jsou vítězstvím, vítězstvím a zase vítězstvím na celé čáře
Indické volby jsou vítězstvím, vítězstvím a zase vítězstvím na celé čáře

Dlouholeté klišé říká, že každé tvrzení o Indii je pravdivé, ale stejně tak je pravdivý i opak.

Fanoušci cestující do Německa na Euro by měli počítat se zdržením na hranicích
Fanoušci cestující do Německa na Euro by měli počítat se zdržením na hranicích

Čeští fanoušci by měli počítat se zdržením kvůli přísnějším kontrolám německé policie na hranicích - na dálnicích, silnicích i ve vlacích.

Za 77 tanků Leopard 2A8 by měla česká vláda zaplatit 52 miliard, oznámil Fiala
Za 77 tanků Leopard 2A8 by měla česká vláda zaplatit 52 miliard, oznámil Fiala

Vláda dnes udělala další krok k jejich nákupu, rozhodla o přistoupení k dohodě o společném pořízení tanků s dalšími evropskými zeměmi v čele s Německem.