Nejvyšší soud v úterý v reakci na únik návrhu rozhodnutí potvrdil jeho pravost a vydal prohlášení předsedy Nejvyššího soudu Johna Robertse, který únik označil za „zradu důvěrných informací“ této instituce.

V pondělí večer zveřejnil server Politico údajný návrh rozhodnutí soudu, který naznačoval, že přelomový zákon o potratech Roe v. Wade bude zrušen. Nejvyšší soud potvrdil pravost dokumentu, ale uvedl, že návrh nepředstavuje konečné rozhodnutí soudu „ani konečné stanovisko kteréhokoli člena“ v této věci.

„V míře, v jaké měla tato zrada důvěrných informací soudu za cíl narušit integritu naší činnosti … nebude úspěšná,“ napsal Roberts. Dodal, že „práce soudu nebude nijak ovlivněna“.

Roberts rovněž uvedl, že nařídil maršálkovi Nejvyššího soudu, aby provedl vyšetřování úniku informací a osoby, která je tisku vyzradila. Pokud bude únik informací zjištěn, není jasné, jaká trestní opatření budou proti němu přijata, ačkoli Roberts uvedl, že únik informací by mohl být považován za významné porušení důvěry.

Podle návrhu stanoviska, jehož autorem je soudce Samuel Alito, „se domníváme, že rozsudky Roe a Casey musí být zrušeny“. Alito tímto odkazuje také na rozsudek Planned Parenthood v. Casey z roku 1992. „Je na čase dbát ústavy a vrátit otázku potratů do rukou volených zástupců lidu.“

Ještě letos má soud vydat rozhodnutí v souvislosti se zákonem státu Mississippi, který zakazuje většinu potratů po 15. týdnu těhotenství. Úřad generálního prokurátora státu Mississippi naléhal na soudce, aby případ využili ke zrušení rozsudku ve věci Roe v. Wade, který tvrdil, že žena má ústavní právo na interrupci. Případné zrušení tohoto přelomového rozsudku by však neznamenal plošný zákaz potratů, nýbrž vedlo by k tomu, že v této otázce bude ponechána volná ruka jednotlivým státům USA.

„Zdůrazňujeme, že naše rozhodnutí se týká ústavního práva na potrat a žádného jiného práva,“ napsal podle návrhu zveřejněného serverem Politico také Alito, jmenovaný Georgem W. Bushem. „Nic v tomto stanovisku by nemělo být chápáno tak, že zpochybňuje precedenty, které se netýkají potratů.“

Alitovo stanovisko, které bylo podle Politica v únoru sděleno ostatním soudcům, bylo označeno jako první návrh. Nic nenasvědčovalo tomu, že by ostatní členové Nejvyššího soudu, kteří by mohli hlasovat pro zrušení rozsudku Roe v. Wade, s Alitovými argumenty souhlasili. V minulosti se také stávalo, že členové Nejvyššího soudu usilovali o revizi svých návrhů stanovisek nebo dokonce změnili své původní hlasování.

Demokraté se v úterý zjevným porušením protokolů Nejvyššího soudu nezabývali, a místo toho se soustředili na mobilizaci svých příznivců, aby hlasovali pro politiky, kteří schvalují propotratové zákony. Republikáni mezitím vyzvali k prošetření úniku informací a uvedli, že únik by měl být potrestán, nebo dokonce trestně stíhán.

„Pokud soud skutečně zruší rozsudek ve věci Roe, bude na volených představitelích našeho národa na všech úrovních vlády, aby chránili právo ženy na volbu,“ uvedl v prohlášení prezident Joe Biden. „A na voličích bude, aby v listopadu zvolili úředníky podporující volbu. Na federální úrovni budeme potřebovat více senátorů podporujících volbu a většinu podporující volbu ve Sněmovně reprezentantů, aby byla přijata legislativa, která kodifikuje zákon Roe, o jehož přijetí a podepsání budu usilovat.“

Republikánský senátor Mitt Romney v reakci na to ve svém prohlášení uvedl, že sice stanovisko podporuje, ale únik návrhu je „děsivou urážkou důležité instituce, která by měla být plně vyšetřena a viníci by měli být potrestáni“.

Přeloženo z původního článku newyorské redakce. Článek byl redakčně upraven a zkrácen. (jas)