Když byl v 70. letech minulého století zbourán Krecl, špalíček domů na hlavním jihlavském náměstí, tehdy nebyl povolen archeologický výzkum na tom místě, jak kdysi s lítostí sdělil pro  Jihlavské listy muzejní archeolog David Zimola z Muzea Vysočiny.

Zato nyní, postupně během oprav více domů na Masarykově náměstí, probíhá velmi živý výzkum spodních vrstev a už se souvislosti s rekonstrukcí renesančních domů v ulici Joštova č. 4 a 6 podařilo několik objevů, které vypovídají o životě předchozích obyvatel Jihlavy ve 13. století.

Poslední novinkou je, že při archeologickém výzkumu rekonstruovaného domu Masarykovo náměstí 21 (naposled čajovna Kuba & Pařízek)byl na dvoře objeven inventář královské mincovny z konce 13. století.

„Soubor nálezů je tvořen brakteátovým* razidlem a olověnou kovadlinou s otvorem pro zasazení trnu razidla. V souboru jsou zastoupeny také dvojdílné keramické formy na odlévání razidel v podobě trubiček a spodních dílů s reliéfním vyobrazením mytologického zvířete – draka s mečem,“ uvádí jihlavský magistrát.

Byla v domě mincovna nebo penězokazecká dílna?

Archeologové připouští možnost, že na místě nemusela fungovat mincovna, ale zlatnická dílna, která raznice pro mincovnu vyráběla. Není zde však doložen na tehdejší poměry nikterak honosný dům, jaký by odpovídal představám o královské mincovně. Potom je ve hře také varianta, že se mohlo jednat o takzvanou penězokazeckou­ dílnu.

Největší radost mají archeologové z nálezů, jež se nacházejí přímo na podloží, v nejstarší intaktní vrstvě, utvářené v první polovině 13. století a nenarušené pozdějším vývojem města, podotýká David Zimola v Jihlavských listech.

V památkově chráněném domě, který patří městu, provádí archeologický výzkum jihlavská pobočka ústavu Archaia Brno z. ú.


* Ve druhém desetiletí 13. století dochází měnovou reformou Přemysla Otakara I.(1197 – 1230) k nápravě české mince zaražením tzv. brakteátů podle míšeňských vzorů. Název brakteát vznikl až v 19. století a vcelku trefně charakterizuje podobu posledních českých denárů, neboť toto označení je odvozeno od latinského bractea – výrazu pro tenký plech. ( mincelipka.cz )