Milan Kajínek

10. 5. 2022

Nejvyšší správní soud obdržel začátkem listopadu 2021 kasační stížnost týkající se soudních sporů o vyřazení profese terapeuta tradiční čínské medicíny (TČM) ze zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. Žalobci trvají na tom, že zrušení profese bylo ovlivněno určitou „farmaceutickou lobby“, která manipuluje zákonodárci, aby si udržovala „monopol na peníze ze zdravotního pojištění“.

Podle žalobců, spolku Habeas Corpus a Unie tradiční čínské medicíny, existují důvodná podezření, že zrušení zákona bylo „nezákonným zásahem orgánu státní moci“ a že dochází k „diskriminaci a nerovnému zacházení“ ve prospěch zájmových skupin, které ovlivňují legislativní proces. Více zde…

Městský soudu v Praze sice dospěl k závěru (pdf), že Kancelář Senátu nebyla nečinná a odpovídala na otázky nevládních organizací ohledně zmiňovaného zákona a spor ukončil, ale Nejvyšší správní soud závěr nižšího soudu „zrušil“ a 25. dubna 2022 vrátil případ zpět k dalšímu řízení. (pdf) Důvodem je to, že se soud dosud nevypořádal s několika body obžaloby.

„Stěžovatel namítl, že městský soud nerozhodl o všech žalobních návrzích. Z judikatury Nejvyššího správního soudu v tomto směru plyne, že vada spočívající v nevyčerpání celého předmětu řízení je důvodem pro zrušení napadeného soudního rozhodnutí,“ uvedl Nejvyšší správní soud (NSS).

„Stěžovatel původně podal žalobu na ochranu před nezákonným zásahem. Městský soud se však v napadeném rozsudku zabýval toliko žalobou na ochranu proti nečinnosti, aniž by současně rozhodl o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem, na které stěžovatel i po rozšíření původního návrhu zcela zjevně setrval,“ uvádí NSS. „Tím zatížil řízení další vadou, která má rovněž vliv na zákonnost napadeného rozsudku.

Ukázka akupunkturních bodů na modelu chodidla. (Maksim Goncharenok / Pexels)

Žaloba směřuje na Českou republiku, Parlament České republiky a Senát. Žalobce namítá, že Kancelář Senátu, která v kauze vystupuje, není v tomto směru zmocněna jednat za Senát ani za jednotlivé senátory, neboť oficiálně slouží pouze k „odbornému, organizačnímu a technickému zabezpečení Senátu“. [1]

Senát může zastupovat ze zákona pouze předseda Senátu, což je v současné době pan Miloš Vystrčil, nebo jím pověřená osoba. Do doby vydání článku senátor Vystrčil neodpověděl na žádost deníku The Epoch Times o komentář, zda se chystá zúčastnit soudního procesu nebo vyslat svého zástupce.

Žaloba dále namítá, že „Městský soud nepostřehl, že žalovaná Kancelář Senátu odpověděla na žádost o informace zcela nedostatečně. Ani v tomto směru se soud nevypořádal s námitkami obsaženými v podáních stěžovatele, ve kterých poukazoval na to, že žalovaná informace zčásti neposkytla, zčásti zamlčela a zčásti poskytla informace nepravdivé,“ uvádí obžaloba.

Nejvyšší správní soud však namítá, že obžaloba nedoložila tvrzení, že kancelář informace „zčásti neposkytla, zčásti zamlčela a zčásti poskytla informace nepravdivé“. Tato věc se pravděpodobně bude řešit během dalšího jednání u Městského soudu v Praze.

„V poslední kasační námitce stěžovatel tvrdí, že poskytnuté informace jsou nedostatečné

a žalovaná mu neposkytla všechny požadované informace,“ uvádí NSS, podle něhož však stěžovatel „musí uvést v čem konkrétně byly nedostatečné nebo nepravdivé“.

V dalším soudním řízení se tedy bude muset Městský soud věnovat celému předmětu obžaloby, jejíž části podle NSS opomenul.

Reakce na vývoj soudního procesu

Čínská medicína, dědictví starověké Číny, je jedním z vzácných příkladů lékařství, které přežilo v živé tradici několik tisíciletí. (tcm.cz)

Obránci Tradiční čínské medicíny v ČR uvádějí, že sice mají podporu části veřejnosti a stávajících terapeutů, ale „problémem je naivita a pasivita převážné části veřejnosti,“ říká Ing. Jiří Plicka, komisař Habeas Corpus, která je jednou z žalujících stran.

Plicka uvedl, že je třeba aby občanská společnost více dohlížela a reagovala na činnost zákonodárců neboť „zesnulý senátor Plaček, se vyjádřil dle dokumentace soudního spisu, že on přece není povinen cokoliv komukoliv vysvětlovat, a už vůbec ne nějakému občanskému sdružení, které má na něho nějaké podivné otázky“.

„Pan senátor totiž vůbec nepochopil, že on je tu pro lidi, a ne lidi pro něho,“ říká Plicka.

„Mám radost, že většina věcí v oblasti TČM, které jsem založil, na jejichž založení se podílel, či jejich založení inicioval stále funguje, a jsou lidi ochotní je nejen rozvíjet, ale i bránit, často na úkor svého soukromí a zdraví, což mě samozřejmě mrzí,“ říká Ing. Roman Benda, který působil 25 let jako hlavní manažer 1. Školy tradiční čínské medicíny v ČR.

Senátorka Dernerová, která je spoluautorkou zákona ani Komora tradiční čínské medicíny do doby vydání článku na žádost deníku The Epoch Times o komentář nereagovali.

Více podrobností o pozadí celého soudního sporu naleznete zde.


Poznámky:

[1] Žaloba v podání ze dne 13. 9. 2021 tvrdí, že Kancelář Senátu, která v řízení jedná, k tomu nemá zákonnou a věcnou kompetenci, neboť žádost o poskytnutí informací se týkala otázek, které nejsou vymezeny v § 146 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ani v § 5 zákona o sídle Parlamentu ČR, a Kancelář Senátu nemá kompetenci jednat v této věci za Senát a jednotlivé senátory. (zdroj)

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Nemít krávy, tak nemáme ani na výplaty, stěžovali si zemědělci na protestu v Hodoníně
Nemít krávy, tak nemáme ani na výplaty, stěžovali si zemědělci na protestu v Hodoníně

Podle něj evropská pravidla mohl nastavovat jen někdo bez reálné zkušenosti z výroby. „Vypadá to, jako by to vymýšleli lidí, kteří nikdy nebyli v poli a ti nám vyprávějí, co máme dělat,“ domnívá se Tomáš Krč.

Mercedes obrátil. Spalovací motory ukončovat nehodlá
Mercedes obrátil. Spalovací motory ukončovat nehodlá

Společnost Mercedes-Benz včera oznámila, že odsouvá dříve avizované ukončení výroby spalovacích motorů. Firma to uvedla ve své zprávě pro investory.

Geopolitická zbraň KS Číny v hodnotě jednoho bilionu dolarů selhává
Geopolitická zbraň KS Číny v hodnotě jednoho bilionu dolarů selhává

Čínská iniciativa Pás a stezka ztrácí na atraktivitě kvůli skrytým vojenským ambicím, korupci a nedostatečným hospodářským výsledkům.

Intersucho: Nasycení půdy je na většině míst ČR nad 90 %, menší je na jihu
Intersucho: Nasycení půdy je na většině míst ČR nad 90 %, menší je na jihu

Půda je v Česku podle portálu Intersucho nasycená, úroveň nasycení se na většině míst republiky pohybuje nad 90 procenty.

Naše herkulovské úkoly: Hledání moudrosti ve 12 úlohách
Naše herkulovské úkoly: Hledání moudrosti ve 12 úlohách

Herkules je jednou z nejoblíbenějších postav řecké mytologie. Jeho obrovská síla a odvaha inspirovala západní svět.