Příznivci meditační praxe Falun Gong po celém světě začínají oslavovat narozeniny zakladatele Falun Gongu, pana Li Hongzhiho, který byl celkem pětkrát nominován na Nobelovu cenu míru za jeho přínos společnosti. Metodu Falun Gong představil v den svých narozenin 13. května 1992 v čínském městě Čchang-čchunu.

Mezinárodní den Falun Dafa, který připadá právě na 13. května, se již tradičně vyznačuje bubenickými průvody, ukázkou cvičení, ale také mírovými protesty proti násilným represím v Číně, kde jsou příznivci Falun Gongu pronásledováni místní komunistickou stranou.

Letošní oslavy již začaly a budou dále probíhat v Evropě, Asii, Americe, ale i v Africe nebo Austrálii či na Novém Zélandu. Metoda Falun Gong obsahuje sadu pěti meditativních cvičení a nauky o rozvoji charakteru, které vyučují morální principy z buddhismu a taoismu – pravdivost, soucit a snášenlivost.

Velké oslavy a živé vysílání z oslav se připravuje na 13. května v New Yorku. Více zde…

Fotogalerie z oslav

U příležitosti oslav vystoupili někteří kanadští zákonodárci na podporu lidí, kteří se této praxi věnují a kteří jsou v Číně pronásledováni.

Kanadská poslankyně Judy Sgrová uvedla, že morální učení Falun Gongu, které je založeno na zásadách pravdivosti, soucitu a snášenlivosti, je „nadějí pro budoucnost“ a že „Kanaďané o něm chtějí slyšet více“.

V projevu k příznivcům Falun Gongu, kteří pořádali slavnost na prostranství před kanadským parlamentem, paní Sgrová řekla: „Kanada je tak silná díky vám všem, protože jste dnes tady. A učíte nás míru, pravdě, toleranci a respektu, který k sobě musíme i nadále chovat.“

Kanadský poslanec Michael Cooper, který dlouhodobě vystupuje proti čínskému komunistickému režimu, rovněž vyjádřil podporu následovníkům Falun Gongu a zároveň vyzval kanadskou vládu, aby použila Magnitského zákon proti představitelům Komunistické strany, kteří se podíleli na zločinech proti lidskosti.

„Falun Dafa je dobrý. Je to hnutí, které přineslo klid milionům praktikujících po celém světě. A přestože je to síla, která v lidstvu přináší to nejlepší, posledních 23 let jsme svědky systematické a neúprosné kampaně na vyhlazení Falun Gongu ze strany brutálního a zlého čínského komunistického režimu,“ řekl Cooper 10. května na Parliament Hill.

„A dovolte mi, abych jasně řekl, že já i všichni moji kolegové jsme solidární s vámi a se všemi praktikujícími Falun Gongu, kteří jsou v obležení čínského komunistického režimu, režimu, který se dopustil těžkých zločinů proti lidskosti.“ Více zde…

Fotogalerie z proslovů kanadských poslanců

Co je Falun Gong

Falun Gong se skládá ze čtyř cvičení vestoje a meditace vsedě. Současně také vyžaduje, aby se praktikující kultivovali i vnitřně a zaměřovali se na zlepšení svého charakteru. Kultivace znamená nepřetržitě se snažit žít podle principů pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. Kultivace sebe samého má být základním předpokladem pro to, aby se člověk mohl stát tím, kdo praktikuje Falun Gong

Většina lidí praktikujících Falun Gong zaznamenala zlepšení svého zdravotního stavu. Někdy jsou tato zlepšení nepatrná – jako zbavení se stresu, lepší spánek, “lehčí” a energičtější pocit a dobrá nálada. Mnoho z nich však zaznamenalo i výrazné zlepšení zdraví, včetně vyléčení život ohrožujících chorob. Více zde…

Zájem vědecké a lékařské komunity o léčebné účinky Falun Gongu začal v Číně, kde byl Falun Gong v roce 1992 poprvé představen veřejnosti, a to v době, kdy byla praxe na vrcholu popularity a nedlouho před vydáním celostátního zákazu a pronásledováním následovníků Falun Gongu Komunistickou stranou Číny v létě roku 1999.

Výsledky studie z roku 1998 byly udivující. 98 procent dotazovaných z různých částí Číny zaznamenalo „výrazné zlepšení zdraví“ poté, co se začali praxi věnovat. Přitom více než 90 procent z 31 tisíc respondentů hlásilo, že předtím trpěli nějakou formou nemoci. 70 procent z nich se dočkalo „úplného nebo téměř úplného“ uzdravení.

Jak však poznamenává doktorka Margaret Treyová, která shrnula svůj výzkum v knize The Mindful Practice of Falun Gong, k vyléčení dochází u těch, kteří si zušlechťují tělo i mysl celým srdcem, kdo se kultivaci charakteru věnují poctivě každý den a kteří si opravdu zlepšují svůj způsob uvažování. Teprve potom dochází k opravdovému a trvalému odstranění zdravotních problémů a také k duchovní transcendenci. Více zde…

Situace Falun Gongu v Číně

V Číně bylo v roce 1999, podle čínských vládních statistik, 70 – 100 milionů příznivců Falun Gongu. Tisíce lidí se ráno nebo večer scházely na náměstích, aby společně cvičily nebo studovaly přednášky zakladatele Falun Gongu.

Zlomový okamžik nastal 20. července 1999, když generální tajemník Komunistické strany Číny prosadil veřejný zákaz Falun Gongu a spustil celostátní politickou kampaň na vyhlazení všech následovníků a metody Falun Gong. Začalo veřejné pálení knih spojených s metodou Falun Gong na ulicích, zatýkání, tisíce případů úmrtí v důsledku represí a masivní očerňující kampaň ve státních médiích proti Falun Gongu. Represe trvají dodnes.

Falun Gong se stal ze dne na den nejpronásledovanější skupinou lidí v Číně. Lidé, kteří se drží učení této buddhovské školy, jsou čínským režimem pronásledováni a násilně „převychováváni“ ve vězeňském systému.

20. března 2019 byla na zasedání Senátu Parlamentu České republiky projednávána otázka „genocidy duchovního hnutí Falun Gong v Číně páchané čínským režimem“. Jednání v senátu podnítila petice podepsaná více než 37 000 občany České republiky. Několik senátorů navrhlo text rezoluce směřované k čínskému režimu a drtivá většina přítomných senátorů ji v hlasování podpořila.

Rezoluce Senátu vyjadřuje podporu duchovnímu hnutí Falun Gong, křesťanům, Ujgurům a Tibeťanům a znepokojení nad jejich pronásledováním čínským režimem. Rezoluce dále vyzývá vládu ČR, aby čínský režim vyzvala k zastavení pronásledování těchto lidí, propuštění vězňů svědomí, k dodržování a ratifikování mezinárodního paktu o lidských právech. Více zde…

Podobné slyšení a jednání proběhla také na půdě poslanecké sněmovny ČR. Řešení této otázky iniciovalo celkem pět českých parlamentních stran, které prosadily téma na jednání sněmovny. Dosud však nebylo zařazeno do programu. Více zde…

K ukončení represí Falun Gongu v Číně opakovaně vyzval Kongres USA, Evropský parlament, Australský i Kanadský parlament a představitelé dalších zemí.