Post Belum zve na prezentaci knihy Adama Hradilka Anabáze Petra Artona, která se uskuteční v sobotu 11. června v 18 hodin na knižním veletrhu Svět knihy v pražských Holešovicích. Knihu vydalo Post bellum v koedici s Ústavem pro studium totalitních režimů.

Publikace sleduje životní osudy židovského uprchlíka před nacismem, posléze i letce RAF a poválečného agenta čs. komunistické rozvědky ve Velké Británii, Petra Artona.

Jeho útěk se promítal do několika kontinentů a v dlouhém čase – linie pokračovala přes Varšavu, Vilnius, Moskvu, Vladivostok, Kobe, Šanghaj, Singapur a Kapské město.

V perexu Hradílkova díla se uvádí:

„Šestnáctiletý židovský chlapec Salomon Apfelbaum uprchl v roce 1938 se svou rodinou před nacisty nejprve z Teplic do Prahy. Po vzniku protektorátu útěk pokračoval přes Varšavu, Vilnius, Moskvu, Vladivostok, Kobe, Šanghaj, Singapur a Kapské město, až se po téměř čtyřech letech dostal v roce 1942 do Londýna.

Tím však jeho anabáze neskončila. Vstoupil do RAF, přijal nom de guerre Petr Arton, v různých koutech Velké Británie prodělal výcvik navigátora 311. čs. bombardovací perutě, plavil se lodí do Kanady, vlakem pak putoval na Floridu a odtud dál na Bahamy, kde výcvik dokončil.

Po návratu do Velké Británie létal na operační lety nad Biskajský záliv a Baltské moře, kde s ostatními členy posádky pronásledovali nacistické ponorky a další nepřátelské cíle.

Během pobytu na střední škole ve Vilniusu, kde přežíval při svém útěku před nacisty, byl Petr Aron oslněn komunistickou myšlenkou, vstoupil do komsomolu, aby později v RAF patřil do nepočetné komunistické buňky. Po válce se vrátil do Československa, kde se aktivně podílel na převzetí moci komunisty.

Jako agent komunistické rozvědky pak odjel zpět do Velké Británie. Zde byl po několika letech odhalen britskou kontrarozvědkou, v roce 1954 uvězněn a nakonec vyhoštěn do Izraele, jelikož v Československu mezitím popravili či odsoudili k mnohaletým trestům jeho nejbližší komunistické spolupracovníky, a jemu hrozilo podobné nebezpečí.

V Izraeli Petr Arton strávil zbytek života. Zemřel 6. října 2021, tři měsíce před stými narozeninami.“

Knihu tvoří převážně přepis rozhovorů, které autor pořídil v letech 2006–2015 jak v Izraeli, tak v České republice a které byly doplněny podrobným poznámkovým aparátem. Součástí knihy je též několik studií a sbírka dokumentů získaných během rozsáhlého výzkumu v archivních materiálech bývalých československých tajných služeb (civilních i vojenských) a z odtajněného spisu britské zpravodajské služby o Petru Artonovi.“

Mezinárodní knižní veletrh se uskuteční ve dnech 9. – 12. června na Výstavišti v Holešovicích. Kniha bude vystavena na stánku Ústavu pro studium totalitních režimů, kde budou k dostání také komiksové knihy, které jsou vydané Post Bellum. 

Plakát XXVII ročníku mezinárodního veletrhu Svět knihy Praha. (Svět knihy)

Itálie čestným hostem Světa knihy

Čestným hostem XXVII ročníku mezinárodního veletrhu Svět knihy Praha, který se uskuteční 9.- 12. června v Holešovicích, se stala Itálie. 

Program veletrhu byl připraven s podporou Italského velvyslanectví, Italského kulturního institutu, ICE, CAMIC – Italsko-české obchodní a průmyslové komory. Italská účast je pod záštitou Italského ministerstva zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce, v rámci kampaně „nation branding“ beIT.

Návštěvníci budou moci během veletrhu potkat nejen spisovatele známé díky překladům jejich děl do českého jazyka, ale také autory, které vydání jejich děl teprve čeká.