Sexuální výchova již v mateřské škole – to před několika lety rozdělilo společnost. Covid a nyní i válka na Ukrajině odsunuly toto téma na okraj pozornosti, ale to neznamená, že by bylo méně aktuální.

Během lockdownů si rodiče uvědomili, že některé věci, které se jejich děti učí, jsou nevhodné – včetně sexuální výuky a genderu u velmi malých dětí, uvedl Alex Newman v nedávném rozhovoru pro NTD Evening News v němž se dotýkal zejména oblasti školství v USA, ale podobné problémy se stále častěji objevují také v Evropě.

Podle něj totiž sexuální výchova ve školách zdaleka přesahuje biologické funkce a zdraví. „Mluvíme o indoktrinaci,“ řekl novinář, učitel a spoluautor knihy „Crimes of the Educators: How Utopians are Using Government Schools“ (Zločiny pedagogů: Jak utopisté využívají státní školy).

Ničení tradičních hodnot

Alex Newman v nedávném rozhovoru pro NTD Evening News.

Newman vysvětluje, že učební osnovy jsou navrženy tak, aby si děti osvojily určité postoje, hodnoty a přesvědčení o sexualitě a genderových otázkách, které jsou v rozporu s biologií a tradičními hodnotami.

Hlavním cílem takového učebního plánu je zničit nukleární rodinu. Toho se dosahuje podkopáváním tradiční morálky a hodnot spojených se sexem, dodal pedagog. Ve školách je tak sex znehodnocován a stává se z něj pouze záležitost potěšení – něco, co může dělat kdokoli a kdykoli, pokud s tím druhá osoba souhlasí, řekl Newman.

„To je nový morální absolutismus: pokud s tím někdo souhlasí, může se stát cokoli komukoli, včetně více partnerů,“ dodal autor.

Marxisté využívají sexuální výchovu k dosažení Newmanem zmíněných cílů přinejmenším od 10. let 20. století. Georg Lukács, maďarský marxista, který byl za krátkého trvání bolševické sovětské republiky v roce 1919 zástupcem komisaře pro školství a kulturu v Maďarsku pod vedením Bély Kuna, zavedl sexuální výchovu pro děti na základní škole.

Dal jasně najevo, že chce zlomit morální hodnoty těchto maďarských dětí, říká Newman. Toho mělo být dosaženo pomocí psychologického terorismu v podobě názorné sexuální výchovy.

„Ve dvacátých, třicátých a čtyřicátých letech minulého století jste nemohli hned začít učit děti, že mají mít více sexuálních partnerů, že se narodily ve špatném těle a mohou si zvolit nové pohlaví, pokud si znetvoří genitálie, nebo že mají experimentovat s homosexualitou. To by bylo naprosto zakázané,“ vysvětlil Newman v rozhovoru.

Indoktrinace probíhala pomalu. Podle něj je to vidět na učebních plánech, které se postupem času stávají stále radikálnějšími: „S každou další generací je obsah stále názornější a radikálnější. Hodnoty, které jsou prosazovány, jsou stále více v rozporu s tradičními, křesťanskými a prorodinnými hodnotami. Domnívám se, že za tím jsou opravdu velmi špatné úmysly,“ říká novinář.

Závěr: Posílení rodičovských práv

Podle novináře bylo vždy cílem levice nahradit nukleární rodinu „vládou“. To znamená, že stát by měl hrát v životě dětí největší roli a převzít roli rodičů, pokud jde o předávání hodnot, morálky a kultury.

Podle Newmana by dětem, rodinám a společnosti prospělo více, kdyby se o těchto otázkách nemluvilo ve školách, ale byly by v kompetenci rodičů. „Rodiče by měli být hlavními opatrovníky a učiteli svých dětí. […] Měli by hrát velmi aktivní roli ve vzdělávání svých dětí.“

Tato „uzurpace“ vlády v oblasti vzdělávání dětí byla „katastrofální chybou“. Podle pedagoga je to jeden z hlavních faktorů dnešních sociálních problémů, jako jsou nepokoje nebo rozpad rodin. Proto je třeba posílit rodičovská práva, „aby naše společnost mohla přežít a prosperovat“, uzavírá Newman.

Z původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila G. K.