Redakce Epoch Times

24. 6. 2022

Případ vyloučení předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové (Demokraté) ze „svatého přijímání“ arcibiskupem Cordileonem, kvůli jejímu dlouhodobému obhajování potratů, je symbolem toho, že si část společnosti chce znovu připomenout hodnotu života nenarozených dětí a morální zodpovědnost, kterou má za vznešenost partnerských vztahů, rodinné etiky a ochranu a podporu těhotných žen.

Nancy Pelosiová se prezentuje jako křesťanka a členka katolické církve, přesto dlouhodobě podporuje potratovou politiku a obhajuje věci jako je „právo na potrat“.

Jak je známo, jedno z desatera přikázání v křesťanství a judaismu hovoří o principu „nezabiješ“, který je v Bibli zmiňován jako zlo nebo hřích, který způsobí v životě člověka potíže a negativní důsledky. Zdá se, že Nancy Pelosiová si křesťanskou Bibli vysvětluje alternativními způsoby a rozchází se nejenom se svým arcibiskupem, ale i s papežem. Je potom možné, aby se zároveň označovala za „zbožnou katoličku“?

„Po četných pokusech promluvit si s předsedkyní Pelosiovou, abych jí pomohl pochopit, jak velkého zla se dopouští, jaký skandál způsobuje a jaké nebezpečí pro svou duši riskuje, jsem rozhodl, že nebude připuštěna ke svatému přijímání,“ vysvětlil arcibiskup Salvatore Joseph Cordileone své důvody v prohlášení umístěném na Twitteru, který je přílohou dopisu oznamujícího toto rozhodnutí. (zdroj / 20. května 2022)

Podle tradičních hodnot je život darem od Boha a člověk by si neměl brát právo na jeho svévolné ukončení. Žena, která dokonce neváhá zabít vlastní nenarozené dítě, by měla jednat vznešeněji, změnit své rozhodnutí a myslet na dítě více než na sebe. A muž má bezodkladně přijmout zodpovědnost za ženu i dítě, o obě se starat a chránit je, alespoň takto se o mateřství tradičně uvažovalo.

„Nemůže být extrémnějšího příkladu … kulturní zvrácenosti, než když jsou přímé útoky na lidský život zakotveny v národním právu, oslavovány společností a dokonce placeny vládou,“ napsal arcibiskup Cordileone o potratovém právu v úvodu dopisu, který byl zveřejněn na internetových stránkách diecéze. (zdroj)

„Jako sanfranciský arcibiskup jsem povinen starat se o všechny věřící křesťany, kteří jsou [mi] svěřeni do péče,“ pokračoval Cordileone. „Tato nejzávažnější povinnost se někdy může stát nepříjemnou, zvláště když katolíci ve veřejném životě výslovně podporují praktiky, které zahrnují přímé odnětí nevinného lidského života, což je právě potrat.“

Cordileone dále uvedl, že se s touto otázkou ve svém svědomí potýká „již mnoho let, zejména s ohledem na předsedkyni Sněmovny reprezentantů USA a členku naší arcidiecéze Nancy Pelosiovou“.

„V průběhu let jsem od velmi mnoha z vás obdržel dopisy, v nichž jste vyjadřovali znepokojení nad skandálem, který způsobují takoví katolíci ve veřejném životě, kteří podporují tak těžce zlé praktiky, jako je potrat,“ pokračuje arcibiskup. „Odpověděl jsem, že obrácení je vždy lepší než vyloučení, a než je možné přijmout jakékoli takové opatření, musí mu předcházet upřímné a usilovné úsilí o dialog a přesvědčování.“

Jak uvádí sám Cordileone, postoj předsedkyně Pelosiové se k potratům se v průběhu let nezměnil a „zejména v posledních několika měsících jen vyhrotil“.

Na začátku května 2022 se Pelosiová odvolávala na svou katolickou víru, když „ospravedlňovala potrat jako ´volbu´, přičemž se tentokrát postavila do přímé opozice vůči papeži Františkovi“, komentoval arcibiskup projev Pelosiové.

„Samotná myšlenka, že by ženám říkali, jakou velikost, načasování nebo cokoli jiného mají mít, ta osobní povaha je tak děsivá, a to říkám jako zbožná katolička,“ uvedla Pelosiová. „Říkají mi: Nancy Pelosiová si myslí, že ví o plození dětí víc než papež. Ano, to vím. Jste hloupí?“

Podle Cordilioneho „nastal okamžik“, kdy musí veřejně prohlásit, že Pelosiová již „nebude připuštěna ke svatému přijímání, dokud veřejně neodmítne svou podporu práva na potrat, a dokud se nevyzpovídá a nepřijme rozhřešení za svou spolupráci na tomto zlu ve svátosti pokání“.

Cordileone dodal, že z tohoto rozhodnutí „nemá žádnou radost“ a ocenil Pelosiovou za její „obhajobu péče o chudé a zranitelné“, která v něm dle jeho slov „vzbuzuje obdiv“.

Arcibiskup ještě dodal, že jeho jednání je „čistě pastorační, nikoli politické“.

V závěru dopisu Cordileone vyjádřil důležitost podporovat těhotné ženy, které by měly být v období těhotenství zahrnuty podporou svých partnerů, rodiny i státu, aby se v „nejzranitelnějším období svého života necítily osamělé a vystrašené“.

„Kéž nám Bůh udělí milost, abychom byli opravdovými obhájci důstojnosti lidského života v každé jeho fázi a stavu a abychom doprovázeli, podporovali a milovali ženy, které by jinak byly v nejzranitelnějším období svého života osamělé a vystrašené,“ napsal arcibiskup Cordilione.

V roce 2019 se podobný problém dostal na titulní stránky novin poté, co bylo tehdejšímu kandidátovi na prezidenta Joeu Bidenovi v katolickém kostele ve Florencii v Jižní Karolíně odepřeno svaté přijímání kvůli jeho podpoře potratů.

Otázka katolíků podporujících potraty ve veřejném životě je již dlouho bolestí hlavy katolických duchovních, kteří museli vyvažovat požadavky na zachování politické nezávislosti a zároveň dodržování pravidel katolické církve, která se otevřeně staví proti potratům.

„Od prvního století církev potvrzuje morální zlo každého uměle vyvolaného potratu. Toto učení se nezměnilo a zůstává neměnné,“ uvedl Vatikán ve sdělení tazatelům v roce 2009. „Přímý potrat, tj. potrat chtěný buď jako cíl, nebo jako prostředek, je v příkrém rozporu s morálním zákonem.“

„Potratové právo“ se v USA otřásá v základech

Cordileoneho prohlášení přichází v době, kdy Nejvyšší soud USA jedná o možném zrušení klíčového rozsudku v případu Roe v. Wade z roku 1973, které donutilo státy USA povolit provádění potratů v prvním trimestru.

Server Politico začátkem května 2022 zveřejnil údajný návrh rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, který naznačoval, že přelomový zákon o potratech Roe v. Wade bude zrušen.

Nejvyšší soud následně potvrdil pravost dokumentu, ale uvedl, že návrh nepředstavuje konečné rozhodnutí soudu „ani konečné stanovisko kteréhokoli člena“ v této věci. Předseda Nejvyššího soudu John Roberts nařídil vyšetřování úniku informací a osoby, která je tisku vyzradila. Více…

Smyslem zrušení soudního výroku Roe v. Wade je nechat potratové právo v rukou zákonodárců. Návrh stanoviska, jehož autorem je soudce Samuel Alito, „se domníváme, že rozsudky Roe a Casey musí být zrušeny“ a dodává, že „je na čase dbát ústavy a vrátit otázku potratů do rukou volených zástupců lidu“, tedy do rukou zákonodárců.

Vedení Demokratické strany USA včetně Pelosiové nyní usiluje o zakotvení takzvaného „práva na potrat“ do zákona; buduje na podpoře potratového práva novou volební kampaň.

„Pokud soud skutečně zruší rozsudek ve věci Roe, bude na volených představitelích našeho národa na všech úrovních vlády, aby chránili právo ženy na volbu,“ uvedl v prohlášení prezident Joe Biden (Demokraté).

„A na voličích bude, aby v listopadu zvolili úředníky podporující volbu. Na federální úrovni budeme potřebovat více senátorů podporujících volbu a většinu podporující volbu ve Sněmovně reprezentantů, aby byla přijata legislativa, která kodifikuje zákon Roe, o jehož přijetí a podepsání budu usilovat,“ říká Joe Biden.

Pelosiová reaguje

Rozhodnutí arcibiskupa Cordileoneho „je velmi nebezpečné“, řekla Pelosiová 24. května v pořadu „Morning Joe“ televize MSNBC.

Pelosiová v  projevu na Cordileoneho přímo zaútočila, když ho označila za „odpůrce práv LGBTQ“ a zpochybnila jeho rozhodnutí otázkou, proč nezakázal přijímání lidem, kteří podporují trest smrti.

„Zajímalo by mě, jak je to s trestem smrti, proti kterému jsem. Církev také, ale nepodniká žádné kroky proti lidem, kteří třeba nesdílejí její názor,“ řekla Pelosiová, avšak nevysvětlila, proč by mělo být nenarozené dítě dáváno naroveň těžkému zločinci odsouzenému k trestu smrti za své činy.

Pelosiová byla v pořadu dotázána na zákon o ochraně zdraví žen, který pomohla prosadit ve Sněmovně reprezentantů, než jej zablokovala většina senátorů.

Pelosiová tendy nepravdivě uvedla, že tento zákon nerozšiřuje přístup k potratům, a tvrdila, že by pouze „zakotvil rozsudek Roe v. Wade do zákona“.

„Myslím si, že je velmi urážlivé pro ženy, aby jejich možnost učinit vlastní rozhodnutí byla omezována politikou,“ řekla Pelosiová k postavení potratu mimo zákon. „Tohle by se nikdy nemělo zpolitizovat,“ dodala Pelosiová.

Rozdílné přístupy uvnitř katolické církve

Pelosiová údajně po Cordileoneho prohlášení přijala svaté přijímání v katolickém kostele Nejsvětější Trojice v Georgetownu.

Mluvčí Washingtonské arcidiecéze sdělil listu Washington Examiner, že arcibiskup Wilton Gregory Pelosiové přijímání nezakazuje.

„Jednání arcibiskupa Cordileoneho je jeho rozhodnutím, které učiní v sanfranciské arcidiecézi. Kardinál Gregory nedal pokyn kněžím Washingtonské římskokatolické arcidiecéze, aby komukoli přijímání odepřeli,“ uvedl mluvčí.

Ostatní biskupové, včetně biskupa Roberta Vasy z diecéze Santa Rosa, uvedli, že Cordileoneho rozhodnutí podporují.

„Všichni politici, kteří podporují potraty, by neměli přijímat svaté přijímání, dokud se nebudou kát, nenapraví pohoršení a nesmíří se s Kristem a církví,“ uvedl v prohlášení biskup Thomas Paprocki ze Springfieldu ve státě Illinois.

Katolický arcibiskup z Denveru a tři další náboženští představitelé v Coloradu napsali otevřený dopis, v němž vyzývají katolické zákonodárce, kteří žijí nebo se účastní bohoslužeb ve státě, aby nepřijímali svaté přijímání, pokud hlasovali pro zákon HB22-1279, který autoři dopisu označují za „jeden z nejextrémnějších potratových zákonů v zemi“ a zákon založený na „morálně zkrachovalé logice“.

Autory dopisu jsou Samuel J. Aquila, arcibiskup z Denveru, Jorge H. Rodriguez, pomocný biskup z Denveru, Stephen J. Berg, biskup z Puebla, a James R. Gulka, biskup z Colorado Springs.

Zákon se těšil silné podpoře coloradských představitelů Demokratické strany USA. Když byl přijat, prohlásila senátorka Julie Gonzalesová (Demokraté): „Nemohla bych být pyšnější… Důvěřujeme Coloraďanům, že mohou sami rozhodovat o svém veřejném zdraví,“ čímž myslela rozhodovat o potratu. (zdroj)

Zmiňovaný dopis představitelů církve kritizuje „morálně zkrachovalou logiku“, podle níž je v Coloradu legální ukončovat životy nenarozených dětí na základě toho, že oplodněné vajíčko, embryo nebo plod „nemají žádná nezávislá nebo odvozená práva“.

„Je nám hluboce smutno a trápí nás, že někteří katoličtí zákonodárci pro to hlasovali,“ uvádějí autoři dopisu. „S několika z těchto zákonodárců jsme se již snažili promluvit, ale bohužel jen velmi málo z nich přijalo pozvání k setkání.“

V dopise děkují coloradským zákonodárcům, kteří hlasovali proti návrhu zákona, které označují jako katolické zákonodárce, „kteří hlasovali pro ochranu nenarozených dětí a proti tomu, aby jim náš stát odňal Bohem dané právo na život“.

Zároveň autoři dopisu odsoudili hlasování pro tento zákon jako účast na „těžce hříšném činu, protože usnadňuje zabíjení nevinných nenarozených dětí“, a tvrdí, že „ti katoličtí politici, kteří tak učinili, se s velkou pravděpodobností postavili mimo společenství církve“.

Závěr, ke kterému autoři docházejí, je jednoznačný.

„Dokud nedojde k veřejnému pokání a svátostnému rozhřešení ve zpovědi, žádáme ty katolické zákonodárce, kteří žijí nebo se věnují náboženství v Coloradu a kteří hlasovali pro RHEA, aby se dobrovolně zdrželi přijímání svatého přijímání,“ uvádí text dopisu.

Biskup Robert McElroy ze San Diega naopak prohlásil, že biskupové by neměli zakazovat politikům, kteří podporují potraty, svaté přijímání, přestože katolické učení jasně říká, že potrat je morální zlo.

McElroy vs. Cordileone

McElroy a Cordileone se v roce 2021 stali tvářemi protichůdných názorů katolické církve na potraty. Cordileone tehdy prohlásil, že lidský život začíná početím a potrat „hluboce zraňuje ženu a ničí základy spravedlivé společnosti“, a dodal, že vyznavači katolické víry „musí být hlasem pro ty, kdo jsou bez hlasu a bezmocní“, a že „není nikdo bezbrannější než dítě v děloze“.

Vzhledem k tomu, že přijímání je určeno pouze pro pravé věřící neboli lidi, kteří následují učení, neměli by k němu smět přistupovat lidé, kteří podporují potraty, řekl Cordileone.

McElroy tento názor zpochybnil a řekl, že biskupové a další, kteří se snaží vyloučit z přijímání politiky podporující potraty, jako je prezident Joe Biden, se mýlí. Řekl, že přijímání je v takovém případě „zbraní pro politické cíle“, a podivil se nad tím, proč se biskupové zaměřují na otázky potratů a eutanazie a nezaměřují se na rasismus.

Papež si vybírá McElroye

Zdá se, že papež František sdílí McElroyův postoj, když v roce 2021 novinářům řekl, že nikdy nikomu neodmítl přijímání a že biskupové by měli problémy zvládat „jako pastýři“, aby nezaujali „politický postoj k politickému problému“.

„Co musí dělat pastýř?“ řekl tehdy papež. „Být pastorem, nechodit odsuzovat. Buďte pastýřem, protože jste pastýřem i pro exkomunikované.“

Poté, co arcibiskup Corileone odmítl Pelosiové dát svaté přijímání, dokud nenapraví své jednání, papež František vybral za kardinála právě biskupa Roberta McElroye ze San Diega, který prohlásil, že biskupové by neměli zakazovat politikům, kteří podporují potraty, přijímání, přestože katolické učení jasně říká, že potrat je morální zlo.

McElroy byl jedním z 21 jmenovaných kardinálů, ale jediným ze Spojených států. Povýšení se mu dostalo navzdory tomu, že arcibiskup Salvatore Cordileone – který Pelosiové odepřel přijímání – má vyšší hodnost a měl by tedy být jmenován kardinálem spíše než biskup McElroy.

McElroy v prohlášení uvedl, že byl „ohromen a hluboce překvapen“ jmenováním kardinálem, což znamená, že bude součástí orgánu, který vybírá nového papeže a je součástí poradního sboru papeže.

McElroy má být uveden do úřadu 27. srpna během slavnostního obřadu v Římě.

Cordileone McElroyovi poblahopřál a poznamenal, že předtím, než vedl diecézi v San Diegu, působil v San Franciscu.

HB22-1279 je příkladem přetrvávající podpory legálních potratů mezi některými státními zákonodárci a ilustrací předpovědí některých pozorovatelů v návaznosti na široce medializovaný únik informací, že zrušení rozsudku Roe v. Wade nebude znamenat zákaz potratů v celých Spojených státech, ale spíše vyústí v mozaiku kontrastních a protichůdných pravidel a předpisů v různých státech, z nichž některé budou příznivé pro legální potraty a některé nikoli.

Autoři dopisu se ohrazují proti tomu, co považují za cíl zákona HB22-1279: učinit z Colorada „bezpečné útočiště“, které by přitahovalo těhotné matky z jiných států v případě zrušení rozsudku Roe v. Wade.

Deník Epoch Times se obrátil na státního senátora Gonzalese s žádostí o komentář.

Pelosiová na žádost o komentář okamžitě nereagovala.

Katolická církev zakázala předsedkyni Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové (D-Calif.) přijímat svaté přijímání kvůli její podpoře potratů, které katolická církev důrazně odmítá.


Zdroje:

Theology, Politics, and Abortion (24. května 2022)

Colorado Bishops Call for Pro-Abortion Officials Not to Receive Communion (8. června 2022)

Archbishop Who Barred Pelosi From Communion Passed Over in Promotion (30. května 2022)

Pelosi Responds for the First Time Since Being Banned From Communion (24. května 2022)

Pelosi Barred by Catholic Church From Receiving Communion Over Abortion Advocacy (24. května 2022)

Související články

Přečtěte si také

ČR by podle migračního paktu přispívala půlmiliardou Kč ročně, řekl Rakušan
ČR by podle migračního paktu přispívala půlmiliardou Kč ročně, řekl Rakušan

Česká republika by podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) přispívala na základě migračního paktu částkou zhruba 480 milionů korun ročně.

Díky vyzbrojování Ukrajiny se z opraváře tanků ze SSSR stal miliardář
Díky vyzbrojování Ukrajiny se z opraváře tanků ze SSSR stal miliardář

Otec Michala Strnada s opravami bojových vozidel začal v 90. letech. Nyní jeho syn díky válce na Ukrajině vydělává obrovské peníze a stará továrna na okraji moravského Šternberku je součástí komplexu, který produkuje těžkou techniku v situaci, kdy je v Evropě nejsilnější poptávka po zbraních od konce studené války.

Cizinci ze sedmi zemí nebudou v ČR potřebovat povolení k práci dle nového návrhu vládního nařízení
Cizinci ze sedmi zemí nebudou v ČR potřebovat povolení k práci dle nového návrhu vládního nařízení

Cizinci z Austrálie, Japonska, Kanady, Jižní Koreje, Nového Zélandu, Británie a USA nejspíš nebudou potřebovat od července v Česku pracovní povolení či zaměstnanecké karty.

Jihočínská provincie Kuang-tung se po silném dešti připravuje na stoleté povodně
Jihočínská provincie Kuang-tung se po silném dešti připravuje na stoleté povodně

Silný vytrvalý déšť v jihočínské provincii Kuang-tung by mohl způsobit vylití velkých řek, umělých vodních toků a nádrží z břehů a rozsáhlé záplavy, které mohou ohrozit až 127 milionů lidí v regionu.

Zákon o miliardové vojenské pomoci Tchaj-wanu prošel Sněmovnou reprezentantů USA
Zákon o miliardové vojenské pomoci Tchaj-wanu prošel Sněmovnou reprezentantů USA

Americká Sněmovna reprezentantů dnes většinou 385 ku 34 hlasům přijala návrh zákona, který vyčleňuje téměř osm miliard dolarů (190 miliard korun) ve vojenské pomoci pro Tchaj-wan a další americké spojence v jihovýchodní Asii.