Během intenzivní kontrolní akce „ROAD 8 2022“ na odpočívce Siřejovice celníci zkontrolovali 293 dopravních prostředků, vybrali přes čtyřicet dva tisíc na neuhrazených pokutách od cizinců, zajistili nezdaněné tabákové výrobky, uložili pokuty ve výši téměř třicet tisíc za nezaplacené elektronické dálniční známky a odhalili čtyři nelegální migranty.

Tento výsledek akce uvádí celní zpráva z kontrolního stanoviště na 43, 8 km dálnice D8.

Čeští celníci s kolegy ze dvou krajů a s německými kolegy pátrali společně po zboží uniklém celnímu dohledu a omamných a psychotropních látkách. Pro rychlejší a efektivnější kontrolu využili nejmodernější technické vybavení celní správy – velkokapacitní mobilní rentgen, mobilní zavazadlový rentgen, mobilní laboratoř, speciální vozidlo pro detekci omamných a psychotropních látek.

Nákladový prostor skutečně ukrýval osoby cizí státní příslušnosti. (Celní správa ČR)

Během tří červnových dnů ve dvanáctihodinových směnách zkontrolovali řidiče vozů nejčastěji se značkou české, rumunské, bulharské a maďarské imatrikulace.

Na místě odhalili přes 50 podezření z porušení právních předpisů a 700 litrů nezdaněných minerálních olejů. Dále nezdaněné cigarety, tabák, lihoviny.

Ve všech případech bylo zboží, ze kterého nebyla odvedena spotřební daň zajištěno a vyměřena daň více jak 20 000 Kč,“ upřesňuje celní zpráva.

„Při kontrole nákladního automobilu bulharské imatrikulace převážejícího slunečnicová semínka (za pomoci velkokapacitního rentgenu) byl řidič vyzván k opuštění vozidla. Současně uvedl, že se ve vozidle ani v návěsu nevyskytují žádní lidé. Po této informaci bylo vozidlo prověřeno RTG technikou. Překvapením pro celníky byly čtyři siluety na scanu obrazovky. Nákladový prostor skutečně ukrýval osoby cizí státní příslušnosti (afghánské), které byly následně předány cizinecké policii k dalšímu šetření.“

Kontrolní akce na D 8 tak přinesla řadu pozitivních výsledků.