Výzkumníci z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zjistili, že ve většině vzorků moči odebraných dětem a dospělým ve Spojených státech se nachází široce používaná chemická látka herbicid, která je spojována s rakovinou.

Zdravotnická agentura minulý měsíc zveřejnila výsledky svého Národního průzkumu zdraví a výživy (NHANES), které ukázaly, že více než 80 % vzorků moči testovaných CDC obsahovalo glyfosát.

Glyfosát je široce používaný herbicid, který je mimo jiné účinnou složkou oblíbené značky Roundup, neboť je velmi účinný při hubení invazivních a škodlivých plevelů.

NHANES, který byl zahájen počátkem 60. let 20. století, je program studií, jejichž cílem je hodnotit zdravotní stav a výživu dospělých a dětí v celé zemi.

Průzkum zjistil přítomnost glyfosátu v 1 885 z celkem 2 310 vzorků moči odebraných v letech 2013 a 2014 osobám starším 6 let. Téměř třetina vzorků pocházela od dětí ve věku od 6 do 18 let.

Podle výzkumníků CDC je jídlo hlavní cestou vystavení glyfosátu u dětí ve věku 18 let a méně. Vzhledem k tomu, že se tento herbicid používá jako předsklizňové vysoušedlo neboli desikant – chemická látka aplikovaná na plodiny za účelem jejich rychlejšího vysušení před sklizní – je vysoce pravděpodobné, že se pesticid dostane do potravin.

Od doby, kdy byl glyfosát poprvé zaregistrován, Agentura Spojených států pro ochranu životního prostředí (EPA) průběžně přezkoumává a přehodnocuje jeho bezpečnost a použití a naposledy vydala prozatímní rozhodnutí o přezkoumání registrace v lednu 2020.

„Není pravděpodobné, že by byl karcinogenem pro člověka“

Podle EPA „agentura nadále shledává, že při používání glyfosátu v souladu s jeho současným označením neexistují žádná rizika ohrožující lidské zdraví“.

„EPA rovněž zjistila, že není pravděpodobné, že by byl glyfosát karcinogenem pro člověka.“

Nadále však probíhá intenzivní diskuse o tom, zda je glyfosát skutečně karcinogenní, či nikoli.

V roce 2015 Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny – odnož Světové zdravotnické organizace – klasifikovala glyfosát jako „pravděpodobně karcinogenní pro člověka“ poté, co sedmnáctičlenný panel vědců přezkoumal téměř 1 000 recenzovaných, publikovaných studií o potenciální karcinogenitě této chemické látky spolu s dalšími.

Nedávno, v dubnu 2019, vydala americká Agentura pro toxické látky a registr nemocí analýzu (pdf) týkající se studií, které spojují glyfosát s nehodgkinským lymfomem, typem rakoviny, která se vyvíjí v lymfatickém systému, a doporučila monitorovat vystavení dětí glyfosátu.

Další odborníci varovali, že používání této chemické látky v zemědělství ve Spojených státech a na celém světě vyvolalo nárůst výskytu autismu, cukrovky, rakoviny, alergií a dalších chronických onemocnění.

Organizace Environmental Working Group (EWG) ve svém pondělním prohlášení uvedla, že podle analýzy CDC bylo u 87 % z 650 testovaných dětí zjištěno jisté množství glyfosátu.

Množící se žaloby

Glyfosát byl poprvé použit v herbicidu Roundup vyvinutém společností Monsanto v roce 1974 a prodávaném až do roku 2018, kdy německá společnost Bayer A.G. koupila Monsanto za 63 miliard dolarů.

Společnost Bayer však čelí desítkám tisíc žalob lidí – převážně těch, kteří pracují v zemědělství, údržbě a při úpravě krajiny, kde jsou pravděpodobně této chemické látce vystaveni podstatně více –, kteří tvrdí, že jim Roundup a další herbicidy na bázi glyfosátu způsobily rakovinu.

Mezi žalobami na rakovinu převažuje nehodgkinský lymfom, což je stejná forma rakoviny, na kterou upozorňuje analýza americké Agentury pro toxické látky a registr nemocí z roku 2019.

Žalobci tvrdí, že firma dostatečně nevarovala veřejnost před zdravotními riziky spojenými s glyfosátem a přípravkem Roundup.

Společnost Bayer tvrdí, že výrobek je bezpečný, ale v loňském roce oznámila, že do roku 2023 nahradí glyfosát ze všech produktů na trávníky a zahrady prodávaných ve Spojených státech.

„Pro společnost, naše vlastníky i zákazníky je důležité, abychom se posunuli dál a nechali nejistotu a nejasnosti spojené se soudními spory ohledně glyfosátu za sebou,“ uvedl tehdy v prohlášení generální ředitel společnosti Bayer Werner Baumann.

Minulý měsíc Nejvyšší soud USA zamítl žádost firmy Bayer A.G. o přezkoumání milionové žaloby podané mužem z Kalifornie, který tvrdí, že mu více než 20 let používání přípravku Roundup způsobilo rakovinu.

Tento krok otevírá cestu k tisícům dalších žalob proti společnosti.

Přeloženo z původního článku newyorské redakce. Článek byl redakčně zkrácen. (jas)