ČR: Konečnou podobu vodního díla Skalička projednala vláda Petra Fialy na jednání ve čtvrtek 14. července 2022. Ochránit Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov a další moravská města na řece Bečvě před více než stoletou vodou má pomoci nové vodní dílo Skalička.

Michal Berg ze strany Zelených považuje za úspěch, že se podařilo vyjednat: „Přehrada Skalička na Bečvě nebude!“ Po dlouholetém boji místních občanů, ochránců přírody i odborníků se dosáhlo toho, že namísto šestnáctimetrové přehradní hráze a zatopené krajiny, která by zničila unikání štěrkonosné koryto řeky, se pro ochranu před povodněmi postaví boční suchý poldr.

Po dlouhém tlaku odborné veřejnosti se ministerstva životního prostředí a zemědělství rozhodla pro suchou nádrž.

„Ukázalo se tak, že má smysl se ozvat, když hrozí destrukce cenné přírodní lokality,“ dodává Berg.

Povodí řeky Bečvy na Přerovsku v budoucnu tedy ochrání suchý boční poldr Skalička, tedy rozlivové území, na které se přivede voda pouze v případě povodně. Této variantě dalo přednost Ministerstvo životního prostředí.

„Ministerstva měla k dispozici výsledky podrobné multikriteriální analýzy a hydrogeologické studie, které prostřednictvím Ministerstva zemědělství nechal zpracovat investor vodního díla Skalička – Povodí Moravy. Zpracování analýzy v obdobném rozsahu a podrobnosti nemá v České republice v oblasti vodního hospodářství obdoby,“ uvádí zpráva ministerstva zemědělství.

Odborníci hodnotili 5 variant vodního díla.

Na základě preferencí Ministerstva životního prostředí a v souladu s Programovým prohlášením vlády však byla nalezena shoda nad druhým nejlépe hodnoceným řešením – tedy na bočním suchém poldru s nápustí, která umožní regulaci napouštění poldru v závislosti na průtocích v řece Bečvě.

Zvolili variantu výstavby boční suché nádrže s manipulovatelným objektem, které odborníci vyhodnotili jako nejvhodnější řešení z hlediska povodňové ochrany, veřejného zájmu na ochraně přírody a ochraně vod, z hlediska minimalizace hydrogeologických rizik a také z hlediska ochrany minerálních pramenů v nedalekých lázních Teplice nad Bečvou.

Zároveň kabinet schválil i související mimořádnou aktualizaci Politiky územního rozvoje České republiky, aby byla navazující územně plánovací dokumentace v souladu se zvolenou variantou budovaného vodního díla.

„Výstavba vodního díla Skalička je ve veřejném zájmu. Představuje klíčový prvek v povodí Bečvy, který umožní zásadní ochranu téměř 100 000 obyvatel, sídel i majetku a zamezí při povodni škodám v tomto území,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Bečva patří mezi často rozvodňované toky, katastrofální následky měla například povodeň v roce 1997 a vážné škody způsobila i povodeň v roce 2010. Současnou úroveň ochrany před zhruba padesátiletou vodou má navýšit právě výstavba vodního díla Skalička u Teplic nad Bečvou, které by mělo tuto ochranu zvýšit až na více než stoletou vodu.

S použitím zpráv z ministerstev a Zelených.