TÉMA: Diskuse o protiepidemických opatřeních

Matematik a zakládající člen Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS) RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. nedávno hodnotil datové výstupy Velké Británie (zdroj) týkající se očkování a úmrtí v tamní populaci.

Podle Fürsta data a jejich analýza ukazují, že není možné dokázat a fakticky doložit účinnost vakcín proti onemocnění covid-19. Studie, které mohly účinnost ukázat, se neudělaly a nyní je už na ně pozdě, protože očkování již proběhlo a tento proces se nedá vrátit zpátky a začít bádat znova.

Data ukazují, že „o skutečné účinnosti mRNA vakcín proti jakémukoliv endpointu od nástupu varianty delta nevíme vůbec nic v žádné věkové kohortě“, píše Fürst. „Účinnost může být kladná, záporná nebo nulová.“

V takovém stavu není možné vydávat nějaká tvrzení o účinnosti vakcín. Můžeme pouze předpokládat nebo doufat, ale nemůžeme to podložit žádnými daty. Tedy to není evidence-based oblast založená na důkazech.

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. přednáší o statistických údajích shromažďovaných o covidu-19 v rámci konference Covidcon, kterou zaznamenal Nadační fond Svědomí národa. (Screenshot ze záznamu)

„Bez informace o účinnosti nelze provést žádnou cost-benefit analýzu, a to ani v případě, že bychom znali prevalenci a závažnost nežádoucích účinků,” píše Fürst.

„Bez prospektivní randomizované studie se nedozvíme nic. A ta už teď u nás nejde udělat, protože už jsou všichni očkovaní,“ napsal Fürst v e-mailové komunikaci s deníkem The Epoch Times.

Analýzu britských dat, kterou si můžete prostudovat zde, uzavírá doktor Fürst slovy: „I po dvou a půl letech od začátku epidemie stále platí, že dat máme hodně, ale porozumění málo.“

Lidé, kteří propagují očkování jako bezpečné a efektivní, by podle Fürsta měli přijmout fakt, že taková tvrzení nemají čím dokázat.