Historie želivského kostela i kláštera byla dramatická, protože když vyhořel, po požáru byl povolán architekt Jan Blažej Santini-Aichel, aby obnovil chrám. Jeho stopy se tu výrazně projevují v klenbách a výzdobě. Vytvářel a dotvářel prostory s vynikající akustikou a mimořádnou světelnou charakteristikou. Koruna nad hlavním oltářem bude vždy prosvětlená paprskem slunce z vitráže právě v den svátky panny Marie, 12. září.

Stoupáme po Santiniho schodišti, které se stáčí jako šnek, aniž by mělo opěrný sloup – naši předkové uměli takové věci, zejména český stavitel italského původu Jan Blažej Santini. Pan varhaník nás vede v šeru při svíčkách na výjimečnou prohlídku zdejších varhan, v kostele Narození Panny Marie. Je úplněk a v Želivě je mariánská pouť. Tento večer se odehrávají neobvyklé věci.

Výprava je překvapivě početná, nechybějí rodiny s dětmi, které projevují velký zájem o královský nástroj. Zdejší varhany byly objednány r. 2017 jako replika původního barokního nástroje z roku 1719. Petr Žák, učitel z Lidové školy umění v Pelhřimově, je varhaníkem, který ovládá nástroj, a ukazuje návštěvníkům i některé jednotlivé píšťaly, která vyjmul z útrob rozložitého tělesa. Podle jeho slov jsou vyrobeny ze smrkového dřeva a spojeny slitinou olova a cínu.

Ten, kdo ovládá varhanní orgán, umí hrát všemi čtyřmi končetinami, oběma rukama i nohama, ukazuje názorně varhaník. Ukáže nám jeden z nejvyšších tónů, který každý nedokáže uslyšet, jak vysokou frekvenci má – a pak zahraje i spodní tón varhan, který hluboce vibruje – ten už uslyší každý z nás. Přehluší dokonce i zvuky nedalekých pouťových atrakcí.

Ukázka části Bachova Preludia.

Děti se ptají, jak dlouho je třeba se učit, než ovládne hru na varhany – učitel spočítal, že na ně hraje už přes třicet let. Rodiče se ptají, zda pomůže nejprve hra na klavír, než se děcko pustí do výuky na varhany. Ano, je to dobrá příprava.

Po seznámení s píšťalami, táhly, notami a dmýcháním vzduchu učitel hudby usedne za královský nástroj a zahraje tříminutovou ukázku Bachova preludia. Návštěvníci mohou sledovat, jak hraje všemi končetinami a pod prsty rukou se z nástroje řine nesmrtelná melodie. Vyřezávaní andělé na kúru také pozorně naslouchají.

V blízké době mohou návštěvníci Želiva zhlédnout derniéru Santiniho zázraku, tj. 17. září, hrané prohlídky, jež je vhodná pro všechny věkové kategorie, neboť její hlavní myšlenkou je přiblížit historii tak, aby se každý bavil.

Mezitím je na 24. září připravena dětská prohlídka Putování se Santinim, na níž se malí i velcí návštěvníci dozví mnoho důležitého o Santiniho stavitelství. Pomocí interaktivní úkolů a sbírání mincí možná pomohou mistrovi dokončit jeho dílo.

A poté je připraven varhanní koncert 25. září se zpěvačkou Janou Vondrů a varhaníkem a sboristou Františkem Fialou.

Večerní prohlídky varhan v chrámu Narození Panny Marie se konaly mimořádně a jednorázově.