Enrico Trigoso

20. 9. 2022

Několik balzamovačů a provozovatelů pohřebních služeb po celých USA informovalo, že nalézají u mrtvol mnoho „nevídaných“ krevních sraženin, které jsou nezvykle dlouhé, gumovité a navíc podle testů postrádají klíčové prvky krve. Zatím není známo, zda je příčinou tohoto nového fenoménu onemocnění covid-19, vakcíny proti němu, anebo něco úplně jiného.

Několik balzamovačů z různých států USA potvrdilo deníku The Epoch Times, že tyto podivné sraženiny pozorují od roku 2020 nebo 2021. Epoch Times obdržel videa a fotografie anomálních sraženin, ale nemohl je zveřejnit kvůli extrémním záběrům (velkému množství krve přítomného na videozáznamu).

Poznámka redakce: Balzamovač je profese, se kterou se v Česku, na rozdíl od Spojených států a dalších zemí, prakticky nesetkáte. Jde o koncesované odborníky, kteří připravují tělo zesnulého na pohřeb, ovšem kromě kosmetických úprav provádějí také konzervaci těla za účelem jeho zachování do pohřbu. Mrtvé tělo přepravované do jiné země musí být podle mezinárodních předpisů vždy balzamované.

Český zákon rozlišuje mezi konzervací těla a balzamováním. V procesu konzervace se z těla vypouští krevní tekutina a nahrazuje se chemickým roztokem, který zpomalí rozklad těla. Taková mrtvola vydrží neporušená až několik týdnů. Proces balzamování je ještě náročnější a zahrnuje také chemické ošetření orgánů a kůže, přičemž tělo zůstává neporušeno i několik let. V tomto článku se pojmem „balzámování“ může myslet jak konzervace těla, tak balzámování.

Mike Adams, který v Texasu provozuje laboratoř akreditovanou podle ISO-17025, v srpnu provedl analýzu dodaných krevních sraženin a zjistil, že v nich chybí železo, draslík, hořčík a zinek.

Adamsova laboratoř používá hmotnostní spektrometrii s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS), hmotnostní spektrometr s trojitým kvadrupólem a kapalinovou chromatografii s hmotnostní spektrometrií. Obvykle takto testuje potraviny na přítomnost kovů, pesticidů a glyfosátu.

„Testovali jsme jednu ze sraženin od balzamovače Richarda Hirschmana, a to pomocí ICP-MS. Vedle sebe jsme také testovali živou lidskou krev z neočkované osoby,“ řekl Adams deníku The Epoch Times.

Zjistil, že sraženina postrádá klíčové prvky přítomné ve zdravé lidské krvi, jako je železo, draslík a hořčík, což naznačuje, že je tvořeny něčím jiným než krví.

Adams spojuje analytické síly s dalšími lékaři a plánuje investovat z vlastní kapsy do vybavení, aby důkladněji určil složení krevních sraženin a pravděpodobnou příčinu. Provazovité útvary krevních sraženin se liší velikostí, ale nejdelší mohou být dlouhé jako lidská noha a nejtlustší mohou být silné jako malíček.

Drastický nárůst počtu sraženin

Richard Hirschman, licencovaný ředitel pohřební služby a balzamovač z Alabamy, pracuje v pohřebnictví od tragédie z 11. září 2001. „Před rokem 2020, 2021 jsme zaznamenávali krevní sraženiny pravděpodobně někde mezi 5 až 10 procenty těl, která jsme balzamovali,“ svěřil se Hirschman deníku The Epoch Times.

Podle jeho slov se sraženiny nyní objevují u 50 až 70 procent těl, s nimiž pracuje. „Abych balzamoval tělo bez sraženin, tak jako kdysi, před všemi těmi věcmi… to je vzácné,“ říká a doplňuje: „Výjimkou je konzervovat tělo bez sraženin.“

Analýza sraženin

Následující graf ukazuje rozdíly mezi krví neočkovaných a sraženinou testovanou pomocí ICP-MS podle Adamsovy laboratorní analýzy.


Prvek
Krev  (neočkovaní)Sraženina
Mg (hořčík)35 ppm1.7 ppm
K (draslík)1,893 ppm12.5 ppm
Fe (železo)462 ppm20.6 ppm
Cu (měď)1 ppm0.3 ppm
Zn (zinek)7.9 ppm2.4 ppm
Al (hliník)1.3 ppm1.6 ppm
Na (sodík)1,050 ppm1,500 ppm
C (uhlík)137,288 ppb152,845 ppb
Ca (vápník)74 ppm23.8 ppm
Sn (cín)163 ppb943 ppb
Cl (chlór)930,000 ppb290,000 ppb
P (fosfor)1,130 ppm4,900 ppm

„Všimněte si, že ve sraženině chybí klíčové markery prvků lidské krve, jako je železo (to je na úrovni 4,4 procenta krve). Podobně je tomu s hořčíkem, draslíkem a zinkem. To jsou jasné markery lidské krve. Živá lidská krev bude mít vždy vysoký obsah železa, jinak by byl člověk mrtvý. Tyto sraženiny nemají téměř žádné železo, ani hořčík atd.“, vysvětlil Adams pro The Epoch Times.

Wade Hamilton, kardiolog, kterému nejsou krevní sraženiny cizí, k tomu uvedl: „Skutečnost, že hořčík, draslík a železo jsou ve vzorcích velmi nízké, by mohla naznačovat, že se nejedná o obvyklé posmrtné sraženiny, že ve skutečnosti v těchto cévách neproudila krev. Tyto struktury vyvolávají, byť zcela nezodpovídají některé zajímavé otázky.“

„Kombinace nízké hladiny elektrolytů a nových, velmi silných provazcovitých struktur naznačuje, že tyto oblasti, kde jsou v cévách vidět provazcovité struktury, nebyly prokrveny. Podle zkušených balzamovačů, kteří se snaží získat přístup k celé cévní soustavě z jednoho bodu, což se jim kvůli neobvyklým ,sraženinám’ nepodařilo, se nejedná o ,normální’ posmrtné nálezy,“ dodal kardiolog.

„Nejde o normální posmrtné sraženiny, ale spíše o dlouhé drobné provázky, které mohly být etiologickým důvodem úmrtí a bránily prokrvení těchto oblastí. Jiní dokázali, že spike protein se může a také se rozkládá a vytváří jinou konfiguraci, což přispívá k těsným provazcovitým strukturám s podélným zkroucením a příčnou vazbou (cross-binding), vše viditelné mikroskopem, přičemž každá z nich měří v průměru angstromy – k vytvoření jednoho palce je zapotřebí 254 milionů angstromů – typická kapilára má asi 5 mikrometrů, takže k ucpání cévy je zapotřebí mnoho provázků,“ popisuje doktor Hamilton.

Výskyt velkých sraženin způsobil, že celý proces balzamování a konzervace těla je nyní daleko obtížnější. Někteří balzamovači kvůli tomu musí krev vypouštět přes vícero bodů namísto jednoho místa jako předtím.

Dříve nevídané

„Za dvacet let balzamování jsem tyto bílé vláknité struktury v krvi nikdy neviděl, stejně jako ostatní v mém oboru. V posledním roce jsem tyto podivné sraženiny viděl u mnoha různých osob a zdá se, že nezáleží na tom, na co zemřely, často mají v krvi podobné látky. To mě velmi znepokojuje, protože pokud je v krvi něco špatně, nabízí se otázka: způsobuje něco předčasnou smrt lidí?“ vysvětluje Hirschman důvod, proč začal v této věci konat a poslal vzorky do laboratoře.

„V létě [2021] úmrtí na covid klesala, ale počet těchto sraženin se zvyšoval. Mám podezření, že příčinou těchto podivných sraženin může být vakcína. Uvědomuji si, že nejsem lékař ani vědec, ale vím, jak vypadá krev, a velmi dobře znám proces balzamování, kterému se věnuji už dvě desetiletí. Nevím stoprocentně, co tyto sraženiny způsobuje, ale ze své zkušenosti a na základě rozhovoru s několika dalšími balzamovači a pohřebními službami vím, že nikdo z nás se s tímto podivným srážením krve dříve nesetkal.“

Tkáňovité krevní sraženiny. (screenshot Epoch Video / poskytl Richard Hirschman)

Hirschman poslal sraženiny několika patologům, ale tvrdí, že vzorky ignorovali, pravděpodobně ze strachu z pomsty. On sám se nebojí, že by mohl přijít o práci, protože je balzamovačem z povolání a není zaměstnán v pohřebním ústavu, ale zároveň je opatrný, aby neprozradil, kde přesně pracuje.

S krví pracuje denně a tvrdí, že krev většiny těl, která viděl v posledních dvou letech, se změnila. „Ta krev je jiná. Něco způsobuje, že se krev mění. A smyslem toho, že to zveřejňuji, je říct: podívejte, něco je špatně. Pojďme zjistit, co to je, abychom možná našli způsob, jak pomoci tuto věc analyzovat a zachránit lidem život.“

„Nejsou to ani mrtví na covid. Umírají na náhlé infarkty, mrtvice, rakovinu. Zdá se, že v dnešní době už nezáleží na tom, na co ti lidé umírají, hodně z nich má v krvi stejné anomálie,“ líčí balzamovač a dodává: „Pokud to není vakcína, fajn! Co to je? Pojďme na to přijít, protože něco to způsobuje a nemůže to být zdravé.“

Záznamy

Hirschman nemůže vždy mluvit s rodinami, ale důkladně se snaží ověřovat, zda těla lidí se sraženinami byla očkována. Pohřební ústav někdy ví, jestli byl zesnulý očkován proti covidu-19, a sdělí mu to, i když někdy se také může stát, že se člověk nechal očkovat a rodině to neřekl.

„Měl jsem 49letého člověka, byl naprosto zdravý, chystal se do práce, zkolaboval mrtvý. Vzápětí ho konzervuju a hádejte, co z něj vytahuji? To samé. Ty stejné věci! Byl naprosto v pořádku, naprosto zdravý. Všechny to šokovalo. Zjistil jsem, že ano, nejenže byl očkovaný, ale měl i posilovací dávku,“ vzpomíná Hirschman.

Uvedl také, že „stejné věci“ našel u muže, který dostal mrtvici ve spánku a který zemřel na rakovinu. „Mluvil jsem s balzamovačkou v Louisianě a ta říkala totéž,“ vypráví Hirschman. „Někdy nejsou obrovské, existují jiné formy anomálií, některé byly malé, někdy jsou to malé skvrnky, jako kousky písku nebo kávové sedliny.“

Hirschman anotoval detaily těl, která balzamoval v posledních několika letech:

2018 celkem těl: 410

1. čtvrtletí: 90

2. čtvrtletí 77

3. čtvrtletí 110

4. čtvrtletí 133

2019 celkem těl: 439

1. čtvrtletí 95

2. čtvrtletí 76

3. čtvrtletí 101

4. čtvrtletí 167

2020 celkem těl: 572

1. čtvrtletí 130

2. čtvrtletí 60

3. čtvrtletí 166

4. čtvrtletí 216

2021 celkem těl: 632

1. čtvrtletí 198

2. čtvrtletí 91

3. čtvrtletí 164

4. čtvrtletí 179 (listopad 9/19 sraženin; prosinec 19/40 sraženin)

Dosud za 2022 celkem těl: 364

1. čtvrtletí 146 (38 bez sraženin, 67 velkých sraženin, 20 potvrzených očkovaných)

2. čtvrtletí 90 (11 bez sraženin, 38 velkých sraženin, 21 potvrzených očkovaných)

3. čtvrtletí 128 (19 bez sraženin, 51 velkých sraženin, 15 potvrzených očkovaných)

Ostatní balzamovači

Wallace Hooker je odborný balzamovač, který přednáší na národní i mezinárodní úrovni. Je významně přítomen na sociálních sítích, zejména na některých soukromých balzamovacích webových stránkách.

Hooker ročně prohlédne asi 300 těl a viděl řadu sraženin stejného druhu jako Hirschman. Deníku The Epoch Times řekl, že „lidé tyto [sraženiny] vidí, není to jen Richard a já a Anna [Fosterová],“ svěřuje se a dodává: „Téměř každý týden mi lidé posílají fotografie toho, co vidí.“

Poté, co uvedl, že má podezření, že by sraženiny mohly mít něco společného s proticovidovými vakcínami, byl některými lidmi odmítnut s tím, že není kvalifikovaným lékařem, který by se mohl k příčině vyjádřit.

Hooker žije v konzervativní venkovské oblasti a podle jeho pozorování se tam nechalo očkovat méně lidí než ve velkých městech. „Nejméně 25 procent z toho, co jsem balzamoval, vykazovalo značné množství sraženin,“ tvrdí Hooker.

Poznamenal také, že někteří ne tak zkušení balzamovači nemusí po vypuštění vody sraženiny najít a že patologové, kteří provádějí pitvy těl, nemusí provést úplnou kontrolu cévního systému.

Anna Fosterová, ředitelka licencované pohřební služby z Missouri, vysvětluje, že po začátku pandemie čínského viru začala pozorovat častější a větší sraženiny.

„Často sedím s rodinami a domlouvám se na pohřbech. Rodiny mají tendenci nám vyprávět o tom, co předcházelo úmrtí dotyčného, a vědomí, že jsem dotyčného balzamovala noc předtím, mě vedlo k tomu, že jsem tyto případy sledovala,“ vysvětlila Fosterová deníku The Epoch Times své motivy.

„Na začátku u žádného z nich nebyl nalezen covid, zato všichni byli očkováni. Později se objevil pár, který měl covid, ale ne v poslední době, a ti byli také očkovaní,“ pokračuje.

„Většina osob, které jsem balzamovala a u kterých jsem tyto změny viděla, byla starší 75 let a žila v pečovatelských zařízeních, s výjimkou dvou mužů kolem padesátky. Jeden z těchto mužů byl náš kamarád, který se nechal očkovat a po druhé dávce se začal cítit špatně. Jeho žena ho vzala k jeho praktickému lékaři a ten ho okamžitě poslal na pohotovost, protože jevil známky trombózy nebo infarktu. Při převozu u něj došlo k zástavě srdce a krátce nato zemřel. Hned po smrti byl nabalzamován a sraženina byla úplně nevysvětlitelná, a právě tehdy jsem začala pociťovat velké obavy z tohoto očkování a opustila jsem úvahy o tom, že se sama nechám očkovat,“ vypráví Fosterová.

V jednom případě vytáhla z těla mrtvoly sraženiny, které byly dlouhé šedesát centimetrů, a několik dalších, které měly nejméně 12 centimetrů. „Vím, že před očkováním jsem při konzervování nezažila tolik sraženin jako vidím teď a jen velmi zřídka byste našli mnoho případů s přilepeným fibrinem. Teď je to minimálně desetkrát tolik, ne-li víc,“ sdělila balzamovačka.

Podivné sraženiny

Larry Mills, licencovaný balzamovač a ředitel pohřební služby ve státě Alabama, pracuje v pohřebnictví od roku 1968 a balzamovacími procedurami se zabývá od začátku své kariéry.

„Od vypuknutí covidové epidemie se my balzamovači setkáváme s podivnými sraženinami. Tyto sraženiny jsou velmi gumovité a velmi dlouhé, když vycházejí z žil, které používáme při balzamování. Opravdu vypadají jako žížaly. Nikdy jsem se s tím za svou kariéru nesetkal,“ řekl Mills deníku The Epoch Times.

Ostatní pohřební služby a balzamovači chtěli zachovat anonymitu, protože nevědí, jak by pohřební ústavy reagovaly, přesto se rozhodli promluvit.

„Mohu vám s jistotou říci, že sraženiny, které Richard ukázal na internetu, jsou jevem, jehož jsem nebyl svědkem pravděpodobně až do poloviny minulého roku. To je v podstatě vše, co k tomu můžu povědět. Netuším, co sraženiny způsobuje, ale zdá se, že se začaly objevovat někdy v polovině roku 2021,“ řekl deníku The Epoch Times další balzamovač, který je v oboru přibližně od roku 2001.

Jedna ředitelka pohřební služby a balzamovačská učednice, který v pohřebnictví pracuje přes tři roky a podílela se na více než 200 konzervacích těl, uvedla: „Během května 2021 se proces balzamování ztížil. Normální odtok krve byl téměř zastaven hustou, rosolovitou krví. Místo aby krev normálně stékala po stole, byla velmi lepkavá, tak hustá, že se nedala ze stolu smýt jen vodou.“

Sraženiny se srážejí nejen v žilách, ale i v tepnách. Žena vysvětlila, že normální balzamování obvykle trvá kolem dvou hodin, ale nyní může trvat až čtyři hodiny. „Tyto sraženiny blokují rozvod tepenné tekutiny a ztěžují mi práci. Sraženiny jsou tak velké a husté, že při průtoku arteriálního roztoku je k jejich odstranění nutná masáž a manipulace s tepnou nebo žílou. Některým velkým sraženinám jsem schopna pomoct kleštěmi.“

„Hodně rodin nahlásilo smrt svého blízkého jako náhlou srdeční příhodu, embolii a krevní sraženinu. Mnoho rodin uvedlo, že jejich rodinní příslušníci neměli před podáním vakcíny žádné zdravotní problémy. Já sama jsem očkovaná, stejně jako moji rodiče. Můj otec byl očkován vakcínou Moderna, o dva týdny později podstoupil akutní operaci kvůli krevní sraženině v podkolenní tepně. Po druhé dávce vakcíny byl hospitalizován s dalšími sraženinami, podruhé byl operován a potřetí málem zemřel. Musel podstoupit kompletní bypass nohy,“ svěřila se balzamovačka.

„Během hospitalizace mého otce byl otec mého nejlepšího přítele ve stejné nemocnici akutně operován kvůli rozsáhlému infarktu, který utrpěl několik týdnů po očkování. Můj otec nyní trpí poškozením nervů a ztratil schopnost používat nohu. Matka po podání vakcíny Moderna trpěla komplikacemi v podobě selhání srdeční chlopně a měla operaci krevních sraženin v tepnách. Mně byl diagnostikován perikardiální výpotek trojcípé chlopně a také mám myokarditidu. Začala jsem mít prudké bolesti na hrudi, dušnost a postupně se to zhoršovalo. Byla jsem na pohotovosti a následně u kardiologa, který mi stanovil tu diagnózu. Pořád mám vysoký tlak. Do doby, než jsem dostala vakcínu Moderna, jsem byla velmi zdravý člověk,“ dodala.

Deník Epoch Times se obrátil na společnost Moderna s žádostí o vyjádření.

Čtyři další balzamovači rovněž telefonicky potvrdili, že byli svědky anomálních sraženin.

Co na to lékaři

„Velmi velké krevní sraženiny, které se odstraňují před smrtí a po ní, se nepodobají ničemu, co jsme kdy v medicíně viděli,“ řekl deníku The Epoch Times doktor James Thorp, vědec a porodník s více než 40letou praxí, který po vakcinaci pozoruje anomálie u těhotných žen a plodů.

„Vakcína proti covidu-19 odvádí energii od fyziologických procesů v těle směrem k produkci toxického spike proteinu,“ myslí si Thorp a dodává: „To odvádí energii od normálního procesu vnitřního trávení, známého také jako autofagie. To má za následek nesprávné skládání proteinů a šíření velkých intravaskulárních krevních sraženin a také řadu souvisejících onemocnění včetně prionových chorob, Creutzfeldt-Jakobovy choroby, amyloidózy a demencí včetně Alzheimerovy choroby a dalších. Je sice možné, že by nemoc covid-19 sama o sobě mohla potenciálně přispět ke vzniku těchto onemocnění, je to však nepravděpodobné, a pokud by tomu tak bylo, účinek vakcíny by byl 100krát až 1000krát větší než účinek onemocnění-19.“

Nákres: Správné 3D uspořádání (konformace) proteinu závisí na dostupné energii v buněčném prostředí. K nesprávnému skládání bílkovin dochází s větší pravděpodobností v období zhoršené funkce mitochondrií a oxidačního stresu. (S laskavým svolením Jamese Thorpa)

Kardiolog Wade Hamilton k tomu dodává: „Dalším možným vysvětlením nízké hladiny elektrolytů je, že byly přijaty a navázány na toxin v rámci neúspěšného procesu zbavení se ,toxinu‘, jako když je u pacientů užívajících antipsychotické léky snížen obsah vitaminu B-12, protože se tělo snaží zbavit léku navázaného na B-12 jako krok v eliminaci. Každý toxin se musí vázat na elektrolyt, aby mohl opustit tělo.“

Dr. Hamilton se domnívá, že ohromné nahromadění těchto řetězců, které mají „téměř pevnost oceli“, mohlo způsobit selhání vícero orgánů a smrt.

„Pojem amyloid se dříve používal k popisu řady patologických stavů v nemocných orgánech a je příčinou smrti u vzácného genetického onemocnění amyloidózy. Nikdy není normální. Zda částečné nahromadění tisíců struktur podobných řetězcům může způsobit vysílení na základě sníženého průtoku krve, mozkovou mlhu nebo náhlou smrt dospělého člověka, je spekulativní, ale jistě možné,“ domnívá se kardiolog.

„Abychom na tuto otázku odpověděli, patologové budou muset provést podrobnější vyšetření, než se běžně provádí,“ upozorňuje Hamilton.

Dr. Sherri Tenpennyová, která se analýzou nežádoucích účinků vakcín zabývá již zhruba tři desetiletí, si také myslí, že sraženiny mají co do činění s amyloidními proteiny.

„Zdá se, že odpověď je přímo v té jehle – nemoc spike proteinu, která vede k ukládání amyloidu v orgánech a zaplňuje tepny a žíly,“ sdělila Tenpennyová deníku The Epoch Times.

„Spike protein interaguje také s krevními destičkami a fibrinogenem, čímž narušuje průtok krve, což také přímo vede k hyperkoagulaci. Když byl spike protein smíchán s dalšími krevními bílkovinami, kombinovaná struktura podobná amyloidu byla odolná vůči enzymům, které by za normálních okolností sraženinu rozložily (tzv. narušená fibrinolýza),“ vysvětluje lékařka.

„To vede k setrvávání velkého množství mikrotrombů v malých krevních cévách po celém těle zvaných kapiláry. Miliony těchto drobných sraženin účinně blokují průchod červených krvinek do tkání, což snižuje výměnu kyslíku a vede k selhání více orgánů,“ tvrdí Tenpennyová.

Originální článek.

Související články

Přečtěte si také

Další zelený předpis z Bruselu tentokrát míří na náklaďáky. Diesel bude postupně odstaven
Další zelený předpis z Bruselu tentokrát míří na náklaďáky. Diesel bude postupně odstaven

Nová evropská legislativa si v rámci boje s emisemi hodlá tentokrát posvítit na nákladní vozy a autobusy. Evropský parlament schválil ve středu předběžný návrh zákona, který drasticky sníží počet nových těžkých vozidel jezdících na naftu.

Celé vedení ODS v Ostravě obhájilo mandát, novou místopředsedkyní je Decroix
Celé vedení ODS v Ostravě obhájilo mandát, novou místopředsedkyní je Decroix

Jedinou novou tváří v nejužším vedení strany tak je místopředsedkyně poslaneckého klubu Eva Decroix.

Schillerová si neumí přestavit, že by ANO po volbách vytvořilo vládu s SPD
Schillerová si neumí přestavit, že by ANO po volbách vytvořilo vládu s SPD

Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová si neumí přestavit, že by hnutí po příštích sněmovních volbách vytvořilo vládu s SPD.

Roste podíl černošských voličů, kteří se odvracejí od Joea Bidena a přecházejí k Trumpovi
Roste podíl černošských voličů, kteří se odvracejí od Joea Bidena a přecházejí k Trumpovi

S ohlédnutím se na preference voličů v prezidentských volbách 2020 současné průzkumy ukazují, že Joeu Bidenovi klesají u černošského etnika preference a Trumpovi naopak rostou.

Izraelský válečný kabinet se zatím neshodl na reakci na útok Íránu
Izraelský válečný kabinet se zatím neshodl na reakci na útok Íránu

Izraelský válečný kabinet dnes několik hodin jednal o reakci na noční íránský dronový a raketový útok na Izrael, na postupu se však zatím neshodl.