Komplikace a nežádoucí účinky, které se objevily po podání mRNA vakcín proti covidu-19, lékaři na základě údajů a studií starých 15 let očekávali, sdělila Dr. Elizabeth Lee Vlietová v rozhovoru s Joshuou Philippem v pořadu Crossroards.

Již při zavádění vakcín proti covidu-19 bylo známo, že toxicita spike proteinu a toxicita další složky vakcíny mohou způsobit komplikace, jako jsou záněty, krevní sraženiny a narušení imunitního systému, uvedla Vlietová v nedávném rozhovoru pro pořad „Crossroads“ televize EpochTV.

„Během prvních šesti měsíců po zavedení očkování vakcínou proti covidu-19 jsem měla celou škálu pacientů s nejrůznějšími problémy, které předtím neměli,“ řekla a dodala, že jediným společným jmenovatelem těchto případů bylo, že všichni byli očkováni vakcínou proti onemocnění covid-19.

Vlietová provozuje nezávislou lékařskou praxi již desítky let. „Většina z těchto lidí jsou lidé, kteří jsou mými pacienty již 20 nebo 25 let. Mám dokonce i takové, které navštěvuji již 30 let. A znala jsem jejich zdravotní historii,“ řekla.

Mezi poruchy, které Vlietová u svých pacientů pozorovala, patřily kognitivní problémy, ztráta paměti, mozková mlha, mini mrtvice, závratě, hučení v uších a případy pádu.

Lékařka se zmínila o dvou svých pacientech, páru sedmdesátníků, kteří byli zdraví a fit a pravidelně cvičili, denně ušli sedm kilometrů. Pak se nechali naočkovat proti covidu-19, aby mohli cestovat za svými dětmi a vnoučaty. Od té doby se srdeční arytmie ženy vymkla kontrole a muž začal mít epizody pádů, které vyústily ve zlomeninu kyčle, uvedla Vlietová.

Léčba covidu-19

Vlietová uvedla, že se ve své lékařské praxi řídí základní zásadou, kterou se naučila na lékařské fakultě: Pokud to, co děláte, funguje, pokračujte v tom. Pokud to, co děláte, nefunguje, přestaňte to dělat.

„Pokud se u pacienta objeví nové zdravotní problémy hned poté, co jste mu podali léčbu, lék nebo injekci, považujte to za spojovací článek,“ říká.

Lékaři obvykle přestanou podávat lék, když se u pacienta objeví vedlejší účinky, které předtím neměl, aby zjistili, zda tyto reakce odezní, míní Vlietová a dodává: „Totéž platí pro jakoukoli vakcínu.“

„Měla jsem pacienty, kteří měli nežádoucí reakce na všechny možné vakcíny,“ vzpomíná Vlietová a dodává, že ona sama se v minulosti nechala očkovat a žádné nežádoucí reakce nezaznamenala.

„Během své kariéry jsem je (očkování) pacientům vhodně doporučila. Ale jsou také případy, kdy vakcíny prostě nejsou potřeba. Covid byl jedním z nich.“ Podle ní není covid smrtelným onemocněním pro osoby mladší 50 let bez zdravotních komorbidit. U osob starších 50 let nebo se zdravotními komorbiditami použila Vlietová včasnou léčbu a onemocnění „bylo velmi dobře léčitelné“.

Dr. Vladimir Zelenko. (Se svolením Zelenko Freedom Foundation)

Vlietová v rozhovoru uvedla, že od března 2020 používala kombinaci starších, bezpečnějších léků doporučených doktory Vladimirem Zelenkem a Peterem McCulloughem.

„Žádný z mých pacientů nešel do nemocnice. Nikdo mi nezemřel,“ řekla. Měla sice několik starších pacientů s cukrovkou, obezitou a dalšími zdravotními potížemi, kterým bylo během covidu dost zle, ale díky agresivní kombinaci farmakoterapie doporučené McCulloughem je udržela mimo nemocnici.

„Vakcíny tedy nejsou vždy odpovědí na každý problém,“ podotýká a upozorňuje, že v případě covidu-19 byla nejlepší odpovědí včasná léčba. Vláda a politická agenda však potlačovaly a pronásledovaly lékaře, kteří pacienty včas léčili staršími a bezpečnějšími léky, uvedla Vlietová.

Zelenko, praktický lékař v Monroe ve státě New York, léčil tři tisíce pacientů s příznaky covidu-19 lékem proti malárii hydroxychlorochinem, azitromycinem a síranem zinečnatým a pouze tři z jeho pacientů – vysokorizikoví jedinci – zemřeli, napsal Dr. Joseph Mercola pro The Epoch Times.

McCullough, kardiolog, internista, epidemiolog a zastánce včasné léčby covidu, je spoluautorem dvou vědeckých prací na téma včasné léčby covidu-19, přičemž druhá z nich „se stala základem příručky pro domácí léčbu“, napsal doktor Mercola.

Jak léčit zdravotní problémy způsobené očkováním

Na pomoc lidem, kteří trpí poškozením způsobeným očkováním, připravila nadace Truth for Health Foundation vzdělávací brožuru vysvětlující nežádoucí účinky vakcín a možnosti léčby, poznamenává Vlietová, která rovněž pracuje pro bono jako předsedkyně a výkonná ředitelka nadace.

Léčba zahrnuje kombinaci léků na předpis, nutraceutik, doplňků stravy, potravin, neuroprotekce, posilovačů imunity a také změny životního stylu, vyjmenovává Vlietová a dodává, že tento kombinovaný přístup používá při léčbě svých pacientů, a to s pozitivními výsledky.

Dr. Peter McCullough
Dr. Peter McCullough v New Yorku, 24. prosince 2021. (Jack Wang / The Epoch Times)

„Jedním ze základních léků, který má pro pacienty, které léčím, obrovský přínos, je například hydroxychlorochin, protože působí protizánětlivě, moduluje imunitní systém a je antivirový,“ radí doktorka Vlietová.

„Nikdy v historii očkovacího programu na celém světě jsme neměli experimentální injekci, která by překonala hematoencefalickou bariéru, dostala se do samotného mozku a nervového systému. Tyto injekce proticovidové genové terapie to dokážou. Překračují také placentární bariéru… takže je pochopitelné, proč tyto experimentální injekce genové terapie způsobují tolik škod vyvíjejícím se dětem v děloze, v mozku a v centrálnímu nervovému systému u dětí i dospělých,“ míní doktorka Vlietová a podotýká, že vzhledem k tomu, že lékaři rozumí mechanismu fungování vakcín, mohou k léčbě nežádoucích účinků použít stávající léky.

Žaloby

Její nadace Truth for Health Foundation podává u amerického federálního soudu dvě žaloby kvůli nezákonným příkazům a povinnému očkování experimentálními produkty.

„Všechny testovací, rouškové a očkovací prostředky jsou povoleny pouze pro nouzové použití. Žádný z nich není schválen FDA u covidu. To znamená, že je nezákonné nařídit jakýkoli z těchto produktů určených k nouzovému použití,“ poznamenává.

Nedávno dosáhli zdravotníci v USA od svého zaměstnavatele vyrovnání ve výši 10 milionů dolarů kvůli povinnému očkování proti covidu. Žalobu podala v říjnu 2021 asi desítka zaměstnanců zdravotnického zařízení NorthShore University Health System ve státě Illinois, kteří tvrdili, že zařízení nezákonně odmítá náboženské výjimky z povinného očkování. V červenci 2022 se strany sporu dohodly na urovnání tohoto případu.

Zdravotničtí pracovníci NorthShore University HealthSystem protestují před Nemocnicí Evanston proti povinnému očkování; 12. října 2021. (Cara Ding / The Epoch Times)

„Tento případ otevřel dveře pro tisíce dalších žalob proti soukromým zaměstnavatelům, kteří zavedli tyto mandáty a připravili lidi o práci,“ vysvětluje doktorka Vlietová.

Podle podmínek urovnání společnost NorthShore zaplatí do fondu pro zaměstnance postižené nařízeným očkování 10,3 milionu dolarů. Konkrétně se jedná o pracovníky, kteří požádali o náboženskou výjimku a byli odmítnuti a buď dostali vakcínu, aby se vyhnuli výpovědi, nebo byli propuštěni či dali výpověď. Do této kategorie spadá asi 470 zaměstnanců.

Společnost rovněž souhlasila s tím, že znovu přijme všechny zaměstnance, kteří byli propuštěni kvůli tomu, že se nenechali očkovat z důvodu svého náboženského přesvědčení.

Článek byl redakčně zkrácen. Přeloženo z anglického originálu na The Epoch Times.