Vedeli ste, že tanec má pozitívne účinky na depresiu? Výskumy preukázali, že tanec môže pomôcť zlepšiť náladu, znížiť stres a úzkosť a podporiť pozitívne sebavedomie. Ak sa teda cítite skleslo, čo tak vyskúšať tanec?

Môžete si vybrať z množstva rôznych druhov tancov, a tak si určite nájdete ten, ktorý vám bude vyhovovať. No a kto vie – možno sa vám to dokonca začne páčiť.

Nový výskum z Univerzity východného Fínska zverejnil tanečnú choreografiu na motívy avatara, ktorá znázorňuje príbehy šiestich účastníkov výskumu týkajúce sa ich vytúženej budúcnosti. Cieľom je, aby ľudia cez tanec našli to dobré v každodennom živote a aby im tanec pomohol vyrovnať sa s problémami a udalosťami prostredníctvom pohybu, bez použitia slov.

Hlavná výskumná pracovníčka Hanna Pohjola našla v predchádzajúcich výskumoch dôkazy, že tanec môže pomôcť človeku zbaviť sa choroby a vnímať svoj zdravotný stav inak. Konkrétne zistila, že v tanečnej skupine, v ktorej mali všetci tanečníci diagnostikovanú Parkinsonovu chorobu, sa zdôrazňovala rola tanečníka a choroba bola odsunutá do úzadia.

Pohjola vo svojom článku o výskume na webovej stránke univerzity uviedla: “Podobný jav môžeme pozorovať aj v našej štúdii o depresii. Jej účastníci sa v prvom rade identifikovali ako tanečníci a tanec mal pre nich prednosť pred ostatnými vecami.”

Pri výskume zameranom na analýzu vzťahu medzi tancom a depresiou si každý účastník pripravil spoločne vytvorený tanečný príbeh, ktorý bol založený na vlastných príbehoch účastníkov a ich prerozprávaní prostredníctvom tanca. Tanečná choreografia s názvom Minuina (“Ako ja”) vykresľuje pomocou pohybu obraz vytúženej budúcnosti.

Spôsob prevedenia tanca, ktorý má pomáhať pri liečbe depresie, nebol doteraz podrobne prebádaný, ale tento nový výskum otvára cestu k ďalším poznatkom. Vedci dúfajú, že prostredníctvom tanca sa dozvedia viac o aktivácii systému zrkadlových neurónov v mozgu. Zrkadlové neuróny sú neuróny, ktoré reagujú na zvuky, pohyby, výrazy a gestá a napodobňujú to, čo robí a cíti iná osoba. Preto sa nazývajú aj neuróny empatie.

Keď človek vidí tanečný žáner, ktorý je mu dôverne známy, aktivuje sa systém zrkadlových neurónov. V tejto štúdii boli aktivované tým, že účastníci rozpoznali svoje vlastné pohyby, ktoré vykonával ich avatar. Tento druh mozgovej aktivity môže priniesť viac poznatkov o tom, ako by tanec mohol prispieť k duševnému zdraviu a poznaniu.

Sarah Cownleyová získala diplom z odboru nutričnej liečby na Health Sciences Academy v anglickom Londýne a rada pomáha ostatným tým, že ich učí zdravému životnému štýlu prostredníctvom osobných konzultácií a pravidelných príspevkov do časopisu Doctors Health Press. Tento článok bol pôvodne uverejnený na stránke Belmarrahealth.com.

Z originálneho článku newyorskej redakcie denníka The Epoch Times preložila Slávka Dojčáková Borovská.