Jaroslav Pešta

31. 10. 2022

Veškeré zdroje, z nichž článek vychází, jsou uvedeny na konci článku pod čarou.

V prosinci 2021 jsem na serveru Neviditelný pes zveřejnil překlad článku dr. Robert Maloneho pod názvem „COVID: Vynálezce mRNA vakcín kritizuje plošné očkování”. Článek se s více než 40 000 přečteními stal jedním z nejvíce čtených článků na tomto serveru. Světoznámý vědec zde kritizoval politiku plošného očkování a navrhoval „očkovat jen ty nejzranitelnější – tedy v prvé řadě starší osoby a jednotlivce s vážnými nebo kombinovanými zdravotními problémy”.

Dr. Robert Malone.

Vzhledem k novým poznatkům vydal dr. Malone o půl roku později aktualizaci Deklarace lékařů a vědců, jejíž překlad vám přinášíme v tomto článku. Volá po zastavení očkování a obvinil farmaceutické společnosti z podvodu. Dr. Malone se například odkazuje na nedávnou studii z Holandska, ve které vakcinolog Theo Schetters analyzoval oficiální údaje nizozemské vlády a našel velmi úzkou korelaci mezi tím, kdy byla v zemi podána čtvrtá dávka vakcíny, a počtem dalších úmrtí. V Holandsku bylo totiž zavádění boosterů v různých regionech rozloženo na několik týdnů, takže byla možná analýza podle regionů. „Čím více vakcín podaných za týden, tím více úmrtí, a čím méně vakcín podaných za týden, tím méně úmrtí,” poznamenal vakcinolog.

Ve světle těchto dat působí jako pěst na oko výzvy českého ministra zdravotnictví Vlastimila Válka volající po 4. dávce očkování v době, kdy se po celém světě objevují další a další data o nežádoucích účincích vakcín. Nejvíce proočkované země zaznamenávají nejvíce nakažených covidem a rovněž nejvíce nadúmrtí nesouvisející s covidem v porovnání s několikaletým průměrem před pandemií: Island +55,8 %, Španělsko +37 %, Kypr +33 %, Řecko +31 %, Portugalsko +28,8 % atd. Údaje nadúmrtích jsou obzvláště varovné, jelikož vykazují nárůst úmrtí na rakovinu, infarkty, mrtvice apod., což by potvrzovalo varování některých vědců, že tzv. hrotový protein (spike protein), kterého se lidem díky očkování dostává, způsobuje problémy s krví, embolie, záněty srdečního svalu apod.

Tyto obavy jsou například podpořeny výpovědí tří armádních lékařů, kteří v americkém Senátu vypověděli o svých zkušenostech podložených údaji armády Spojených států: neurologická onemocnění – nárůst o 1052 %, zhoubné nádory – nárůst o 296 %, samovolné potraty – nárůst o 280 %, infarkty myokardu – nárůst 269 % apod. Uvedené anomálie mají jedno společné, objevily se bezprostředně po očkování. Aby toho nebylo málo, američtí balzamovači nalézají v tělech zemřelých neobvykle dlouhé krevní sraženiny. Ředitel americké pojišťovny OneAmerica, která je na trhu od roku 1877 a spravuje prostředky ve výši 100 miliard amerických dolarů, zase informoval, že zaznamenali 40% nárůst úmrtí ve věkové kategorii 18–64 let, což je alarmující, protože při 200-leté katastrofě bývá úmrtnost 10%, takže 40% nárůst je neslýchaný.

České nepolitické společenství lékařů, psychologů, právníků zvané Iniciativa 21 na svém webu zveřejnilo analýzu kanadských doktorů a lékařů Canadian Covid Care Alliance, podle které Pfizer účelově uvedl pouze vysokou relativní účinnost vakcíny 95 %. Tato interpretace je ale zavádějící, neboť se jedná o snížení relativního rizika infekce pro neočkované. Pfizer již neuvedl snížení absolutního rizika, které činí 0.84 %. To znamená, že pouze necelé jedno procento osob ve studii neonemocnělo díky tomu, že byly vakcinovány. Korunu tomu všemu nasadil zástupce Pfizeru, jenž nedávno sdělil, že „vakcína nebyla nikdy testována na ochranu před nákazou“, takže covid pasy byly zbytečné.

Za zmínku rovněž stojí fakt, že americká léková agentura FDA, jež zablokovala včasnou léčbu covidu pomocí hydroxychlorochinu (HCH) a ivermectinu (IV) a od níž přebírala doporučení celá řada států, je z poloviny financována farmaceutickými firmami, jejichž produkty má tento úřad schvalovat. Pokud by FDA umožnil léčbu covidu pomocí HCH a IV, nebylo by možné schválit vakcíny v nouzovém režimu. Farmaceutické firmy by nevydělaly miliardy dolarů a nemohly by se o svůj zisk podělit s FDA. Jedná se o bezprecedentní střet zájmů. Proč o těchto skutečnostech neinformovala světová média a tzv. factcheckeři? Možná proto, že jejich většinoví akcionáři rovněž ovládají farmaceutický průmysl.

Deklarace IV – Obnova vědecké integrity

Společné prohlášení reprezentující 17 000 lékařů a vědců medicínských oborů za ukončení stavu nouze, obnovení vědecké integrity a řešení zločinů proti lidskosti

Lékaři a vědci medicínských oborů

11. května 2022

17 000 lékařů a vědců medicínských oborů prohlašuje, že je třeba zrušit stav zdravotnické nouze, obnovit vědeckou integritu a začít řešit zločiny proti lidskosti.

My, lékaři a vědci medicínských oborů z celého světa, které spojuje věrnost Hippokratově přísaze, si uvědomujeme, že katastrofální politika veřejného zdravotnictví ve vztahu k nemoci COVID-19, která je vnucována lékařům a pacientům, je vyvrcholením zkorumpovaného spojenectví farmaceutických, pojišťovacích a zdravotnických institucí a finančních syndikátů, které je ovládají. Ty infiltrovaly náš zdravotnický systém na všech úrovních a jsou chráněny a podporovány podobným spojenectvím velkých technologických firem, médií, akademiků a státních organizací, které na této zinscenované katastrofě vydělaly.

Toto zkorumpované spojenectví ohrozilo integritu našich nejprestižnějších zdravotnických společenství, k nimž patříme, a vytvořilo iluzi vědeckého konsensu nahrazením pravdy propagandou. Toto spojenectví dál prosazuje nevědecká tvrzení a za tím účelem cenzuruje údaje, zastrašuje a propouští z práce lékaře a vědce za pouhé zveřejnění skutečných klinických výsledků nebo za léčbu svých pacientů osvědčenými, život zachraňujícími léky. Tato katastrofální rozhodnutí byla učiněna na úkor nevinných, kteří jsou nuceni snášet poškozování zdraví a smrt způsobenou záměrným odpíráním životně důležité a časově citlivé léčby nebo v důsledku vynucených injekcí genetické terapie, které nejsou ani bezpečné, ani účinné.

Lékařská komunita odepřela pacientům základní lidské právo na vyjádření skutečného informovaného souhlasu s experimentálními injekcemi na COVID-19. V důsledku rozsáhlé cenzury a propagandy šířené vládami, zástupci veřejného zdravotnictví a médii je našim pacientům navíc znemožňováno získat informace potřebné k seznámení se s riziky a přínosy vakcín, ale také jejich alternativ. Pacienti jsou dál vystavováni lock-downům, které ubližují jejich zdraví, kariéře a vzdělávání dětí i sociálním a rodinným vazbám, které jsou pro občanskou společnost životně důležité. Nejde o náhodu. V knize s názvem „COVID-19: Velký reset“ vedení tohoto spojenectví jasně uvádí, že jeho záměrem je využít nemoci COVID-19 jako příležitosti k „resetování“ celosvětové společnosti, kultury, politických struktur a ekonomiky.

Našich 17 000 lékařů a vědců účastnících se Globálního summitu COVID reprezentuje mnohem větší celosvětovou komunitu osvícených lékařů, kteří se nechtějí nechat kompromitovat, jsou jednotní a ochotní riskovat hněv oné zkorumpované zdravotnické aliance, aby mohli bránit zdraví svých pacientů.

Posláním Globálního summitu COVID je ukončit tuto zinscenovanou a světu nelegitimně vnucenou krizi a oficiálně prohlásit, že jednání oné zkorumpované aliance nepředstavuje nic menšího než zločiny proti lidskosti.

Musíme obnovit důvěru lidí ve zdravotnictví, která začíná svobodným a otevřeným dialogem mezi lékaři a vědci. Musíme obnovit práva týkající se zdravotní péče a autonomii pacientů. K tomu patří základní princip ‚posvátného‘ vztahu mezi lékařem a pacientem. Společenská potřeba tohoto kroku má již desítky let zpoždění, proto jsme my, lékaři celého světa, nuceni jednat.

Po dvou letech vědeckého výzkumu, milionech léčených pacientů a stovkách provedených klinických studií jsme vědeckými daty prokázali a zdokumentovali úspěch v pochopení nemoci COVID-19 a boji proti ní. Při zvažování rizik a výhod zásadních politických rozhodnutí dosáhl náš Globální summit sedmnácti tisíc lékařů a vědeckých pracovníků shody v následujících základních principech:

Prohlašujeme:

1. Prohlašujeme, že aplikování injekcí experimentálního genetického léčení nemoci COVID-19 musí skončit.

2. Prohlašujeme, že lékařům nesmí být bráněno v poskytování život zachraňující léčby.

3. Prohlašujeme, že nouzový stav usnadňující korupci a prodlužující pandemii, je třeba okamžitě ukončit.

4. Prohlašujeme, že už nikdy nesmí být porušováno ‚zdravotnické soukromí‘ a je třeba ukončit veškerá cestovní i společenská omezení.

5. Prohlašujeme, že roušky nejsou a nikdy nebyly v běžném společenském prostředí účinnou ochranou proti vzduchem přenášenému respiračnímu viru.

6. Prohlašujeme, že je třeba zahájit a financovat výzkum zdravotních problémů, úmrtí a utrpení způsobených očkováním.

7. Prohlašujeme, že kvůli neochotě nechat se očkovat nesmějí být odpírány žádné možnosti, včetně vzdělání, kariéry, vojenské služby nebo lékařské péče.

8. Prohlašujeme, že musí přestat porušování prvního dodatku Ústavy a lékařská cenzura ze strany vlády, technologických a mediálních společností a musí být dodržována Listina práv.

9. Prohlašujeme, že společnosti Pfizer, Moderna, BioNTech, Janssen, Astra Zeneca a jejich pomahači zatajovali a úmyslně zamlčovali pacientům a lékařům informace o bezpečnosti a účinnosti vakcín a měli by být okamžitě obviněny z podvodu.

10. Prohlašujeme, že vláda a její orgány zdravotní péče mají být pohnány k odpovědnosti.

Přeložil Tomáš Staněk, výsledný text upravil Jaroslav Pešta.

Názory a postoje vyjádřené v tomto článku jsou názory autora článku a nemusejí se shodovat s postoji deníku The Epoch Times.


Zdroje:

Originál Deklarace lékařů a vědců v angličtině

https://globalcovidsummit.org/news/declaration-iv-restore-scientific-integrity

Dr.Malone: Musíme zastavit očkovací kampaň

https://otevrisvoumysl.cz/dr-robert-malone-vynalezce-mrna-musime-zastavit-ockovaci-kampan/

Dr.Malone: Spojitost mezi vakcínami a nárůstem nadúmrtí

https://podcasts.apple.com/us/podcast/dr-malone-29-790-official-deaths-linked-to-vaccine/id1605510126?i=1000575217021

Studie z Holandska: Spojitost mezi vakcínami a nárůstem nadúmrtí

https://rwmalonemd.substack.com/p/data-doesnt-lie-mrna-vaccines-and

Rozhovor: Spojitost mezi vakcínami a nárůstem nadúmrtí

https://rumble.com/v1fdxdv-dr.-malone-mrna-vaccines-correlation-with-a-rise-in-all-cause-mortality-par.html

Prof.Beran: Reinfekcí (druhým covidem) onemocní až dvakrát častěji očkovaní.

Pochybení ve studii firmy Pfizer, kterých se dopustily schvalovací orgány

https://iniciativa21.cz/preklady-odbornych-studii/vice-skody-nez-uzitku/

Nárůst nadúmrtí v Evropě: Island +55,8%, Španělsko +37%, Kypr +33%, Řecko +31%,atd.

https://rumble.com/v1knfod-excess-deaths-europe-up-16-from-dr-john-campbell-uk.html

Výpověď armádních lékařů v americkém Senátu: nárůst počtu nemocí o stovky %

https://blog.echo24.cz/a/Syt2n/co-rikaji-lekari-americke-armady

VEARS: 19.000 úmrtí na proticovidové vakcíny, to je více než počet úmrtí na všechny vakcíny za posledních cca 30 let dohromady (1988-2021)
https://rwmalonemd.substack.com/p/down-on-the-bayou-the-battle-for

Analýza VEARS odhalila stovky nežádoucích účinků
https://otevrisvoumysl.cz/nova-analyza-vaers-odhalila-stovky-zavaznych-nezadoucich-ucinku-o-kterych-nam-cdc-a-fda-nikdy-nerekli/

Výpověď zástupce Pfizeru: vakcína nebyla nikdy testována na ochranu před nákazou”

Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků: 8% očkovaných mělo závažné problémy

https://smis-lab.cz/2022/10/08/karta-se-obraci/

Američtí balzamovači nacházejí v krvi mrtvých velké množství sraženin

https://www.epochtimes.cz/videogalerie/americti-balzamovaci-nachazeji-od-r-2021-v-krvi-mrtvych-velke-mnozstvi-zahadnych-srazenin/

https://www.czechfreepress.info/zdravi/americti-balzamovaci-zaznamenavaji-u-mrtvol-od-roku-2021-dramaticky-narust-podivnych-krevnich-srazenin.html

Americká pojišťovna OneAmerice: 40% nárůst úmrtí ve věkové kategorii 18-64 let

https://www.thedesertreview.com/opinion/columnists/life-insurance-deaths-up-40—dr-robert-malone-s-chilling-analysis/article_d24bccac-6f38-11ec-912f-1f6d8fc5fac4.html

Ověřovači správných informací (tzv. factcheckeři) jsou ve střetu zájmů

https://www.epochtimes.cz/2022/02/01/defenestrace-dr-maloneho/

Dr.Malone: Metaanalýza 300 studií na hydroxychlorochin

https://neviditelnypes.lidovky.cz/veda/covid-vynalezce-mrna-vakcin-kritizuje-plosne-ockovani.A211221_104749_p_veda_wag

Metaanalýza více než 300 studií na hydroxychlorochin

https://hcqmeta.com/

Metaanalýza více než 90 studií na ivermectin

https://ivmmeta.com/

Země, kde léčí covid pomocí ivermectinu

https://ivmstatus.com/

Články dr. Maloneho o covidu a očkování na Epoch Times v češtině

https://www.epochtimes.cz/?s=malone

Dr. Maloneho lze sledovat na Telegramu

https://t.me/RWMaloneMD/127

Články dr. Maloneho na Trial Site News v angličtině

https://trialsitenews.com/search_gcse/?q=malone

Články dr. Maloneho na Substack v angličtině

https://rwmalonemd.substack.com/

Související témata

Přečtěte si také

Senátní komise podpořila korespondenční volbu. Canov poukázal na možnost voliče „rozmyslet se“
Senátní komise podpořila korespondenční volbu. Canov poukázal na možnost voliče „rozmyslet se“

Na půdě Senátu se dnes projednával návrh zákona upravující korespondenční volbu v zahraničí. Byť senátoři možnost podporují, poukázali na možnost „rozmyslet si“ volbu a další nedostatky.

Evropská komise z obav před oteplováním plánuje monitorovat saze a další zplodiny z letadel
Evropská komise z obav před oteplováním plánuje monitorovat saze a další zplodiny z letadel

Evropská komise hodlá rozšířit sledování emisí z letecké dopravy o zplodiny jako saze, oxidy síry či dusíku. Mezinárodní asociace leteckých dopravců lobbuje za výjimku u dlouhých letů. Nízkonákladovky proti tomu protestují.

Harrisová souboj s Trumpem označila za volbu mezi chaosem a svobodou
Harrisová souboj s Trumpem označila za volbu mezi chaosem a svobodou

Za volbu mezi chaosem a svobodou označila americká viceprezidentka Kamala Harrisová souboj o Bílý dům mezi ní a kandidátem republikánů Donaldem Trumpem.

Německá vláda zakázala Islámské centrum v Hamburku
Německá vláda zakázala Islámské centrum v Hamburku

Německé ministerstvo vnitra zakázalo Islámské centrum v Hamburku (IZH) a organizace, které pod něj spadají.

Šéfka Tajné služby USA po atentátu na Trumpa rezignovala
Šéfka Tajné služby USA po atentátu na Trumpa rezignovala

Šéfka Tajné služby Spojených států Kimberly Cheatleová rezignovala kvůli atentátu na bývalého prezidenta Donalda Trumpa, uvedla agentura AP s odkazem na e-mail, který Cheatleová zaslala svým podřízeným.