Redakce Epoch Times

3. 12. 2022

Redakce

Dne 30. listopadu zemřel v Šanghaji bývalý vůdce Komunistické strany Číny (KS Číny) Ťiang Ce-min.

Ťiangův život byl ostudný.

Jeho vláda přinesla Číně a jejímu lidu katastrofu. V důsledku jeho vládnutí se rozmohla korupce. Jím iniciované pronásledování Falun Gongu dalo vznik zločinům proti lidskosti.

Ťiang Ce-min zhřešil proti národu a dějinám a jeho zločiny musí být souzeny.

Ťiang byl synem Ťiang Š‘-ťüna, kterého mnozí považovali za zrádce země. Během druhé čínsko-japonské války působil Ťiang Š‘-ťün jako zástupce ředitele oddělení propagandy loutkového státu japonského císařství Wang Ťing-wejova režimu v Nan-ťingu ve východní Číně. Ťiang Ce-min se dostal do nejvyššího postavení v rámci Komunistické strany Číny poté, co se podílel na provedení krvavého masakru na náměstí Nebeského klidu v roce 1989, a následně nešetřil úsilím, aby čínský národ přivedl na cestu morální zkázy.

Před Ťiangovým nástupem k moci se díky otevřenému postoji vůdců Chu Jao-panga, Čao C‘-janga a Čchiao Š’a uvolnila kontrola čínské komunistické strany nad společností a právní systém se začal zlepšovat. Lidé se těšili na začátek politické a společenské transformace směrem k právnímu státu.

Současně se v Číně začala šířit duchovní praxe Falun Gong –⁠ která je založena na principech pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. Z této starobylé praxe na zušlechťování těla a mysli měly prospěch desítky milionů lidí po celé zemi, kteří se této disciplíně věnovali. Díky tomu se společnost dostala na dráhu návratu k vysokým morálním hodnotám a laskavosti.

V červenci 1999, kdy Falun Gong po celé zemi praktikovalo odhadem 100 milionů Číňanů, však Ťiang ze žárlivosti na jeho popularitu zahájil kruté pronásledování této skupiny, přičemž nebral ohled na snahy veřejnosti a všeobecný odpor úředníků proti jeho politice na všech úrovních, včetně šesti členů stálého výboru politbyra.

tiang ce-min
Bývalý čínský vůdce Ťiang Ce-min se účastní 18. sjezdu komunistické strany v Pekingu, 14. listopadu 2012. (Lintao Zhang / Getty Images)

Od té doby přinesl čínskému národu nebývalou katastrofu.

Duchovní praxe, jako je Falun Gong, která kromě morálního učení zahrnuje i jemná cvičení a meditaci, jsou pro zemi a lidi přínosem. Dokonce ani vlastní ústava a zákony čínské komunistické strany nezakazují praktikovat Falun Gong.

Za účelem potlačení Falun Gongu obešel Ťiang Ce-min normální čínský vládní a právní systém, využil zlé povahy a mocné mašinérie Komunistické strany Číny a vytvořil mimosoudní či extralegální „Úřad 610“, podobný gestapu v nacistickém Německu, speciálně za účelem pronásledování Falun Gongu, které zcela zničilo lidská práva, právní systém, morálku a ekonomiku Číny.

Toto pronásledování potlačilo spravedlivou víru desítek milionů nevinných Číňanů, ovlivnilo životy stovek milionů občanů a zasáhlo celou zemi. Miliony praktikujících Falun Gongu byly nezákonně uvězněny v pracovních táborech, věznicích a psychiatrických léčebnách. Během zadržování byli podrobováni různým způsobům mučení, přičemž nespočetné množství lidí praktikujících Falun Gong bylo zabito pro své orgány. Je to odporný zločin, který pobouřil nebe i zemi.

Aby mohl Ťiang Ce-min Falun Gong pronásledovat, zcela zničil čínský právní systém a poslední zbývající lidská práva, zvrátil slibný obrat čínské společnosti, přinesl historické změny v osudu Číny a zcela zničil budoucnost čínské komunistické strany.

Aby mohl toto nehorázné pronásledování uskutečnit, zavedl Ťiang Ce-min způsoby vládnutí pomocí korupce a chlípnosti, zničil tradiční čínskou kulturu tím, že podporoval chamtivost a zlo. Podporoval bezohledné a zkorumpované úředníky, a dokonce změnil počet členů stálého výboru politbyra, aby zastínil svého nástupce Chu Ťin-tchaa. To vše jen proto, aby toto pronásledování udržel v chodu. Od zahájení pronásledování se Falun Gong stal epicentrem, kolem kterého se točí čínská politika.

falun gong
Praktikující Falun Gongu pořádají 18. července 2020 v Tchaj-peji na Tchaj-wanu vigilii u příležitosti 21. výročí pronásledování Falun Gongu v Číně. (Minghui)

Pronásledování je tak rozsáhlé a trvá již tak dlouho, že společenská morálka v Číně prudce poklesla a panuje v ní chaos, což způsobilo, že se čínský lid stal bezcitným a amorálním do šokující míry.

V zájmu udržení pronásledování vydal Ťiang prostřednictvím Úřadu 610 interní příkaz, který umožňoval zakrývání vražd. Doslova říkal: „Smrt praktikujících Falun Gongu v důsledku ubití se nepočítá a bude se s tím zacházet jako se sebevraždou“. Vykonstruoval o Falun Gongu nespočet lží, které šířila státní média, včetně nechvalně proslulého zinscenování sebeupálení několika lidí na náměstí Nebeského klidu v Pekingu. Zaplavil čínskou televizi, rozhlas, noviny, časopisy, učebnice a sociální média nenávistnou propagandou, aby zmátl veřejnost a zasel nenávist vůči Falun Gongu mezi obyvateli Číny a přinutil stovky milionů nevinných Číňanů, aby se podíleli na pronásledování.

V zájmu zachování tohoto pronásledování byla politika, hospodářství, diplomacie i vzdělávání Komunistické strany Číny přizpůsobeny pronásledování, což vedlo k tomu, že se čínská společnost postupně začala vzdalovat lidskosti. Důsledky těchto kroků se projevují v dnešní Číně.

Ťiang pokračoval v pronásledování za pomoci zlé mašinérie Komunistické strany Číny a jejích zločinců až do své smrti.

Dopad tohoto pronásledování však dalece přesahuje hranice Číny.

Ťiang přímo šířil lži a vyvážel pronásledování do celého světa. Čínský režim využíval čínský trh k tomu, aby donutil světové mocnosti, finanční skupiny a média mlčet o nejstrašnějším a největším porušování lidských práv a zločinu hromadného odebírání orgánů žijícím praktikujícím Falun Gongu.

organy cina
Praktikující Falun Gongu ve Vídni předvádějí během protestu proti dovozu lidských orgánů z Číny do Rakouska inscenaci odebírání orgánů vězněným praktikujícím v Číně, 1. října 2018. (Joe Klamar / AFP via Getty Images)

Ťiang Ce-min je mrtev, ale jeho zločiny nelze vymazat.

Čínská komunistická strana se dopustila zločinů proti čínskému lidu a čínskému národu, a také proti nebesům.

Si Ťin-pching jako současný vůdce Komunistické strany není tím, kdo inicioval pronásledování. Místo toho, aby v pronásledování pokračoval, měl by ho ukončit, a ne se stát tím, kdo ponese vinu za Ťiangovy zločiny. Si by se také neměl snažit udržet při životě tuto zlovolnou stranu, která je odsouzena k pádu.

Velkému množství pachatelů, kteří se zaměřili na pronásledování Falun Gongu, se již dostalo odplaty. Ťiangova smrt signalizuje urychlení rozpadu čínské komunistické strany. Ti, kdo se stále snaží udržet pronásledování, by udělali lépe, kdyby si okamžitě uvědomili současnou situaci, přestali se podílet na pronásledování a odčinili své hříchy.

tiang ce-min
Vůdce KS Číny Si Ťin-pching (vlevo) a bývalý vůdce Ťiang Ce-min (vpravo) na sjezdu komunistické strany v Pekingu 24. října 2017. (Wang Zhao / AFP via Getty Images)

Čínská společnost v současné době prochází nebývalými změnami. Komunistická strana Číny skončila a brzy bude odstraněna nebesy. V důsledku hnutí „vystoupení z čínské komunistické strany“, jehož vznik v roce 2004 podnítilo vydání série článků nazvané „Devět komentářů ke komunistické straně“ deníkem The Epoch Times, se členství ve straně a jejích přidružených organizací veřejně zřeklo více než 405 milionů Číňanů.

Vyzýváme Si Ťin-pchinga, aby okamžitě zastavil pronásledování, propustil všechny zadržené praktikující Falun Gongu a pohnal viníky k odpovědnosti. Doufáme, že stále větší množství Číňanů pochopí, co je Komunistická strana Číny zač, vystoupí ze strany a v tomto kritickém okamžiku dějin si pro sebe zvolí lepší budoucnost.

Z původního článku newyorské redakce přeložil MiC.

Související články

Přečtěte si také

Evropský soud rozhodl, že Švýcarsko porušilo lidská práva občanů svou nečinností v oblasti změny klimatu
Evropský soud rozhodl, že Švýcarsko porušilo lidská práva občanů svou nečinností v oblasti změny klimatu

Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že švýcarská vláda porušila lidská práva svých občanů, protože nepřijala dostatečná opatření na jejich ochranu před klimatickými riziky. Úterní rozhodnutí soudu ve francouzském Štrasburku je vítězstvím spolku Verein KlimaSeniorinnen Schweiz.

Budou země EU posílat migranty do třetích zemí po vzoru Itálie?
Budou země EU posílat migranty do třetích zemí po vzoru Itálie?

„Uvidíme, zda vůbec se Itálii bude dařit žadatele o azyl přemísťovat do Albánie. Uvidíme, zda bude plánovaná kapacita přijímacích středisek v Albánii dostačovat. Také bude zajímavé sledovat, zda a jak bude Albánie bránit odmítnutým migrantům v útěku z Albánie do zemí EU.“

„Tohle není můj přítel. Je to jiný člověk!“ Soudní případ dvojí identity
„Tohle není můj přítel. Je to jiný člověk!“ Soudní případ dvojí identity

Přinášíme zajímavý případ ze soudní síně, který se točí kolem vystěhování a údajné dvojí identity.

Místo hasicího přístroje speciální deka. Vědci z Univerzity Karlovy představili svůj nový vynález
Místo hasicího přístroje speciální deka. Vědci z Univerzity Karlovy představili svůj nový vynález

Univerzita Karlova jménem své dceřiné společnosti Charles University Innovations Prague a firmy Walk on Water představila 10. dubna svůj poslední vynález –hasební deku nemající obdoby.

Rodiče si nepřipouštějí zdravotní následky nadváhy u dětí, upozorňují pediatři
Rodiče si nepřipouštějí zdravotní následky nadváhy u dětí, upozorňují pediatři

Problém s váhou, který umocnila koronavirová pandemie, má stále asi čtvrtina dětí. Praxe lékařů nenasvědčuje tomu, že by se situace zlepšila, spíše naopak.