TÉMA: Případ Petr Kramný

Státní zástupce Mgr. Vít Legerský vedl obžalobu v případu Petra Kramného, který by měl být podle obhajoby ze závažných důvodů před soudem znovu otevřen. Soudní senát Ostravského krajského soudu kvůli tomu minulý týden vyslechl několik expertů z oblasti patologie, biomechaniky a soudního lékařství. Přehrávaly se také záznamy odposlechů. Po jednání byl Legerský před soudní síní konfrontován médii a veřejností. (viz video níže)

Celkem pět renomovaných českých expertů včetně specialisty na myokard a cévy v oboru kardiovaskulární patologie, profesora MUDr. Ivo Šteinera Csc., a soudního znalce z oboru soudního lékařství, docenta MUDr. Alexandr Pilina, Csc., v podstatě „vyvrátilo hypotézu obžaloby“ o smrti dvou žen elektrických proudem. Více…

Obžaloba tvrdí, že ženy zemřely v důsledku zásahu elektrickým proudem z hotelové zásuvky.

Na žádost obhajoby byly minulý týden před soudem také přehrány záznamy telefonních hovorů, které Kramný provedl s pojišťovnou vzápětí po smrti jeho ženy a dcery v egyptském hotelu a o několik měsíců později se svojí tetou. Nahrávky byly porovnávány s tvrzením obžaloby a textovým zápisem, který prováděl policejní důstojník. Byly mezi nimi zjištěny závažné rozpory. Více…

Státní zástupce Vít Legerský byl v souvislosti s tím před soudní síní dotazován, jak mohl jako „dozorující státní orgán“ dopustit, aby v případu nastala situace, kdy prezentování předložených důkazů vzbuzuje důvodná podezření z „vytváření falešného dojmu“ v neprospěch obviněného.

Legerský se také dvakrát pokusil zamezit expertům ve výpovědi, když podal námitku soudu, aby nebyl připuštěn posudek soudního znalce z oboru soudního lékařství, docenta MUDr. Alexandr Pilina, Csc. a následně požadoval nepřipuštění mezioborového posudku z odvětví forenzní biomechaniky, soudního lékařství a elektra, který vypracovaly rektor doc. Ing. Zdeněk Horák, MUDr. Zdeněk Šňupárek, a doc. Ing. Zdeněk Kokeš, CSc. Soud oba jeho návrhy zamítl, a vědcům bylo umožněno výsledky svého výzkumu prezentovat.

TIP: Časová osa případu a soudního procesu s P. Kramným

Videozáznam: Státní zástupce vs veřejnost

Státní zástupce Legerský byl po soudu s Kramným konfrontován médii a veřejností, Krajský soud v Ostravě, 1. prosince 2022. (The Epoch Times: Omlouváme se za sníženou kvalitu zvuku.)

Na dotazy reportérky Českého rozhlasu ohledně nesrovnalostí mezi textovým přepisem a nahrávkami telefonních hovorů odmítl Legerský situaci komentovat. Na naléhání reportérky pouze uvedl, že nebude říkat nic, co by „vyvracelo“ původní tvrzení obžaloby.

Ihned po dotazech novinářů zastihl Legerského u východu z budovy soudu zástupce spolku Šalamoun, který se velkou měrou podílel na přezkoumání celého případu a přípravě podkladů pro žádost o obnovu soudního řízení.

„Pane státní zástupce, nemáte pocit, že byste měl z principu oficiality a legality konat? Tady je důvodné podezření, že došlo ke spáchání trestného činu… ve smyslu nových znaleckých posudků,“ řekl Legerskému Václav Peričevič ze spolku Šalamoun.

Legerský na dotaz pouze chvíli mlčel, načež Peričevič dodal. „Je to vaše zákonná povinnost.“

Legerský pouze požádal o uvolnění východu. „Prosím vás pusťte mě.“

„Takže mi neodpovíte,“ konfrontoval zástupce znovu Peričevič. „Neodpovím vám,“ uvedl Legerský.

Legerský mlčky vycházel ze dveří, kde jej ještě zastihla matka odsouzeného Petra Kramného a popřála mu pěkné svátky. „Já vám přeju hezké svátky,“ řekla paní Irena Rychlá. Zástupce poděkoval a odešel z budovy soudu.

Zatajená cesta policejního týmu do Egypta

Dalším problémem, který podle obžaloby padá na hlavu státního zástupce Legerského, je utajovaná cesta policejního týmu do Egypta, kde měl údajně vyšetřovat souvislosti s případem Kramný.

Zmínka o této služební cestě se nedostala ani do soudního spisu, ani nebyla oznámena obhajobě. Dodnes státní zástupce ani policie na žádosti obhajoby nesdělili podrobnosti – co tým policistů v Egyptě konkrétně vykonával a s jakými výsledky.

Nevládní organizace, spolek Šalamoun, na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, zjistil, že se cesty účastnilo ve dnech 28. února 2014 a 8. března 2014 celkem pět vysokých důstojníků Policie ČR v doprovodu MUDr. Igora Dvořáčka, vedoucího ostravského Ústavu soudního lékařství, který v případu podával klíčové znalecké posudky, na základě nichž byl Petr Kramný odsouzen ke 28 letům odnětí svobody za „dvojnásobnou vraždu“.

O skutečnosti této cesty zástupci Policie nikoho ani následně neinformovali. Nikdy nebyl doložen zápis o obsahu cesty: kam policisté šli, co v Egyptě dělali a s jakými výsledky. Tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie moravskoslezského kraje pouze uvedla: „Jednalo se o právní pomoc, dokumenty nejsou veřejně přístupné.“

Policejní prezidium spolku Šalamoun doložilo účty, podle kterých stála cesta více než 225 000,- Kč, (zdroj 1, zdroj 2). MUDr. Igor Dvořáček údajně cestoval „na své náklady“, respektive policie jeho cestu podle prezidia „nefinancovala“.

Cesty do Egypta se účastnili dva policejní důstojníci, kteří byli přítomni u repitvy těl zemřelých v ostravském Ústavu soudního lékařství. Konkrétně plukovník JUDr. Luboš Valerián PhD., který zároveň schvaloval žádost o odposlouchávání P. Kramného, a poručík Bc. Vladimír Čoček. (zdroj 1, zdroj 2)

Matka P. Kramného médiím po soudním jednání 1. prosince 2022 sdělila, že rodina žádala české kriminalisty, aby jeli věc vyšetřit přímo do Egypta. „Když jsme žádali kriminalisty, aby odjeli do Egypta, když se to stalo, tak nám řekli: ‘Ne my nemůžeme, protože nemáme smlouvu s Egypem’,“ řekla médiím Irena Rychlá v budově soudu, v reakci na zatajenou služební cestu policistů.

Obhajoba požádala soud, aby zajistil policejní záznamy o inkriminované služební cestě a doplnil je do soudního spisu.

Bude případ znovu otevřen?

Jako autor článku jsem byl osobně přítomen v soudní síni při prezentaci expertů, viděl jsem policejní verzi textového přepisu hovoru a seznámil se s tvrzeními obžaloby.

Textový přepis (zejména jeho kontext) a tvrzení obžaloby se, jak bylo u soudu demonstrováno, hrubě rozcházejí s audiozáznamy telefonních hovorů Petra Kramného. Podrobnosti o této věci naleznete v článku ZDE, kde zveřejňujeme policejní přepis i samotné záznamy hovorů.

Expertní analýzy a posudky prezentované minulý týden před soudem vedli značně renomovaní čeští vědci, kteří jsou autory řady odborných publikací a zastávají významné akademické posty i posty v poradních orgánech. Jejich posudky silně otřásly závěry a tvrzeními, které prezentovali (dnes již bývalí) zaměstnanci ostravského Ústavu soudního lékařství MUDr. Margita Smatanová a MUDr. Marek Dokoupil, a které potvrdil jejich vedoucí MUDr. Igor Dvořáček.

„Něco si vymysleli, vykonstruovali si něco, byla vystavěna obžaloba a na základě toho mého syna zavřeli. Ale proč?“ řekla Irena Rychlá po soudním jednání na začátku prosince. „Doufám v to a věřím v to, že obnova (soudního procesu) bude. To se tak snad nemůže nechat.“

„Víte co, my jsme stáli před soudem… já už to nemůžu vydržet… ještě jsme ani nesáhli na kliku u soudu a kravaťáci, kteří stáli v hloučku v chodbě (budovy soudu), říkali: ´raději obětujeme jednoho dělníka, než aby měly padat hlavy´. To se mě dotklo, celou dobu to nosím v sobě a tak to je,“ řekla Irena Rychlá médiím. „Nevím jaké hlavy by měly padat. Co se dělo nebo mělo dít, ale tak to je.“

Matka Petra Kramného paní Irena Rychlá hovoří s médii u Krajského soudu v Ostravě, 1. prosince 2022. (The Epoch Times)

Profesor MUDr. Ivo Šteiner Csc., specialista na myokard a cévy v oboru kardiovaskulární patologie, který je v akademických kruzích držitelem řady ocenění, nejenom důrazně zpochybnil závěry soudních znalců Smatanové a Dokoupila, ale rovněž tvrdě komentoval jednání jejich vedoucího doktora Igora Dvořáčka, který nechal zničit nekroptické vzorky odebrané z těl zemřelých žen v případu Kramný.

„Když slyšíte, že se na vaši práci snáší kritika a jediným důkazem, kterým můžete doložit svá tvrzení, jsou nekroptické vzorky, nebudete je ničit,“ řekl během soudního slyšení u Krajského soudu v Ostravě doktor Šteiner. „Během mojí návštěvy mi doktor Dvořáček řekl, že pošle vzorky do soudní úschovy, protože je stále chce někdo zapůjčit nebo zkoumat, ale neučinil tak, místo toho vzorky nechal zničit.“

Podle profesora Šteinera je zničení vzorků „více méně přiznáním“, že pracovníci ostravského Ústavu soudního lékařství pochybili. Více…

Deníku The Epoch Times sdělili členové spolku Šalamoun, že došlo ke zničení vzorků ve chvíli, kdy se je chystali zkoumat další zahraniční experti, které do posouzení případu angažovali. Spolek Šalamoun se významnou měrou podílel na přezkoumání případu a přípravách žádosti o nové otevření případu Kramný.

Někdejší přednosta ostravského Ústavu soudního lékařství doktor MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D. nechal nekroptické vzorky zemřelých zničit i přes výslovné naléhání obhajoby, aby byly vzorky uschovány k případnému dalšímu posouzení a přezkoumání případu.

Další slyšení soud stanovil na 8. února 2023. Petr Kramný již strávil ve vězení deset let. Byl odsouzen za dvojnásobnou vraždu své ženy a dcery. Sám tvrdí, že je nevinen. Podle jeho výpovědi došlo k tomu, že během společné dovolené v Egyptě dostala celá rodina (včetně něho) záchvaty průjmu a zvracení a během noci nalezl obě ženy v jejich hotelových postelích mrtvé a poté přivolal pomoc.

Policie Kramného začala po jeho návratu z Egypta skrytě vyšetřovat a po půl roce jej státní zástupce Vít Legerský obvinil z vraždy.


POZNÁMKA: Článek byl 7. prosince doplněn o skutečnost, že se státní zástupce Legerský pokusil u soudu zablokovat přijetí dvou expertních posudků.