Zdenka Danková

7. 12. 2022

ČR: Živnostníkům, spolkům, nadacím a některým fyzickým osobám dojde na základě změny zákona k automatickému zřízení datových schránek. Od 1. ledna 2023 bude Ministerstvo vnitra dle zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů postupně zřizovat datové schránky všem subjektům vedeným v registru osob.

Ministerstvo vnitra zaznamenalo, že „s blížícím se termínem zavedení datových schránek pro živnostníky, spolky a nadace roste zájem o jejich zřízení v předstihu. Podle aktuálních statistik je v posledním čtvrtletí počet nově zřizovaných datových schránek téměř dvojnásobný oproti dlouhodobému průměru. Celkový počet zřízených datových schránek je nyní 1 709 000“.

Největší část z nových držitelů schránek budou tvořit podnikající fyzické osoby, tedy živnostníci a další OSVČ. Dále datovou schránku získají všechny právnické osoby, které jsou evidované v registru osob a dosud datovou schránku nemají. Jedná se například o společenství vlastníků bytových jednotek, spolky a nadace, uvedlo ministerstvo.

Ministr vnitra Vít Rakušan k tomu sdělil:

„Vysoký zájem o zřízení datových schránek je pro nás signálem, že se nám daří správně komunikovat se všemi cílovými skupinami. Od září jsme zaznamenali dvakrát vyšší nárůst nových datových schránek oproti běžným měsícům v tomto roce. Meziročně je ve srovnání s rokem 2021 počet nově založených datovek vyšší o stovky procent. Ta největší práce nás ale samozřejmě teprve čeká s příchodem nového roku.“

Vysoký zájem o zřízení datových schránek je pro nás signálem, že se nám daří správně komunikovat se všemi cílovými skupinami.“Vít Rakušan, ministr vnitra

„Největší část z nových držitelů schránek tvoří podnikající fyzické osoby (tzv. živnostníci či OSVČ). Dále bude datová schránka zřízena všem právnickým osobám, které jsou zapsané v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku a dosud datovou schránku nemají. Jedná se například o společenství vlastníků bytových jednotek, spolky, nadace apod.,“ uvádí info.mojedatovaschranka.cz.

Pokud má někdo pozastavenou živnost, to nemá vliv na zřízení či znepřístupnění datové schránky. Datová schránka bude zřízena i subjektům, které mají živnost pozastavenu.

Důvodem nezřízení či znepřístupnění datové schránky je pouze výmaz subjektu ze zákonem stanovené evidence, tj. ukončení podnikání. V případě zrušené živnosti (tj. výmaz zákonem stanovené evidence a ukončení podnikání) schránka zřízena nebude.

Přihlašovací údaje, resp. heslo není uživatelům datových schránek na rozdíl od uživatelského jména v datové schránce po přihlášení k zobrazení. V případě, že uživatel nemá k dispozici aktuální uživatelské jméno a heslo, doporučuje se mu požádat o nové přístupové údaje (např. na nejbližším pracovišti Czech POINT) nebo do datové schránky přistoupit některým z elektronických identifikačních prostředků (např. prostřednictvím mobilního klíče eGovernmentu, Bankovní identity, a dalších (více informací zde).

Noví uživatelé dostanou přihlašovací údaje v dopise

Novým uživatelům, kteří dosud nemají například vlastní datovou schránku fyzické osoby, přijdou přihlašovací údaje doporučeným dopisem do vlastních rukou adresáta. Datové schránky budou zpřístupněny po prvním přihlášení nebo automaticky po uplynutí lhůty 15 dnů po zřízení v případě, že se uživatel během této doby do schránky sám nepřihlásí. Změna se týká cca 2 mil. osob se živnostenským oprávněním a cca 200 tisíc právnických osob, které ještě nemají datovou schránku.

Počet uživatelů datových schránek v posledních letech prudce roste

V současnosti fungují téměř 2 miliony zřízených datových schránek.

„Zájem o datové schránky zvyšuje především trend online komunikace, kdy lidé preferují vyřizování svých záležitostí elektronicky. Datovky přitom dokážou v mnoha ohledech nahradit služby klasické pošty, ale také nabízí možnosti vyřizování běžné korespondence nebo přístup do Portálu občana,“ říká Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra s tím, že počet uživatelů datových schránek bude i vzhledem k nové legislativě dále výrazně růst.

Ministerstvo vnitra upozorňuje fyzické osoby, že „projednávání novely zákona, která by zrušila automatické zřízení datové schránky fyzické osobě, dosud nebylo zcela ukončeno“.

S vysokou mírou pravděpodobnosti bude tato část týkající se nepodnikajících fyzických osob v zákoně k 1. 1. 2023 zrušena.