Vláda schválila návrh nařízení, který stanovuje výpočet odvodů z nadměrného příjmu výrobců elektřiny

Česká republika – Na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) vláda 7. prosince 2022 schválila návrh nařízení, který stanovuje způsob určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny. Tím určila mechanismus, podle kterého se stanoví výše příjmu na základě čistých tržeb z prodeje vyrobené elektřiny včetně vlivu zajišťovacích obchodů. Odvody navazují na stropy tržních příjmů podle druhu použitého zdroje energie, uvedl odbor komunikace MPO.

„Návrh nařízení vlády stanovuje způsob výpočtu nadměrného příjmu výrobce elektřiny, na který se platí odvod z nadměrných příjmů ve výši 90 % podle energetického zákona,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodal:

„Zavedení vnitrostátní úpravy je nutné pro to, abychom mohli odvod z nadměrných příjmů realizovat. Ten bude určen na pokrytí výdajů na pomoc pro domácnosti a firmy s vysokými cenami energií.“

Jedná se další krok vlády, který má pomoci pokrýt výdaje státu v kontextu pomoci s vysokými cenami energií.

Uplatnění odvodu z nadměrných příjmů výrobců elektřiny navazuje na stanovení stropů tržních příjmů výrobců v závislosti na druhu použitého zdroje energie. Právě s těmito stropy pracuje návrh nařízení ve svém výpočtu nadměrného příjmu.

„Při výpočtu může nastat situace, kdy daný výrobce elektřiny nadměrného příjmu nedosahuje a odvod se tak neuplatní,“ řekl náměstek pro energetiku René Neděla.

„Zastropování cen energií, ke kterému se uchýlila vláda, bylo spouštěčem zásadního problému na trhu s energiemi. Největší dodavatelé totiž prakticky přestali obchodovat s tuzemskými firmami a nabízet jim nové smlouvy. Někteří velcí hráči v současnosti nabízí firmám pouze spotové ceny, většina ale zastavila obchodování úplně,“ komentuje situaci Jan Šmíd, obchodní ředitel společnosti MJEnergie.

„Ačkoliv stát přistoupil k zastropování cen energií, zatím nepřišel s legislativním rámcem pro kompenzace dodavatelům. Ti proto utlumili své obchodní aktivity. Řadě obcí a firem tak kvůli tomu hrozí, že nebudou mít zajištěné energie na příští rok,“ vysvětluje Šmíd.

„Velmi rychle bude také žádoucí novelizovat zákon o veřejných zakázkách – obce či městské firmy podle něj vypisují tendry na dodavatele energií s podmínkami, které nereflektují dění na trhu, nebo na ně dodavatelé nemají snahu a prostor reagovat. Tendry na příští rok tak opakovaně končí nezdarem, popisuje ve svém komentáři obchodní ředitel společnosti MJEnergie Jan Šmíd.

„Výrobci prodávají elektřinu postupně na velkoobchodním trhu tak, aby zajistili přiměřené uplatnění své produkce. Postupně prodávají i na několik let dopředu a zajišťují tak rozložení rizika cenových výkyvů. Vládní nařízení zahrnuje veškeré kontrakty nezávisle na typu vypořádání obchodu a charakteru plnění,“ upřesňuje odbor komunikace MPO.

A jak jsou na tom firmy?

„V porovnání s loňskem se více než polovině firem podařilo energetickou spotřebu snížit do deseti procent,“ uvedlo idnes.cz podle průzkumu společnosti Datank. Firmy investovaly do výměny osvětlení ve výrobních halách a zateplení budov, pomohly také nové technologie zvyšující efektivitu výroby. Těžko už hledat další řešení, jak se vyrovnat s cenami energií.

Podle MPO novela energetického zákona, jehož součástí je zmíněný návrh nařízení, zavádí do českého právního řádu část nařízení Rady EU z 6. října 2022, které má v mimořádné situaci řešit vysoké ceny energií. Vzhledem k návaznosti na toto nařízení Rady byl návrh nařízení projednán ve zkráceném meziresortním připomínkovém řízení.