Z iniciativy neustadtského podnikatele Dr. Wolfganga Kochaneka spojuje své síly stále více středních podniků, aby protestovaly proti postupu současné spolkové vlády. „Nenecháme se dále uvrhnout do předvídatelného chaosu,“ říká Kochanek.

V sobotu 17. prosince se v Berlíně uskutečnila řada protestních akcí proti současné politice spolkové vlády. Iniciativa „Německo povstává“ byla také přítomna. 25. listopadu se ve Frankfurtu nad Mohanem sešlo asi 30 zástupců malých a středních podniků, aby vypracovali strategii pro lepší politiku a plán, jak společně přesvědčit spolkovou vládu ke změně kurzu.

Setkání v rámci networkingu ve Frankfurtu nad Mohanem

„Nebudeme nečinně přihlížet tomu, jak amatérská hospodářská politika žene tuto zemi ke zdi,“ řekl Dr. Wolfgang Kochanek, zakladatel iniciativy a podnikatel z Neustadtu an der Weinstraße v Porýní-Falci, v rozhovoru s novinářem Helmutem Reinhardtem . Podnikatelé se již několik měsíců bránili postupu vlády na místní úrovni – nyní šlo o to, aby se propojili „v místních klastrech“, řekl Kochanek.

34 takových sítí již bylo vytvořeno. Nejmenší z nich zahrnovaly 20 až 30 podnikatelů, největší kolem 4 500 podnikatelů. Zástupci těchto klastrů se setkali na konferenci ve Frankfurtu. Podle Kochaneka tak již bylo úspěšně zahájeno propojování německých malých a středních podniků.

„Podnikatelé se nyní staví na nohy napříč všemi obory,“ slíbil chemik s doktorátem. Na organizaci se stále pracuje. V každém případě řekl, že malí a střední podnikatelé mají „ekonomickou a politickou sílu“, aby „postavili Německo na nohy“. „Nenecháme se uvrhnout do předvídatelného chaosu diletanty, jako jsou někteří pohádkáři,“ prohlásil Kochanek a „rýpl“ si do ministra hospodářství Roberta Habecka.

Proti „přerozdělovacím orgiím“

Zatímco mnoho podnikatelů již hlasovalo nohama a opustilo zemi, členové iniciativy „Německo povstává“ se chtějí vzbouřit proti politickým nápadům, jako je daň z bohatství, zákon o vyrovnávání zátěže nebo „přerozdělovací orgie“. Staví se také proti energetické a ukrajinské politice vlády semaforů v Berlíně. Kochanek předpovídá, že pokud to bude pokračovat, „nejpozději do roka bude země ekonomicky zcela zdevastovaná“.

Kontroverzní podnikatel

V první polovině roku 2022 se Kochanek dostal do povědomí širší veřejnosti jako iniciátor „festivalu Nový Hambach“. Poté, co město i přes Kochanekův masivní právní odpor akci zakázalo, vyzval Kochanek lidi, aby se 28. května 2022 zúčastnili oficiální slavnosti k výročí města („1832. Slavnost demokracie“), pokud možno v bílém oblečení. Na jeho výzvu reagovalo několik tisíc lidí. Úřady zakázaly návštěvníkům, z nichž většina přijela z města, vstup do historického areálu paláce na několik hodin. Teprve krátce před oficiálním ukončením slavností v podvečer byl lidem umožněn vstup na kopec od autobusové točny 200 metrů pod hradem. Kochanekův čin vyvolal velkou kritiku – například na DGB a na místních webových stránkách hambacherfest1832.blog.

Z původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila G. K.