Situace s nepřehlednými inkasními příkazy na platebním dokladu služby SIPO přiměla ministerstvo vnitra, aby začalo řešit situaci, v jaké se nachází Česká pošta. 10. ledna Vít Rakušan, ministr vnitra, předsedům koaličních stran představí hlavní body, které by měl stát přijmout, aby Česká pošta dokázala i v budoucnu plnit všechny své služby a byla ekonomicky stabilní, uvedla Klára Dlubalová z odboru pro média MV.

Předsedové koaličních stran se 10. ledna 2023, v rámci skupiny K5, věnovali aktuální situaci České pošty. Ministr vnitra Vít Rakušan měl ostatní předsedy seznámit jak s kroky, které v rámci stabilizace státního podniku resort vnitra i pošta přijaly v minulém roce, tak s kroky, které stát musí udělat, aby pošta zůstala silným a konkurenceschopným podnikem.

Česká pošta je strategický podnik, který však není v dobrém stavu. Proto musíme najít politickou shodu na tom, jak poštu podpořit, aby přežila. Už rok děláme z pozice zakladatele pro Českou poštu maximum a podporu jí samozřejmě poskytneme i letos, protože lidé stabilní poštu potřebují,“ informoval ministr vnitra Vít Rakušan.

Ministerstvo vnitra dosáhlo u EU rozhodnutí, „díky němuž může pošta od státu dostat kompenzaci za služby, které si u ní stát objednal“, informuje Vít Rakušan a vysvětluje: „To poště přineslo 1,5 mld. ročně a pomohlo jí zlepšit cash flow. Máme připravený návrh na odstranění ročních limitů úhrady čistých nákladů zmíněné univerzální služby a zrychlení výplaty finančních prostředků.“

Výsledkem by měla být politická shoda na konkrétních krocích, kterými poté vláda poštu podpoří.

Již v loňském roce začala fungovat nová dozorčí rada České pošty složená z odborníků:

„Aby se nám podařilo Českou poštu ekonomicky stabilizovat, potřebujeme maximální podporu ze strany Ministerstva vnitra i vlády. Likvidita České pošty musí mít absolutní prioritu,“ doplnil předseda dozorčí rady České pošty Martin F. Herrmann.

Mezi nutnou podporu, kterou bude Česká pošta od státu potřebovat, patří např. diskuse o rozsahu pobočkové sítě, již zmíněné zrušení limitu kompenzace za univerzální službu, předložení a schválení transformačního plánu nebo projednání novely zákona o poštovních službách, jmenuje tiskový odbor MV.

Důležitým krokem je absolutně transparentní otevřené výběrové řízení na nového generálního ředitele České pošty, které probíhá a bude ukončeno 31. ledna 2023. Před ukončením procesu výběru nebude Ministerstvo vnitra zveřejňovat průběžné informace.

Ministerstvo vnitra už při podpoře státního podniku např. zahájilo jednání s Ministerstvem financí, které si uvědomuje význam České pošty pro společnost.