ČR: Policie vyhodnotila uplynulý rok z hlediska dopravní nehodovosti. K nejrizikovějším příčinám  dlouhodobě patří nepřiměřená rychlost. Další příčinou, která je početná a výrazně se podílí na dopravních nehodách, je nevěnování se řízení. Tento nešvar pokračuje – spousta řidičů usedá za volant s tím, že si vyřídí rodinné nebo pracovní záležitosti. Příčinou je držení telefonu, manipulace s mobilem.

Další příčnou rovněž je únava, se kterou řidiči usedají za volant. Nevěnování se řízení je třetí příčinou v počtu dopravních nehod. Čtvrtou prioritou dopravní policie je otázka nejzranitelnějších skupin – jimiž jsou chodci, cyklisté a motorkáři. Patříme k zemím, kde je oblíbená jízda na motocyklu.

Dopravní policisté se zaměřili se na dohled nad rychlostními limity, zejména v rizikových úsecích. Tj. zejména na páteřních komunikacích a významných silničních tazích  – i s ohledem na riziková období, kterými jsou zejména velikonoční svátky, začátek letní turistické sezony, podzimní prázdniny v období tzv. Dušiček a začátek zimy – advent.

Oblasti dohledu se odráží na vytipovaných přestupcích, kde si policisté stanovili určitá hodnotící kritéria, efektivitu činnosti – prioritní oblasti. Viditelný dohled vyvažují dohledem skrytým.

Jízda na motocyklu, ilustr. foto. (Kevin Oetiker / Unsplash)

Za uplynulý rok se stalo celkem 466 200 přestupků, z toho přes 7 tisíc nehod zaviněných pod vlivem alkoholu, přes 2 tisíce pod vlivem jiných omamných látek; zajištěno 2 332 řidičů bez oprávnění řídit, zatčeno 2 607 pachatelů trestné činnosti, vypátráno 159 odcizených vozidel, vypátráno 297 hledaných osob.

Během roku 2022 se snížil počet usmrcených chodců i cyklistů v dopravě.

Nulová tolerance alkoholu za volantem stále platí

Dopravní policisté (DP) uspořádali celkem 762 dopravně bezpečnostních akcí a strávili 121 740 hodin na řízení provozu. Dlouhodobě se věnují kontrole alkoholu za volantem – stále platí nulová tolerance – a alkohol způsobil množství dopravních nehod. Zjištěno bylo zvýšené užití alkoholu, pokles je u řidičů s užitím jiné návykové látky.

V neposlední řadě se DP věnovali prevenci dopravních nehod – jde zejména o viditelnost chodců i cyklistů, tak i používání ochranných pomůcek i pasivní ochrany účastníků silničního provozu. Soustřeďují se na akce zaměřené na chodce a u řidičů nevěnování se řízení.

Nárůst zjištěných přestupků je početnější z toho důvodu, jak se DP snaží kontrolovat a eliminovat přestupky bezpečnosti na silnicích a komunikacích. Dopravní policisté realizovali více dopravních činností, řízení provozu, regulace ve velkých městech. Uspořádali akce na regionální úrovni i celorepublikové akce. V rámci Evropy se věnují i nákladní dopravě na silnicích.

Policisté apelují na účastníky silničního provozu, aby používali bezpečnostní pásy – jde o osobní zodpovědnost ke svému zdraví a životu. Pro snižování následků dopravních nehod poslouží tato osobní zodpovědnost – nepřipoutání vede k závažnějším následkům nehod.

Prevence

K prevenční činnosti DP náleží akce:

– Markétina dopravní výchova – v rámci BESIP na základních školách

– ZEBRA SE ZA TEBE NEROZHLÉDNE – spolupráce se ZŠ a dětskými organizacemi

– pro mladé řidiče – téma nepřiměřená rychlost

– START DRIVING – zdokonalovací výcvik mladých začínajících řidičů

Na tiskové konferenci uvedli genmjr. Ing. Tomáš Lerch, první náměstek policejního prezidenta, a plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý, MBA, ředitel služby dopravní policie.