Zamyšlení

Blíží se druhé kolo prezidentských voleb a výběr kandidátů je provázen mnohdy vyostřenou společenskou debatou. Dokonce i v rodinách se mezi blízkými příbuznými i přáteli ostře diskutuje a vznikají vyhrocené spory. Co je však důležitější – volby nebo rodina?

Někteří mudrcové naší historie radí, že chceme-li změnit svět k lepšímu, měli bychom začít sami u sebe a u mezilidských vztahů, které udržujeme a vytváříme. Společnost je totiž postavena z rodin, které jsou jejím základním stavebním kamenem.

Proto by měla vzájemná úcta mezi otcem a synem nebo matkou a dcerou a tak dále, převážit nad politickými preferencemi – koho chce kdo volit.

Možná je dobré zamyslet se nad tím, že chceme-li svojí volbou prezidenta „způsobovat dobro“, nemusíme kvůli tomu vyvolávat rodinné hádky, když otec, matka, dědeček nebo babička chtějí volit někoho jiného. Vždyť, co je cennější než naše nejbližší rodina?

Vyhrocené rodinné spory okolo voleb komentovala mimo jiné také předsedkyně Aliance pro rodinu, paní Jana Jochová. „Mám dojem, že se z politického klání stává jakýsi archetypální až náboženský souboj dobra a zla. Ale to je jednoznačně přehnané,“ píše Jochová.

„Prosím, dbejme proto více, než na politické preference našich blízkých, na vztahy s nimi. Prezident bude na hradě 5, maximálně 10 let, ale ve svých rodinách a sousedstvích budeme žít mnohem déle. Na prvním místě jsme našim blízkým povinováni úctou a laskavostí, nikoliv politickým bojem. Mysleme, prosím, na to.“

A s tímto poselstvím bych rád tuto úvahu také uzavřel, protože vše podstatné již bylo řečeno.