Co přijde po letošním roce? Náraz zejména pro domácnosti

V médiích neustále zní informace o zvyšování cen energií, zastropování cen u plynu i elektřiny. Stát prozatím přispěl, nebylo třeba doplácet nic výjimečného. Domovní důvěrníci přinesli doklad zvýšení cen za otop a dodávku teplé vody, které budou domácnosti platit již v tomto roce každý měsíc, a kotelny oznámily dvoj- až trojnásobek zvýšení ceny plynu.

„Vzhledem k zastropování cen energií velké množství subjektů, ať už z řad firem, municipalit či domácností, ví, na čem je. Velký náraz zejména pro domácnosti může přijít v příští topné sezoně,“ komentuje Pavel Urubek, jednatel společnosti MJEnergie.

Cenový strop je aktuálně stanoven jen na rok 2023, připomíná Urubek – dál se s ním však zatím nepočítá. Domácnosti nejsou ujištěny, zda cenový strop bude prodloužen o další rok.

Ve finále se jedná o výrazný zásah do státního rozpočtu, konstatuje Urubek. Hrozba skokového nárůstu nákladů pro domácnosti na příští rok tu visí zejména z důvodu, který se týká nakupování energií. Dodavatelé je nakupují s velkým předstihem, ceníky na příští rok pro domácnosti tak stále částečně zohledňují stav v letech 2020 a 2021.

V roce 2024 však už budou vycházet ze situace z loňska, kdy došlo k enormnímu zdražení. Domácnosti tak může čekat výrazně větší cenový šok, než jaký musely řešit v uplynulých měsících. Pokud by se zastropování prodloužilo o další rok, problém by to pouze odsunulo, ale nevyřešilo, upozorňuje Urubek.

Podle něj by bylo potřeba, aby se trhy uklidnily na 2 roky, aby mohlo dojít k alespoň částečnému návratu do dřívějších kolejí. Ohledně plnění zásobníků na příští rok však zatím nic nenasvědčuje tomu, že by k uklidnění mělo dojít.

Zastropování cen energií firmám přinese nadměrnou administrativu

„Zastropování cen energií se v letošním roce týká kromě domácností také tuzemských podniků,“ komentuje Pavel Urubek ze společnosti MJEnergie.

Podle Urubka to znamená „nejen pro ně, ale i pro dodavatele obrovskou administrativu navíc. Desetitisíce firem totiž musí pro uplatnění cenového stropu předložit čestné prohlášení, většina z nich tak učinila v minulých dnech. Tisíce podniků pak budou muset podávat každý měsíc výkazy související s výrobou tepla či elektřiny. Administrativa bude obrovská“, popisuje ve svém komentáři.

Kdo chtěl zastropování cen využít už od začátku roku, musel prohlášení odevzdat do 15. ledna. V těchto dnech tak dodavatelé zažívají extrémní a z velké části zbytečný nápor spojený s obrovskou administrativou.

Tuzemské podniky mohou od začátku roku začít využívat energetického cenového stropu. Aby měly na zastropování ceny plynu a elektřiny nárok, musí dodavateli mimo jiné odevzdat čestné prohlášení.

„Zavést tuto povinnost dávalo smysl v době, kdy byl na stole úsporný tarif pouze pro malé a střední podniky. Ty by tímto dokumentem doložily, že mají na zastropování nárok. Nakonec se však tato možnost otevřela všem. Dokládání čestného prohlášení, když je výše cenového stropu pro všechny firmy stejná, a zároveň na ni mají nárok všichni, v zásadě postrádá logiku,“ dodává Pavel Urubek.

Administrativa se tak podle něj znásobuje, firmy musí toto prohlášení vyhotovit pro každé své odběrné místo zvlášť. Typickým příkladem jsou například obchodní centra či řetězce se stovkami až tisíci odběrných míst.

Podniky, které vyrábějí tepelnou energii z plynu, budou muset dodavatelům každý měsíc zasílat výkaz své výroby, aby jim podle toho mohly být kompenzovány náklady. Co se týče velkých podniků, tak pokud požadují dodávku za stropovanou cenu, mají povinnost odevzdat prohlášení o tom, že jsou velkým podnikatelem, upozorňuje Urubek na úřední složitost.