SMÍŠ

24. 1. 2023

Autoři: Zuzana Krátká, Jana Gandalovičová, Jaroslav Janošek, Jiří Beneš

Stále se nám daří přednášet na odborných lékařských akcích. Tuto přednášku jsem přednesla v Karlově Studánce na XXVIII. dnech rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství a lázeňství. Zaměřila jsem se v ní zejména na očkování dětí, jelikož to považujeme v současnosti za hlavní problém, který musíme řešit.

Přednáška: https://drive.google.com/file/d/1We0seEakTC_3uieh153OeVBvATokgk1T/view?usp=sharing

Vakcinační doporučení proti covid-19 (1) bylo vydané Českou vakcinologickou společností 8. listopadu 2022. Zavádí několik novinek: 1) očkování pro děti od 6 měsíců, 2) použití bivalentní vakcíny kombinující mRNA původního wuhanského viru a varianty omikron a 3) aplikaci druhého boosteru. Autoři vycházejí zejména z doporučení CDC a EMA. Vakcinace je dle tohoto materiálu doporučována všem osobám starším 6 měsíců, a to i těm, které prodělaly onemocnění. Doporučení opomíjí to, že prodělání infekce významně chrání osobu před závažným průběhem, hospitalizací i úmrtím při reinfekci.

Např. v katarské studii sledovali výskyt infekcí variantami delta a omikron ve skupinách osob očkovaných a neočkovaných po prodělané infekci (2). Neočkovaných osob onemocnělo ve sledovaném období o polovinu méně než očkovaných. Ochranný efekt imunity po prodělané infekci byl potvrzen i na českých datech, kdy naprostou většinu hospitalizovaných osob v roce 2021 tvořili lidé, kteří infekci prodělávali poprvé (3). Opakovaně nakažených a vážně nemocných bylo hospitalizováno minimum.

V dosud nerecenzované studii na více než 50 tis. zdravotnících porovnávali Shastra a kol. ochranu proti covidu poskytovanou různým počtem dávek a prodělanou chorobou, sledována byla i imunita po očkování bivalentní vakcínou (4). Nejmenší incidence PCR pozitivních osob byla zjištěna v souboru nevakcinovaných, největší incidence byla zjištěna ve skupinách zdravotníků se třemi a více dávkami. Tento zdánlivě paradoxní výsledek může být způsoben tím, že většina nevakcinovaných již prodělala onemocnění a vytvořila si tak komplexnější imunitu, která je proti novým mutacím viru účinnější než imunita získaná po očkování.  Přesto však ochranný účinek proti nové infekci logicky klesal s odstupem od předchozí infekce způsobené starší variantou viru. Tedy více reinfekcí bylo pozorováno u osob, které prodělaly první infekci před rokem a déle.

ČSV doporučuje očkovat všechny zdravé děti (1), s čímž ale společně s kolegy z Iniciativy 21 a SMIS nesouhlasíme a snažíme se o vyvolání diskuse k tomuto tématu. Domníváme se, že současné vakcinační doporučení nezohledňuje několik závažných skutečností: 1) Děti nepatří mezi rizikové skupiny, infekce u většiny z nich má mírný průběh. 2) Většina dětí již infekci prodělala. 3) Vakcína nedostatečně chrání před onemocněním a její efekt je pouze krátkodobý. 4) Vakcinace má nemalá zdravotní rizika, závažný je zejména výskyt myokarditid a perikarditid.

V analýze Bardoshe a kol. (5) porovnávali přínosy a rizika očkování u mládeže. Na zabránění hospitalizace jedné mladé osoby je třeba naočkovat 31-42 tisíc osob. U takto velké skupiny však dojde po vakcinaci k 18,5 závažným nežádoucím reakcím a k dalších 1430 – 4626 středně závažným ovlivňujícím běžné denní aktivity. Očkování zdravých mladých lidí proto autoři dotčené studie považují za neetické.

Koncem roku 2022 jsme provedli analýzu vakcinačních doporučení publikovaných v zahraničí a zjistili jsme naprosto nevídanou heterogenitu v postupech nerespektující původní návrh vytvořený EMA resp. CDC (6). Zdravé děti do 18 let neočkují vůbec ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Belgii a na Floridě. Ve Švýcarsku neočkují děti do 16 let. Děti do pěti let neočkují ve Francii, Německu, Rakousku, Nizozemí. Nicméně děti s rizikem zdravotních komplikací při nákaze koronavirem je umožněno očkovat ve všech těchto státech. Rozdíly v přístupu k vakcinaci jsou mezi státy i v počtu aplikovaných dávek, v odstupech od jiné vakcinace či v použití bivalentní vakcíny u dětí.

Závěr

U dětí a mladých lidí rizika spojená s vakcinací převyšují přínos vakcinace. Domníváme se, že je nutné klást mnohem větší požadavky zejména na dlouhodobou bezpečnost. Při nedostatku jasných důkazů o prospěšnosti vakcinace by měl být na prvním místě uplatněn princip předběžné opatrnosti – primum non nocere.

Zdroj: smis-lab.cz


Seznam odkazů:

  1. https://www.vakcinace.eu/data/files/downloads/doporucenicvskockovaniprotionemocnenicovid-19aktualizace_listopad_2022_final.pdf
  2. https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(22)00287-7/fulltext
  3. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23744235.2022.2125575
  4. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.12.17.22283625v1.full.pdf
  5. https://jme.bmj.com/content/medethics/early/2022/12/05/jme-2022-108449.full.pdf
  6. https://smis-lab.cz/2023/01/01/letem-svetem-po-vakcinacnich-doporucenich-proti-covid-19-u-deti/

Přečtěte si také

Nové pokuty za dopravní přestupky nepotěší řidiče, zato stát si přilepší
Nové pokuty za dopravní přestupky nepotěší řidiče, zato stát si přilepší

Navýšení pokut je výrazné, někdy až několikanásobné. Telefonování za volantem, jízda na oranžovou, překročení rychlosti a podobné nešvary tak nyní vytáhnou řidičům z peněženky větší obnosy peněz.

Kdysi ani v představách, dnes blízká realita. Co je chytrý prach?
Kdysi ani v představách, dnes blízká realita. Co je chytrý prach?

S rapidním rozvojem internetu nano-věcí a těl se vyvíjí různé moderní technologie. Jsou to různí nano-roboti a nano-senzory. Mezi vědci se uchytil i název chytrý prach.

Francie vydala zákon, který umožňuje stíhat kritiky covidových vakcín, říká opozice. Opravdu?
Francie vydala zákon, který umožňuje stíhat kritiky covidových vakcín, říká opozice. Opravdu?

Ve Francii proběhl neobvyklý parlamentní boj za legislativní dodatek týkající se léčby pacientů. Podle kritiků může být použit pro zastrašování kritiků schválených léčiv jakými jsou například mRNA vakcíny proti onemocnění covid-19.

Čína spojuje malé banky s většími jako dočasné řešení hrozící finanční krize
Čína spojuje malé banky s většími jako dočasné řešení hrozící finanční krize

Čínské úřady v současné době urychlují konsolidaci a fúze malých a středních finančních institucí ve snaze zmírnit dopady případné finanční krize.

Osmiletý šachový talent porazil na turnaji velmistra, jako nejmladší v historii
Osmiletý šachový talent porazil na turnaji velmistra, jako nejmladší v historii

Osmiletý chlapec původem z Indie Ašvat Kaušik se zapsal do historie, když se stal nejmladším hráčem, který kdy porazil šachového velmistra v klasické turnajové partii.